J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Health Science Vol. 48(2002) No. 3

REVIEW

P209-222

MINIREVIEW

P223-226

Hisao Hayashi, Motoyoshi Yano

Released: June 01, 2002

P227-231

REGULAR ARTICLES

P232-241

Hitoshi Fukazawa, Masayuki Watanabe, Fujio Shiraishi, Hiroaki Shiraishi, Tatsushi Shiozawa, Hidetsuru Matsushita, Yoshiyasu Terao

Released: June 01, 2002

P242-249

RAPID COMMUNICATIONS

Toshiyuki Kaji, Satomi Shimada, Chika Yamamoto, Yasuyuki Fujiwara, Jung-Bum Lee, Toshimitsu Hayashi

Released: June 01, 2002

P250-255

RESEARCH LETTERS

Michiko Koyano, Osamu Endo, Motoe Katoh, Ruby Valdivia, M. Ilabaca Marileo, Keijiro Morita, Sumio Goto, Hidetsuru Matsushita

Released: June 01, 2002

P256-262
P263-268

Shinya Kohra, Nobuaki Tominaga, Yuji Takao, Masaki Nagae, Yasuhiro Ishibashi, Kazuo Ueda, Koji Arizono

Released: June 01, 2002

P269-272

Tomoko Nitta, Takashi Arai, Hiromu Takamatsu, Yuka Inatomi, Hiroko Murata, Munekazu Iinuma, Toshiyuki Tanaka, Tetsuro Ito, Fujio Asai, Iriya Ibrahim, Tsutomu Nakanishi, Kazuhito Watabe

Released: June 01, 2002

P273-276

Tatsuhiro Niino, Tohru Ishibashi, Takeshi Itoh, Senzo Sakai, Hajimu Ishiwata, Takashi Yamada, Sukeo Onodera

Released: June 01, 2002

P277-281

Norie Arai, Chiyo Yoshizane, Chikako Arai, Toshiharu Hanaya, Shigeyuki Arai, Masao Ikeda, Masashi Kurimoto

Released: June 01, 2002

P282-287

Kaori Takekida, Yutaka Kikuchi, Takeshi Yamazaki, Motohiro Horiuchi, Tomoshi Kakeya, Morikazu Shinagawa, Kosuke Takatori, Akio Tanimura, Ken-ichi Tanamoto, Jun-ichi Sawada

Released: June 01, 2002

P288-291

Tatsuya Uchida, Seiichi Yoshida, Yosuke Inui, Ken Takeda

Released: June 01, 2002

P292-295

Takayuki Kobayashi, Shusuke Tada, Takashi Tsuyama, Hiromu Murofushi, Masayuki Seki, Takemi Enomoto

Released: June 01, 2002

P296-301

1 - 15 / 15 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Oct. 27, 22:00 - Oct. 28, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title