J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Epidemiology Vol. 14(2004) No. Supplement_I

Lyfestyle and Mortality in the Miyagi Cohort Study

Original Article

Ichiro Tsuji, Yoshikazu Nishino, Yoshitaka Tsubono, Yoshinori Suzuki, Atsushi Hozawa, Naoki Nakaya, Kazuki Fujita, Shinichi Kuriyama, Daisuke Shibuya, Akira Fukao, Shigeru Hisamichi

Released: March 18, 2005

PS2-S6

Yoshikazu Nishino, Yoshinori Suzuki, Kaori Ohmori, Atsushi Hozawa, Keiko Ogawa, Shinichi Kuriyama, Yoshitaka Tsubono, Daisuke Shibuya, Ichiro Tsuji, Akira Fukao, Shigeru Hisamichi

Released: March 18, 2005

PS7-S11

Atsushi Hozawa, Takayoshi Ohkubo, Junko Yamaguchi, Takashi Ugajin, Yayoi Koizumi, Yoshikazu Nishino, Yoshitaka Tsubono, Daisuke Shibuya, Ichiro Tsuji, Akira Fukao, Shigeru Hisamichi

Released: March 18, 2005

PS12-S17

Naoki Nakaya, Kayoko Kurashima, Junko Yamaguchi, Takayoshi Ohkubo, Yoshikazu Nishino, Yoshitaka Tsubono, Daisuke Shibuya, Shin Fukudo, Akira Fukao, Ichiro Tsuji, Shigeru Hisamichi

Released: March 18, 2005

PS18-S25

Kazuki Fujita, Hideko Takahashi, Chihaya Miura, Takayoshi Ohkubo, Yuki Sato, Takashi Ugajin, Kayoko Kurashima, Yoshitaka Tsubono, Ichiro Tsuji, Akira Fukao, Shigeru Hisamichi

Released: March 18, 2005

PS26-S32

Shinichi Kuriyama, Kaori Ohmori, Chihaya Miura, Yoko Suzuki, Naoki Nakaya, Kazuki Fujita, Yuki Sato, Yoshitaka Tsubono, Ichiro Tsuji, Akira Fukao, Shigeru Hisamichi

Released: March 18, 2005

PS33-S38

Yoshitaka Tsubono, Yayoi Koizumi, Naoki Nakaya, Kazuki Fujita, Hideko Takahashi, Atsushi Hozawa, Yoko Suzuki, Shinichi Kuriyama, Ichiro Tsuji, Akira Fukao, Shigeru Hisamichi

Released: March 18, 2005

PS39-S45

1 - 7 / 7 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title