J-STAGE Home > Publications - Top

The Bulletin of Tokyo Dental College Vol. 56(2015) No. 1

Original Article

Nana Harada, Subash Beloor Vasudeva, Yukiko Matsuda, Kenji Seki, Rishabh Kapila, Noboru Ishikawa, Tomohiro Okano, Tsukasa Sano

Released: March 10, 2015

p.1-8

Otoaki Miho, Toru Sato, Takashi Matsukubo

Released: March 10, 2015

p.9-23

Koichi Yoshino, Yoichi Ishizuka, Kakuhiro Fukai, Toru Takiguchi, Naoki Sugihara

Released: March 10, 2015

p.25-31

Akio Noro, Atsushi Kameyama, Akiko Haruyama, Toshiyuki Takahashi

Released: March 10, 2015

p.33-39

Case Report

Satoru Ogane, Homare Kawachi, Norio Onoda, Shuuichi Nishikubo, Hidetoshi Tamura, Takahiko Shibahara

Released: March 10, 2015

p.41-47

Takeshi Onda, Kamichika Hayashi, Nobuo Takano, Kenichi Matsuzaka, Takahiko Shibahara

Released: March 10, 2015

p.49-55

Clinical Report

Makiko Nishina, Tomomi Hoshino, Keiko Murai, Kaori Miyata, Yoshihito Ishii, Atsushi Saito

Released: March 10, 2015

p.57-61

Short Communication

Koichi Yoshino, Yoichi Ishizuka, Hidehiko Watanabe, Kakuhiro Fukai, Naoki Sugihara, Takashi Matsukubo

Released: March 10, 2015

p.63-67

1 - 8 / 8 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    May 23(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (May 23(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title