J-STAGE Home > Publications - Top

Internal Medicine Vol. 50(2011) No. 14

ORIGINAL ARTICLE

Taku Yamagata, Dai Hirasawa, Naotaka Fujita, Takashi Suzuki, Takashi Obana, Toshiki Sugawara, Tetsuya Ohira, Yoshihiro Harada, Yuki Maeda, Yoshiki Koike, Kenjiro Suzuki, Yutaka Noda

Released: July 15, 2011

P1455-1460

CASE REPORTS

Masaru Harada, Koichiro Miyagawa, Yuichi Honma, Masaaki Hiura, Michihiko Shibata, Toru Matsuhashi, Shintaro Abe, Riko Harada, Akinari Tabaru

Released: July 15, 2011

P1461-1464

Yasushi Kakuchi, Kazunori Yamada, Yasunori Suzuki, Naoko Ito, Kunimasa Yagi, Masami Matsumura, Masakazu Yamagishi, Hisanori Umehara, Yoh Zen, Minoru Hasegawa, Kazuhiko Takehara, Mitsuhiro Kawano

Released: July 15, 2011

P1465-1469

Tomoyuki Saito, Mizuho Kimoto, Syuichi Nakai, Aki Ikoma, Hideo Toyoshima, Masanobu Kawakami, Mitsuhiro Nokubi, San-e Ishikawa

Released: July 15, 2011

P1471-1475

Makoto Kosaka, Tomonobu Koizumi, Toshirou Fukushima, Yousuke Wada, Toshihiko Agatsuma, Toshiki Yokoyama, Shintorou Kanda, Keishi Kubo, Hisashi Shimojo, Shirou Horie, Naoko Asano

Released: July 15, 2011

P1477-1481