J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 50(2011) No. 14

ORIGINAL ARTICLE

Taku Yamagata, Dai Hirasawa, Naotaka Fujita, Takashi Suzuki, Takashi Obana, Toshiki Sugawara, Tetsuya Ohira, Yoshihiro Harada, Yuki Maeda, Yoshiki Koike, Kenjiro Suzuki, Yutaka Noda

Released: July 15, 2011

P1455-1460

CASE REPORTS

Masaru Harada, Koichiro Miyagawa, Yuichi Honma, Masaaki Hiura, Michihiko Shibata, Toru Matsuhashi, Shintaro Abe, Riko Harada, Akinari Tabaru

Released: July 15, 2011

P1461-1464

Yasushi Kakuchi, Kazunori Yamada, Yasunori Suzuki, Naoko Ito, Kunimasa Yagi, Masami Matsumura, Masakazu Yamagishi, Hisanori Umehara, Yoh Zen, Minoru Hasegawa, Kazuhiko Takehara, Mitsuhiro Kawano

Released: July 15, 2011

P1465-1469

Tomoyuki Saito, Mizuho Kimoto, Syuichi Nakai, Aki Ikoma, Hideo Toyoshima, Masanobu Kawakami, Mitsuhiro Nokubi, San-e Ishikawa

Released: July 15, 2011

P1471-1475

Makoto Kosaka, Tomonobu Koizumi, Toshirou Fukushima, Yousuke Wada, Toshihiko Agatsuma, Toshiki Yokoyama, Shintorou Kanda, Keishi Kubo, Hisashi Shimojo, Shirou Horie, Naoko Asano

Released: July 15, 2011

P1477-1481

Hisanori Machida, Tsutomu Shinohara, Hiroyuki Hino, Mitsuteru Yoshida, Nobuo Hatakeyama, Yoshio Okano, Mami Inayama, Emiko Hosokawa, Shuichi Abe, Keishi Naruse, Yoshihito Iwahara, Fumitaka Ogushi

Released: July 15, 2011

P1483-1487

Mutsumi Mitomi, Kazumi Kimura, Yasuyuki Iguchi, Akihiro Hayashida, Hirotake Nishimura, Isao Irei, Makoto Okawaki, Hiroaki Ikeda

Released: July 15, 2011

P1489-1491

Hiromi Tsutsui, Tadanori Hamano, Yukiko Kawaura, Satoru Inaba, Isamu Miyamori, Minoru Yasujima, Makoto Yoneda, Masaru Kuriyama

Released: July 15, 2011

P1493-1496

PICTURES IN CLINICAL MEDICINES

Jun Sakurai, Jiro Watari, Tadayuki Oshima, Hiroto Miwa

Released: July 15, 2011