J-STAGE Home > Publications - Top

Oral Science International Vol. 7(2010) No. 2

ORIGINAL ARTICLES

Wataru Katagiri, Yoichi Yamada, Sayaka Nakamura, Kenji Ito, Kenji Hara, Hideharu Hibi, Minoru Ueda

Released: December 20, 2010

P37-46

Kenji Ohno, Noriko Koyama, Toru Hayashi, Yoshiaki Takai, Edward W Gresik, Masanori Kashimata

Released: December 20, 2010

P47-55

Atsushi Takada, Masaru Fujimoto, Ken-ichiro Ukichi, Mitsuaki Morimoto, Morio Tonogi, Gen-yuki Yamane, Shin-ichi Takahashi

Released: December 20, 2010

P56-65

Kohzo Tsuchikawa, Masahiko Kumakura, Toru Kuwahara, Hidetoshi Ito

Released: December 20, 2010

P66-71

CASE REPORTS

Koji Kashima, Kaori Igawa, Rie Yokota, Izumi Yoshioka, Sumio Sakoda

Released: December 20, 2010

P72-75

Goro Kawasaki, Souichi Yanamoto, Hajime Yoshida, Akio Mizuno, Shuichi Fujita, Tohru Ikeda

Released: December 20, 2010

P76-79

1 - 6 / 6 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Apr 18(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (Apr 18(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title