J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Atherosclerosis and Thrombosis Advance Publications

Baoting He, Weiqing Long, Xiuhong Li, Wenhan Yang, Yajun Chen, Yanna Zhu

[Advance Publication] Released: June 23, 2017

38570

Joint Committee for Comprehensive Risk Management Chart for the Prevention of Cerebro- Cardiovascular Diseases

[Advance Publication] Released: June 23, 2017

CR001

Junichiro Hashimoto

[Advance Publication] Released: June 10, 2017

40717

Shin Takayama, Hiroyuki Takase, Takamitsu Tanaka, Tomonori Sugiura, Nobuyuki Ohte, Yasuaki Dohi

[Advance Publication] Released: June 08, 2017

40063

Takeshi Mitsuhashi, Ryoko Uemoto, Kazue Ishikawa, Sumiko Yoshida, Yasumasa Ikeda, Shusuke Yagi, Toshio Matsumoto, Masashi Akaike, Ken-ichi Aihara

[Advance Publication] Released: June 06, 2017

37747

Muhammad Aziz, Yugandhar Kandimalla, Archana Machavarapu, Anshul Saxena, Sankalp Das, Adnan Younus, Michelle Nguyen, Rehan Malik, Dixitha Anugula, Muhammad A. Latif, Choudhry Humayun, Idrees M. Khan, Ali Adus, Aisha Rasool, Emir Veledar, Khurram Nasir

[Advance Publication] Released: May 31, 2017

39917

Hideo Ohira, Wao Tsutsui, Yoshio Fujioka

[Advance Publication] Released: May 27, 2017

RV17006

Nobuhiro Zaima

[Advance Publication] Released: May 26, 2017

ED078

Daizo Kawasaki, Masashi Fukunaga, Tsuyoshi Nakata, Masaaki Kato, Nobukazu Ohkubo

[Advance Publication] Released: May 17, 2017

40048

Kiyoe Kurahashi, Seika Inoue, Sumiko Yoshida, Yasumasa Ikeda, Kana Morimoto, Ryoko Uemoto, Kazue Ishikawa, Takeshi Kondo, Tomoyuki Yuasa, Itsuro Endo, Masato Miyake, Seiichi Oyadomari, Toshio Matsumoto, Masahiro Abe, Hiroshi Sakaue, Ken-ichi Aihara

[Advance Publication] Released: May 15, 2017

37739

Hayato Matsushima, Naohisa Hosomi, Naoyuki Hara, Takeshi Yoshimoto, Shuichiro Neshige, Ryuhei Kono, Takahiro Himeno, Shinichi Takeshima, Kazuhiro Takamatsu, Yutaka Shimoe, Taisei Ota, Hirofumi Maruyama, Toshiho Ohtsuki, Masaru Kuriyama, Masayasu Matsumoto

[Advance Publication] Released: May 15, 2017

38901

Yasufumi Sato

[Advance Publication] Released: May 15, 2017

ED077

Sohsuke Yamada, Hiroaki Kawaguchi, Tomonobu Yamada, Xin Guo, Kei Matsuo, Taiji Hamada, Naoki Miura, Takashi Tasaki, Akihide Tanimoto

[Advance Publication] Released: May 11, 2017

39909

Kazumasa Yamagishi, Hiroyasu Iso

[Advance Publication] Released: May 11, 2017

ED074

Kensaku Nishihira, Satoshi Yasuda

[Advance Publication] Released: May 11, 2017

ED075

Kiyotaka Itcho, Yoko Yoshii, Haruya Ohno, Kenji Oki, Masakazu Shinohara, Yasuhiro Irino, Ryuji Toh, Tatsuro Ishida, Ken-ichi Hirata, Masayasu Yoneda

[Advance Publication] Released: May 09, 2017

39164

Yoshitomo Notsu, Shozo Yano, Miwako Takeda, Masayuki Yamasaki, Minoru Isomura, Toru Nabika, Atsushi Nagai

[Advance Publication] Released: April 27, 2017

38844

Atsushi Shinnakasu, Kiyoaki Yamamoto, Mihoko Kurano, Hiroshi Arimura, Aiko Arimura, Akira Kikuti, Hiroshi Hashiguchi, Takahisa Deguti, Yoshihiko Nishio

[Advance Publication] Released: April 27, 2017

39446

Mitsunobu Kubota, Masayasu Yoneda, Hiroshi Watanabe, Genshi Egusa

[Advance Publication] Released: April 27, 2017

39578

Akihiro Inazu

[Advance Publication] Released: April 27, 2017

ED072

Yoshifumi Kato, Norihiro Furusyo, Yuuki Tanaka, Takatsugu Ueyama, Sho Yamasaki, Masayuki Murata, Jun Hayashi

[Advance Publication] Released: April 20, 2017

39735

Maki Tsujita, Mohammad Anwar Hossain, Rui Lu, Tomoe Tsuboi, Kuniko Okumura-Noji, Shinji Yokoyama

[Advance Publication] Released: April 19, 2017

39156

Taichirou Morisawa, Akihiro Nakagomi, Keiichi Kohashi, Yoshiki Kusama, Wataru Shimizu

[Advance Publication] Released: April 19, 2017

39339

Mikio Takanashi, Yoshino Taira, Sachiko Okazaki, Satoru Takase, Takeshi Kimura, Cheng Cheng Li, Peng Fei Xu, Akari Noda, Ichiro Sakata, Hidetoshi Kumagai, Yuichi Ikeda, Yoko Iizuka, Naoya Yahagi, Hitoshi Shimano, Jun-ichi Osuga, Shun Ishibashi, Takashi Kadowaki, Hiroaki Okazaki

[Advance Publication] Released: April 12, 2017

39552

Takeo Ichii, Ryota Morimoto, Takahiro Okumura, Hideki Ishii, Yosuke Tatami, Dai Yamamoto, Soichiro Aoki, Hiroaki Hiraiwa, Kenji Furusawa, Toru Kondo, Naoki Watanabe, Naoaki Kano, Kenji Fukaya, Akinori Sawamura, Susumu Suzuki, Yoshinari Yasuda, Toyoaki Murohara

[Advance Publication] Released: April 08, 2017

39271

Eriko Nakamura, Yuichiro Sato, Takashi Iwakiri, Atsushi Yamashita, Sayaka Moriguchi-Goto, Kazunari Maekawa, Toshihiro Gi, Yujiro Asada

[Advance Publication] Released: March 31, 2017

39669

Masaru Hiki, Tetsuro Miyazaki, Kazunori Shimada, Yurina Sugita, Megumi Shimizu, Tatsuro Aikawa, Shohei Ouchi, Tomoyuki Shiozawa, Kiyoshi Takasu, Shuhei Takahashi, Atsutoshi Takagi, Katsumi Miyauchi, Hiroyuki Daida

[Advance Publication] Released: March 24, 2017

37424

Matthew I Bellgard, Caroline E Walker, Kathryn R Napier, Leanne Lamont, Adam A Hunter, Lee Render, Maciej Radochonski, Jing Pang, Annette Pedrotti, David R Sullivan, Karam Kostner, Warrick Bishop, Peter M George, Richard C O’Brien, Peter M Clifton, Frank M Van Bockxmeer, Stephen J Nicholls, Ian Hamilton-Craig, Hugh JS Dawkins, Gerald F Watts

[Advance Publication] Released: March 24, 2017

37507

Hitoshi Shimada, Catarina Nilsson, Yoshinori Noda, Hyosung Kim, Torbjörn Lundström, Toshitaka Yajima

[Advance Publication] Released: March 24, 2017

38737

Tatsuro Aikawa, Tetsuro Miyazaki, Kazunori Shimada, Yurina Sugita, Megumi Shimizu, Shohei Ouchi, Tomoyasu Kadoguchi, Yasutaka Yokoyama, Tomoyuki Shiozawa, Masaru Hiki, Shuhei Takahashi, Hamad Al Shahi, Shizuyuki Dohi, Atsushi Amano, Hiroyuki Daida

[Advance Publication] Released: March 22, 2017

38315

The Effect of Nitroglycerin on Arterial Stiffness of the Aorta and the Femoral-Tibial Arteries
-Monitoring with a Stiffness Parameter β- Derived Vascular Index-

Tomoyuki Yamamoto, Kazuhiro Shimizu, Mao Takahashi, Ichiro Tatsuno, kohji Shirai

[Advance Publication] Released: March 22, 2017

38646

Chiharu Takahashi, Makoto Kurano, Masako Nishikawa, Kuniyuki Kano, Tomotaka Dohi, Katsumi Miyauchi, Hiroyuki Daida, Tomo Shimizu, Junken Aoki, Yutaka Yatomi

[Advance Publication] Released: March 17, 2017

37663

Satoru Suwa, Manabu Ogita, Katsumi Miyauchi, Taketo Sonoda, Hirokazu Konishi, Shuta Tsuboi, Hideki Wada, Ryo Naito, Tomotaka Dohi, Takatoshi Kasai, Shinya Okazaki, Kikuo Isoda, Hiroyuki Daida

[Advance Publication] Released: March 17, 2017

38794

Akane Matsumoto, Hiroyasu Yamamoto, Tetsuro Matsuoka, Kento Kayama, Sumire Onishi, Natsumi Matsuo, Shinji Kihara

[Advance Publication] Released: March 17, 2017

39545

Isao Saito

[Advance Publication] Released: March 17, 2017

ED070

Kazuo Kitagawa, Naohisa Hosomi, Yoji Nagai, Tatsuo Kagimura, Toshiho Ohtsuki, Hideki Origasa, Kazuo Minematsu, Shinichiro Uchiyama, Masakazu Nakamura, Masayasu Matsumoto, on behalf of J-STARS Investigators

[Advance Publication] Released: March 07, 2017

39354

Taro Harada, Kyoko Inagaki-Tanimura, Mototsugu Nagao, Yuki Sato, Mariko Sudo, Fumitaka Okajima, Hitoshi Sugihara, Shinichi Oikawa

[Advance Publication] Released: March 02, 2017

37770

Setor K. Kunutsor, Stephan J.L. Bakker, Robin P.F. Dullaart

[Advance Publication] Released: February 16, 2017

38836

Yoko Sotoda, Shigeki Hirooka, Hiroyuki Orita, Ichiro Wakabayashi

[Advance Publication] Released: February 15, 2017

37010

Takumi Hirata, Yasumichi Arai, Michiyo Takayama, Yukiko Abe, Kiyoshi Ohkuma, Toru Takebayashi

[Advance Publication] Released: February 08, 2017

37911

Young Suk Shim, Min Jae Kang, Yeon Jeong Oh, Joon Woo Baek, Seung Yang, Il Tae Hwang

[Advance Publication] Released: February 01, 2017

38323

Kaori Hayashi, Michiyo Takayama, Takayuki Abe, Takeshi Kanda, Hiroshi Hirose, Ryoko Shimizu-Hirota, Eisuke Shiomi, Yasushi Iwao, Hiroshi Itoh

[Advance Publication] Released: January 26, 2017

38612

Gen-Min Lin, Yuichiro Yano, Satoshi Hoshide

[Advance Publication] Released: January 26, 2017

ED068

Ji-Peng Zhou, Xiao-Yu Tong, Ling-Ping Zhu, Jing-Min Luo, Ying Luo, Yong-Ping Bai, Chuan-Chang Li, Guo-Gang Zhang

[Advance Publication] Released: January 25, 2017

37440

Tomoaki Natsukawa, Norikazu Maeda, Shiro Fukuda, Masaya Yamaoka, Yuya Fujishima, Hirofumi Nagao, Fumi Sato, Hitoshi Nishizawa, Hirotaka Sawano, Yasuyuki Hayashi, Tohru Funahashi, Tatsuro Kai, Iichiro Shimomura

[Advance Publication] Released: January 17, 2017

38232

Daisuke Manita, Hiroshi Yoshida, Yuji Hirowatari

[Advance Publication] Released: December 26, 2016

34728

Federico Bigazzi, Maria Pia Adorni, Mariarita Puntoni, Francesco Sbrana, Vincenzo Lionetti, Beatrice Dal Pino, Elda Favari, Fabio A. Recchia, Franco Bernini, Tiziana Sampietro

[Advance Publication] Released: December 15, 2016

37101

Noriteru Morita, Isao Kambayashi, Tomoyasu Okuda, Shiro Oda, Shingo Takada, Toshihiro Nakajima, Noriyuki Shide, Hisashi Shinkaiya, Koichi Okita

[Advance Publication] Released: December 01, 2016

36517

1 - 50 / 57 Articles.

System Maintenance

 • Due to system maintenance, you may encounter difficulties to connect J-STAGE web service during the following period. Wednesday, Jul 5, from 6:00 to 11:00 (UTC). We apologize for any inconvenience.

Details

Announcement From J-STAGE

 • April 03, 2017
  There had been a system trouble from April 1, 2017, 13:24 to April 2, 2017, 16:07(JST) (April 1, 2017, 04:24 to April 2, 2017, 07:07(UTC)) .The service has been back to normal.We apologize for any inconvenience this may cause you.
 • May 18, 2016
  We have released “J-STAGE BETA site”.
  jstagebeta_banner
 • May 01, 2015
  Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share This Journal