J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Clinical and Experimental Hematopathology Vol. 54(2014) No. 3

Review Article

p.171-177

Original Article

Kazunari Maekawa, Sayaka Moriguchi-Goto, Ayako Kamiunten, Yoko Kubuki, Kazuya Shimoda, Hideo Takeshima, Yujiro Asada, Kousuke Marutsuka

Released: December 15, 2014

p.179-185

Noriaki Kawano, Nobuyuki Ono, Sayaka Kawano, Takuro Kuriyama, Shuro Yoshida, Sanshiro Inoue, Kiyoshi Yamashita, Daisuke Himeji, Yoshiya Shimao, Kousuke Marutsuka, Koichi Oshima, Akira Ueda, Fumiko Kawano

Released: December 15, 2014

p.187-196

Koiti Inokuchi, Takashi Kumagai, Eri Matsuki, Kazuteru Ohashi, Atsushi Shinagawa, Yoshihiro Hatta, Jin Takeuchi, Chikashi Yoshida, Hisashi Wakita, Yasuji Kozai, Yukari Shirasugi, Shin Fujisawa, Osamu Iwase, Shingo Yano, Shinichiro Okamoto, Koji Oba, Junichi Sakamoto, Hisashi Sakamaki

Released: December 15, 2014

p.197-204

Case Study

Akiko Yashima-Abo, Takashi Satoh, Kenji Shimosegawa, Yoji Ishida, Tomoyuki Masuda

Released: December 15, 2014

p.205-209

Toru Kawakami, Kaoko Sakai, Yuto Mimura, Yasushi Senoo, Yukio Hirabayashi, Hideyuki Nakazawa, Hiroshi Koshihara, Kenya Oguchi, Yo-ichi Takei, Shinji Ohara, Nobuaki Watanabe, Kou Nakazawa, Kiyomitsu Oyanagi, Kiyoshi Kitano

Released: December 15, 2014

p.211-217

Futoshi Iioka, Takashi Akasaka, Masahiko Hayashida, Atsuko Okumura, Hitoshi Ohno

Released: December 15, 2014

p.219-224
p.225-235

Satoshi Ichikawa, Mihyun Kim, Shin Hasegawa, Keiichi Ohashi, Aiko Kondo, Hiroki Kato, Mayumi Kamata, Yoko Okitsu, Noriko Fukuhara, Yasushi Onishi, Kenichi Ishizawa, Hideo Harigae

Released: December 15, 2014

p.237-241

Letter to the Editor

Kazuo Muroi, Shin-ichiro Fujiwara, Raine Tatara, Kazuya Sato, Iekuni Oh, Ken Ohmine, Takahiro Suzuki, Tadashi Nagai, Keiya Ozawa, Yoshinobu Kanda

Released: December 15, 2014

p.243-245

1 - 10 / 10 Articles.

System Maintenance

 • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
  Year 2015
  Jun 27(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
  (Jun 27(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Announcement From J-STAGE

 • May 13, 2015
  Article links on the cited-by screen are different from the count of the cited-by tab now. This error will be cleared in mid-June. We sincerely apologize for your inconvenience.
 • May 10, 2015
  There had been a system trouble (from 22:24 to 2:00 (GMT)). The service has been back to normal.
 • May 01, 2015
  Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title