J-STAGE Home > Publications - Top

Internal Medicine Vol. 48(2009) No. 1

EDITORIAL

ORIGINAL ARTICLES

Takaaki Sugihara, Masahiko Koda, Yoshiko Maeda, Tomomitsu Matono, Takakazu Nagahara, Mari Mandai, Masaru Ueki, Yoshikazu Murawaki

Released: January 01, 2009

P3-10

Masahiko Koda, Takakazu Nagahara, Tomomitu Matono, Takaaki Sugihara, Mari Mandai, Masaru Ueki, Kenji Ohyama, Keiko Hosho, Junichi Okano, Yukihiro Kishimoto, Michimori Kono, Shigeo Maruyama, Yoshikazu Murawaki

Released: January 01, 2009

P11-17

Eiji Ino-Oka, Hiroshi Sekino, Yasuaki Ohtaki, Hikaru Inooka

Released: January 01, 2009

P19-24

Masayo Kawano, Naoko Shono, Toru Yoshimura, Miyuki Yamaguchi, Tsutomu Hirano, Akitaka Hisatomi

Released: January 01, 2009

P25-32

Mustafa Sahin, Levent Kebapcilar, Abdullah Taslipinar, Omer Azal, Taner Ozgurtas, Ahmet Corakci, Emin Ozgur Akgul, Mine Yavuz Taslipinar, Mahmut Yazici, Mustafa Kutlu

Released: January 01, 2009

P33-39