J-STAGE Home > Publications - Top

Microbes and Environments Vol. 31(2016) No. 3

Research Highlight

Yoichi Kamagata, Takashi Narihiro

Released: September 29, 2016

p.201-203

Minireview

Satoshi Hiraoka, Ching-chia Yang, Wataru Iwasaki

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: July 05, 2016

p.204-212

Regular Papers

Subed Chandra Dev Sharma, Cuijie Feng, Jiangwei Li, Anyi Hu, Han Wang, Dan Qin, Chang-Ping Yu

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: July 09, 2016

p.213-225

Ryuko Baba, Susumu Asakawa, Takeshi Watanabe

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: June 18, 2016

p.226-233
p.234-243

Nagayoshi Ueoka, Atsushi Kouzuma, Kazuya Watanabe

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: June 29, 2016

p.244-248

Naoko Ohkama-Ohtsu, Haruna Honma, Mariko Nakagome, Maki Nagata, Hiroko Yamaya-Ito, Yoshiaki Sano, Norina Hiraoka, Takaaki Ikemi, Akihiro Suzuki, Shin Okazaki, Kiwamu Minamisawa, Tadashi Yokoyama

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: July 05, 2016

p.249-259

Takashi Okubo, Pongdet Piromyou, Panlada Tittabutr, Neung Teaumroong, Kiwamu Minamisawa

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: July 12, 2016

p.260-267

Tomoyuki Minami, Misue Anda, Hisayuki Mitsui, Masayuki Sugawara, Takakazu Kaneko, Shusei Sato, Seishi Ikeda, Takashi Okubo, Hirohito Tsurumaru, Kiwamu Minamisawa

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: July 15, 2016

p.268-278

Yuga Hirakata, Mamoru Oshiki, Kyohei Kuroda, Masashi Hatamoto, Kengo Kubota, Takashi Yamaguchi, Hideki Harada, Nobuo Araki

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: July 12, 2016

p.279-287

Takashi Narihiro, Masaru K. Nobu, Hideyuki Tamaki, Yoichi Kamagata, Yuji Sekiguchi, Wen-Tso Liu

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: July 16, 2016

p.288-292

Satoshi Ishii, Kazuki Joikai, Shigeto Otsuka, Keishi Senoo, Satoshi Okabe

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: July 15, 2016

p.293-298

Setsuko Hirose, Katsumi Matsuura, Shin Haruta

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: July 23, 2016

p.299-306

Masahiro Mitsuboshi, Yuuzou Kioka, Katsunori Noguchi, Susumu Asakawa

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: August 24, 2016

p.307-313

Cláudia S. L. Vicente, Sota Ozawa, Koichi Hasegawa

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: August 11, 2016

p.314-320

Yohanna Sarria-Guzmán, Yosef Chávez-Romero, Selene Gómez-Acata, Joaquín Adolfo Montes-Molina, Eleacin Morales-Salazar, Luc Dendooven, Yendi E. Navarro-Noya

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: August 11, 2016

p.321-328

Makoto Matsushita, Shugo Ishikawa, Kazushige Nagai, Yuichiro Hirata, Kunio Ozawa, Satoshi Mitsunobu, Hiroyuki Kimura

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: September 03, 2016

p.329-338
p.339-348

Dongyan Liu, Kanako Tago, Masahito Hayatsu, Takeshi Tokida, Hidemitsu Sakai, Hirofumi Nakamura, Yasuhiro Usui, Toshihiro Hasegawa, Susumu Asakawa

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: September 07, 2016

p.349-356

Short Communications

Erika Usui, Yusuke Takashima, Kazuhiko Narisawa

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: June 03, 2016

p.357-360

Yuya Sato, Tomoyuki Hori, Ronald R. Navarro, Ryuichi Naganawa, Hiroshi Habe, Atsushi Ogata

Released: September 29, 2016

[Advance Publication] Released: July 12, 2016

p.361-364

1 - 21 / 21 Articles.

System Maintenance

 • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
  Year 2016
  Dec 24(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
  (Dec 24(Sat) 01:00 - 06:00(UTC))

Details

Announcement From J-STAGE

 • November 21, 2016
  Please click here and answer the questionnaire to help us serve you better.
  Please click here and answer the questionnaire to help us serve you better.
 • May 18, 2016
  We have released “J-STAGE BETA site”.
  jstagebeta_banner
 • May 01, 2015
  Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title