J-STAGE Home > Publications - Top

Transactions of the JSME (in Japanese) Vol. 81(2015) No. 822

Solid Mechanics and Materials Engineering

Keisuke IWAHORI, Nobutada OHNO, Kohei MATSUSHITA, Dai OKUMURA, Susumu MIYAKAWA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

14-00291

Nao-Aki NODA, Hiroyuki NAGATOMO, Qifeng LUO, Luyu WANG, Yoshikazu SANO, Yasushi TAKASE

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

14-00303

Motoyuki MURASHIMA, Noritsugu UMEHARA, Hiroyuki KOUSAKA, Takayuki TOKOROYAMA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 16, 2015

14-00098

Masahiko KATO, Takeshi ITTI, Hiroyuki AKEBONO, Atsushi SUGETA, Eiji MITANI

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 22, 2015

14-00548

Fluids Engineering

Kyosuke KITAHATA, Shigeo HOSOKAWA, Akio TOMIYAMA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 20, 2015

14-00597

Masashi KOBAYASHI, Masahito ASAI

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 23, 2015

14-00482

Thermal, Engine and Power Engineering

Masaya NAKAHARA, Yoshinori MATSUO, Yoshio OMOTO, Tsubasa SAEKI, Fumiaki ABE

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 05, 2015

14-00318

Kunito OKUYAMA, Fumio TSUJI, Mikako TANAKA, Shoji MORI

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

14-00292

Sanyo TAKAHASHI, Nariyoshi KOBAYASHI, Tetsuo MUNAKATA, Soumei BABA, Masafumi NAKAGAWA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 16, 2015

14-00233

Shinichi MAEDA, Shoichiro KANNO, Ryohei KOTO, Tetsuro OBARA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 16, 2015

14-00332

Satoru HIRANO, Hitoshi OGASAWARA, Mitsuyoshi EJIRI, Tomohisa YUASA, Akiko KANEKO, Yutaka ABE

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 22, 2015

14-00307

Eiji MATSUO, Yutaka ABE, Yuzuru IWASAWA, Ken-ichi EBIHARA, Kazuya KOYAMA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 22, 2015

14-00409

Jun HAYASHI, Singo SUZUKI, Fumiteru AKAMATSU, Yoshiyuki HAGIWARA, Kimio IINO

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 22, 2015

14-00417

Masahide KAZARI, Takeshi HORIUCHI, Ken-ichi FUNAZAKI

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 22, 2015

14-00420

Dynamics & Control, Robotics & Mechatronics

Yuki MATSUTANI, Kenji TAHARA, Hitoshi KINO, Hiroaki OCHI, Motoji YAMAMOTO

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 05, 2015

14-00313

Atsushi KITAHARA, Takuya YOSHIMURA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 05, 2015

14-00461
14-00447

Shotaro HISANO, Satoshi ISHIKAWA, Shinya KIJIMOTO, Yosuke KOBA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 20, 2015

14-00485

Masafumi HAMAGUCHI, Takao ENOMOTO, Takao TANIGUCHI

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 20, 2015

14-00510

Yutaka YOSHITAKE, Toshiyuki KOGA, Natsumi TAGAWA, Shintaro SOBU, Takahiro HARANO, Yasuhiko OUGIYA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 22, 2015

14-00416

Noritaka SATO, Kensuke YAMAGUCHI, Yoshifumi MORITA, Hiroyuki UKAI, Susumu HARA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 22, 2015

14-00418

Shun KINOSHITA, Wei WU, Toshiki HIROGAKI, Eiichi AOYAMA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 22, 2015

14-00486

Hiroki TAKAHARA, Eiji NAKATSUGAWA, Yutaka NAKANO

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 22, 2015

14-00552

Hiroya ITOH, Kensuke HARA, Masahiro WATANABE

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 23, 2015

14-00428

Zhong ZHANG, Jin OHTAKI, Hiroshi TODA, Tetsuo MIYAKE, Yasuhiro ISHIKAWA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 23, 2015

14-00223

Tohru YAMASHITA, Tsutomu SUGIYAMA, Yoshiki HIRANO, Nobuya NAKAJIMA, Toshiaki YOSHIZUMI

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 23, 2015

14-00402

Masafumi HAMAGUCHI, Masahiro FUKUDA, Takao TANIGUCHI

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 23, 2015

14-00470

Design, Systems, and Manufacturing

Yuji MIZUNO, Yusuke KISHITA, Shinichi FUKUSHIGE, Yasushi UMEDA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 16, 2015

14-00269

Hiroyasu MIWA, Kentaro WATANABE, Tomohiro FUKUHARA, Masato NAKAJIMA, Takuichi NISHIMURA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 16, 2015

14-00207

Bio, Medical, Sports and Human Engineering

Kazuhiro TAKEMURA, Naoki YAMADA, Tadayuki NIIBE, Atsuhide KISHI, Kazuo NISHIKAWA, Takahide NOUZAWA, Yuichi KURITA, Toshio TSUJI

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 05, 2015

14-00463

Shinobu SAKAI, Hiroki SHIRAYAMA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

14-00366

Tetsuya NISHIMOTO, Yasuhiro MOCHIZUKI

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

13-00729

Environmental and Process Engineering, Safety

Daisuke MUTO, Genta YAMAUCHI, Yasushi TAKANO, Takao YAMAGUCHI

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 23, 2015

14-00483

Law, History, Education and Management Engineering

Shinya MATSUDA

Released: February 25, 2015

[Advance Publication] Released: January 16, 2015

14-00456

1 - 34 / 34 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title