J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Health Science Vol. 56(2010) No. 6

MINIREVIEW

Kimie Nakagawa

Released: December 01, 2010

P623-631

REGULAR ARTICLES

P632-640
P641-654

Qi-Hai Gong, Fei Li, Feng Jin, Jing-Shan Shi

Released: December 01, 2010

P655-663

Ayako Kanno, Iwaki Nishi, Tomohiro Kishi, Tsuyoshi Kawakami, Yasuo Takahashi, Sukeo Onodera

Released: December 01, 2010

P664-674
P675-683

Mio Nakamoto, Hitoshi Ishigouoka, Kazumichi Sato, Tomohiro Yamauchi, Morio Tonogi, Gen-yuki Yamane, Yoichi Tanaka, Hideaki Ichiba, Takeshi Fukushima, Yoshio Inouye

Released: December 01, 2010

P684-689

Atsushi Urano, Kotaro Nishiyama, Koichi Kato, Toru Masaka, Mariko Tachikawa, Kenzo Yamanaka

Released: December 01, 2010

P690-698

Ayako Yawata, Yasuko Oishi, Yasumi Anan, Yasumitsu Ogra

Released: December 01, 2010

P699-704

Eri Nagata, Ikuyo Ichi, Ryoko Kataoka, Miyuki Matsushima, Noriko Adachi, Yuko Kitamura, Takao Sasaki, Shosuke Kojo

Released: December 01, 2010

P705-711

RESEARCH LETTERS

Yoshihiko Shibayama, Masanobu Nagano, Akira Fujii, Miyuki Taguchi, Yasuo Takeda, Katsushi Yamada

Released: December 01, 2010

P712-716
P717-720

Yoshitaka Yoshimura, Hiroyuki Imamura

Released: December 01, 2010

P721-726

Yuki Kondo, Yoichi Ishitsuka, Daisuke Kadowaki, Minako Nagatome, Yusuke Saisho, Masataka Kuroda, Sumio Hirata, Mitsuru Irikura, Naotaka Hamasaki, Tetsumi Irie

Released: December 01, 2010

P727-732
P733-737

RAPID COMMUNICATIONS

Michiko Hirata, Megumi Kobayashi, Chiho Matsumoto, Chisato Miyaura, Tetsuo Asakura, Masaki Inada

Released: December 01, 2010

P738-744

Noriyasu Ota, Satoko Soga, Takatoshi Murase, Akira Shimotoyodome, Tadashi Hase

Released: December 01, 2010

P745-751

1 - 17 / 17 Articles.

System Maintenance

 • Due to system maintenance, you may encounter difficulties to connect J-STAGE web service during the following period. Saturday, Oct 28, from 1:00 to 6:00 (UTC). We apologize for any inconvenience.

Details

Announcement From J-STAGE

 • October 05, 2017
  Due to the maintenance‚following linking services will not be available on Oct 18 from 10:00 to 19:00 (JST)(Oct 18‚ from 1:00 to 10:00(UTC)).
  We apologize for the inconvenience.
  a)reference linking
  b)cited-by linking
  c)linking to J-STAGE with JOI/OpenURL
 • May 18, 2016
  We have released “J-STAGE BETA site”.
  jstagebeta_banner
 • May 01, 2015
  Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title