J-STAGE Home > Publications - Top

ISIJ International Vol. 55(2015) No. 8

Fundamentals of High Temperature Processes

Regular Article

Tongsheng Zhang, Yi Min, Chengjun Liu, Maofa Jiang

Released: September 02, 2015

p.1541-1548

Yu-ichi Uchida, Akitoshi Matsui, Yasuo Kishimoto, Yuji Miki

Released: September 02, 2015

p.1549-1557

Bin Yu, Xuewei Lv, Shenglin Xiang, Chenguang Bai, Jiaqing Yin

Released: September 02, 2015

p.1558-1564
p.1565-1572

Masanori Suzuki, Daiki Hiramae, Toshihiro Tanaka

Released: September 02, 2015

p.1573-1580

Michelia Alba, Sung-Hoon Jung, Min-Su Kim, Ji-Young Seol, Seung-Jin Yi, Youn-Bae Kang

Released: September 02, 2015

p.1581-1590
p.1591-1598

Ironmaking

Regular Article

Tao Jiang, Zhengwei Yu, Zhiwei Peng, Mingjun Rao, Yuanbo Zhang, Guanghui Li

Released: September 02, 2015

p.1599-1607

Shengli Wu, Xinliang Liu, Jianlong Wu

Released: September 02, 2015

p.1608-1616

Tateo Usui, Yasuhiro Nakamuro, Masahiro Nishi, Masaaki Naito, Hideki Ono, Paulo Santos Assis

Released: September 02, 2015

p.1617-1624
p.1625-1632

Steelmaking

Regular Article

Fuhai Liu, Rong Zhu, Qigang Wang, Ruiguo Bai

Released: September 02, 2015

p.1633-1641

Changji Xuan, Hiroyuki Shibata, Zhe Zhao, Pär Göran Jönsson, Keiji Nakajima

Released: September 02, 2015

p.1642-1651

Min Wang, Yan-ping Bao, Li-hua Zhao, Quan Yang, Lu Lin

Released: September 02, 2015

p.1652-1660

Pengcheng Yan, Lieven Pandelaers, Lichun Zheng, Bart Blanpain, Muxing Guo

Released: September 02, 2015

p.1661-1668

Casting and Solidification

Regular Article

Marcela Pokusová, Marián Murgaš

Released: September 02, 2015

p.1669-1676

Changping Nie, Xiaofeng Zhang, Bao Wang, Yuhu Sun, Qing Liu

Released: September 02, 2015

p.1677-1683

Jiangshan Zhang, Shufeng Yang, Jingshe Li, Wanliang Yang, Yang Wang, Xiaochen Guo

Released: September 02, 2015

p.1684-1692

Liang Yang, Guo-guang Cheng, Shi-jian Li, Min Zhao, Gui-ping Feng

Released: September 02, 2015

p.1693-1698

Instrumentation, Control and System Engineering

Regular Article

Ayaka Hosoya, Shinji Tamura, Nobuhito Imanaka

Released: September 02, 2015

p.1699-1701

Note

p.1791-1793

Chemical and Physical Analysis

Regular Article

Matti Aula, Ari Mäkinen, Ahti Leppänen, Marko Huttula, Timo Fabritius

Released: September 02, 2015

p.1702-1710

Note

Shinsuke Kunimura, Kazuhiro Nakano, Tomoki Shinkai

Released: September 02, 2015

p.1794-1796

Forming Processing and Thermomechanical Treatment

Regular Article

p.1711-1720

Chengning Li, Guo Yuan, Fengqin Ji, Jian Kang, Devesh Misra, Guodong Wang

Released: September 02, 2015

p.1721-1729

Welding and Joining

Regular Article

Kangmyung Seo, Young-Min Kim, Hee Jin Kim, Changhee Lee

Released: September 02, 2015

p.1730-1738

Surface Treatment and Corrosion

Regular Article

p.1739-1746

Transformations and Microstructures

Regular Article

p.1747-1753

Mechanical Properties

Regular Article

p.1754-1761
p.1762-1771
p.1772-1780