J-STAGE Home > Publications - Top

Transactions of the JSME (in Japanese) Vol. 83(2017) No. 847

Special Issue on Leading-Edge Power and Energy Systems

Yoshinori NAGASE, Nobuhiko MORI, Shigeki TOMOMATSU, Ryuusuke KAWAMURA, Hiroshi KANEKO, Koji MATSUBARA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: December 20, 2016

16-00370

Chihiro KONDO, Hiroki SANO, Koji YAMANE, Kiyoshi OSAKADA, Kiyoshi KAWASAKI

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: January 30, 2017

16-00375

Yuji NAKANISHI, Akimitsu HYODO, Lei WANG, Tetsuya SUEKANE

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: November 24, 2016

16-00381

Akimaro KAWAHARA, Akifumi MORI, Wen Zhe LAW, Yukihiro YONEMOTO, Mohamed H. MANSOUR, Michio SADATOMI

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: December 27, 2016

16-00386

Shingo IWAI, Takeharu HURUKAWA, Koji YAMANE, Kiyoshi KAWASAKI, Kiyoshi OSAKADA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 03, 2017

16-00389

Takumi HIKICHI, Osao KIDO, Noriyoshi NISHIYAMA, Osamu KOSUDA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: January 16, 2017

16-00390

Masaki MIYOSHI, Yudai YAMASAKI, Akane UEMICHI, Shigehiko KANEKO

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 01, 2017

16-00391

Hiroyuki NISHINO, Hidemasa YAMANO, Kenichi KURISAKA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: November 24, 2016

16-00392

Shuichi UMEZAWA, Katsuhiko SUGITA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 23, 2017

16-00394

Hiroshi SASAKI, Tomohito HAYASHI, Shuichi UMEZAWA, Katsuhiko SUGITA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 23, 2017

16-00397

Chikao TANAKA, Takumi KAWAMURA, Tsugue ITO, Humio INOUE, Sachiyo HORIKI, Masahiro OSAKABE

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: December 19, 2016

16-00400

Masatoshi KONDO, Pribadi Mumpuni ADHI, Minoru TAKAHASHI, Narumi SUZUKI, Yoshihito MATSUMURA, Teruya TANAKA, Yoshimitsu HISHINUMA, Akio SAGARA, Takeo MUROGA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 23, 2017

16-00412

Hiromasa YANAGISAWA, Yuichiro TANAKA, Shuichi NAKAGAWA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: December 19, 2016

16-00416

Tatsuya TSUNEYOSHI, Takahiro ITO, Yoichi UTANOHARA, Yoshiyuki TSUJI

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: November 25, 2016

16-00417
16-00420

Hitoshi FUKUSHIMA, Tomoyoshi KUMAGAI, Daisuke INOUE

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 23, 2017

16-00427

Daisuke ITO, Jun NATAZUKA, Yasushi SAITO

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 08, 2017

16-00428

Masayuki AKAZAWA, Kengo SUZUKI, Yutaka TABE, Takemi CHIKAHISA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: November 17, 2016

16-00430

Yasuhiro YOSHIDA, Kazunori YAMANAKA, Atushi YAMASHITA, Norihiro IYANAGA, Takuya YOSHIDA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: December 26, 2016

16-00433

Takehiro ESAKI, Kazuki KUWATA, Atsuhiro ICHINOSE, Noriyuki KOBAYASHI

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 03, 2017

16-00439

Hiroshi ABE, Takuma YANO, Yutaka WATANABE, Makoto NAKASHIMA, Tadashi TATSUKI

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 03, 2017

16-00453

Solid Mechanics and Materials Engineering

Itaru TAMAKI, Keiichi SHIRASU, Takamichi MIYAZAKI, Go YAMAMOTO, Raman BEKAREVICH, Kaori HIRAHARA, Yoshinobu SHIMAMURA, Yoku INOUE, Toshiyuki HASHIDA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 08, 2017

16-00283

Noriyuki TSUCHIDA, Syuhei UENO, Tadanobu INOUE

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 01, 2017

16-00315

Shinya MATSUDA, Keiji OGI

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 07, 2017

16-00369

Weitao YANG, Shigeaki KOBAYASHI, Sakae SAITO

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 07, 2017

16-00460

Kenichi ISHIHARA, Takeshi HAMADA, Toshiyuki MESHII

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 02, 2017

16-00499

Keisuke TANAKA, Kazuya OHARADA, Yuya HASEGAWA, Kenichi SHIMIZU

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 02, 2017

16-00503

Makoto IIZUKA, Shigeru NAGAKI, Kenichi OSHITA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 07, 2017

16-00506

Fluids Engineering

Aya IWAI, Tatsuya FUNAKI, Noboru KURIHARA, Yoshiya TERAO

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 20, 2017

16-00240

Makoto KUSUMOTO, Hiroshi YOKOYAMA, David ANGLAND, Akiyoshi IIDA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 03, 2017

16-00364

Shuichi NAKAGAWA, Takayoshi ICHIYANAGI, Takao NISHIUMI

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 22, 2017

16-00520

Thermal, Engine and Power Engineering

16-00296

Nobushige TAMAKI, Kazuma NISHIKAWA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 23, 2017

16-00406

Hiroyuki TAKEISHI, Yohei ISHIKAWA, Jun HAYASHI, Takahiro OKANAMI, Yasuyuki YAMAMOTO, Kimio IINO, Fumiteru AKAMATSU

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 02, 2017

16-00494

Dynamics & Control, Robotics & Mechatronics

Yoshiki MURAMATSU, Koushi TOKORO, Hiroshi KOBAYASHI

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 21, 2017

16-00078

Yutaro KATAYAMA, Shinji WAKUI

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 01, 2017

16-00452

Hitoshi KAMETANI, Kazuhiro UCHIMURA, Takanori HINO, Tsuyoshi YAMANE

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 21, 2017

16-00493

Design, Manufacturing, Information and Systems

Akio UEDA, Jun WATANABE, Miyako MIYAZAKI, Aizoh KUBO, Hiroaki MATSUOKA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 07, 2017

16-00295

Bio, Medical, Sports and Human Engineering

Hayato SUZUKI, Satoshi YAMADA, Mototeru GOTO, Shigeru TADANO

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: March 07, 2017

16-00415

Transportation and Logistics

Yasuhiro UMEHARA, Shogo KAMOSHITA, Tsubasa OGURO, Tetsu MITSUMATA

Released: March 25, 2017

[Advance Publication] Released: February 13, 2017

16-00523

1 - 41 / 41 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title