J-STAGE Home > Publications - Top
 • Latest Volume/Issue
 • Advance Publications

GEOCHEMICAL JOURNAL Vol. 50(2016) No. 6

Special Issue: Front Edge of Submarine Mineral Resources Research in Japan (Part 2)

Katsuhiko Suzuki, Jun-ichiro Ishibashi, Yasuhiro Kato, Tatsuo Nozaki

Released: December 23, 2016

p.449-452

Masanori Kaneko, Yoshinori Takano, Nanako O. Ogawa, Yuki Sato, Naohiro Yoshida, Naohiko Ohkouchi

Released: December 23, 2016

p.453-460
p.461-475
p.477-492

Tomohiro Toki, Michihiro Itoh, Daigo Iwata, Shogo Ohshima, Ryuichi Shinjo, Jun-ichiro Ishibashi, Urumu Tsunogai, Naoto Takahata, Yuji Sano, Toshiro Yamanaka, Akira Ijiri, Nobuaki Okabe, Toshitaka Gamo, Yasuyuki Muramatsu, Yuichiro Ueno, Shinsuke Kawagucci, Ken Takai

Released: December 23, 2016

p.493-525

Tatsuo Nozaki, Ayaka Tokumaru, Yutaro Takaya, Yasuhiro Kato, Katsuhiko Suzuki, Tetsuro Urabe

Released: December 23, 2016

p.527-537

Shiki Machida, Koichiro Fujinaga, Teruaki Ishii, Kentaro Nakamura, Naoto Hirano, Yasuhiro Kato

Released: December 23, 2016

p.539-555

Koichi Iijima, Kazutaka Yasukawa, Koichiro Fujinaga, Kentaro Nakamura, Shiki Machida, Yutaro Takaya, Junichiro Ohta, Satoru Haraguchi, Yoshiro Nishio, Yoichi Usui, Tatsuo Nozaki, Toshitsugu Yamazaki, Yuji Ichiyama, Akira Ijiri, Fumio Inagaki, Hideaki Machiyama, Katsuhiko Suzuki, Yasuhiro Kato, KR13-02 Cruise Members

Released: December 23, 2016

p.557-573

Koichiro Fujinaga, Kazutaka Yasukawa, Kentaro Nakamura, Shiki Machida, Yutaro Takaya, Junichiro Ohta, Shuhei Araki, Hanjie Liu, Ryo Usami, Ryota Maki, Satoru Haraguchi, Yoshiro Nishio, Yoichi Usui, Tatsuo Nozaki, Toshitsugu Yamazaki, Yuji Ichiyama, Akira Ijiri, Fumio Inagaki, Hideaki Machiyama, Koichi Iijima, Katsuhiko Suzuki, Yasuhiro Kato, KR13-02, MR13-E02 Leg 2 and KR14-02 Cruise Members

Released: December 23, 2016

p.575-590

Junichiro Ohta, Kazutaka Yasukawa, Shiki Machida, Koichiro Fujinaga, Kentaro Nakamura, Yutaro Takaya, Koichi Iijima, Katsuhiko Suzuki, Yasuhiro Kato

Released: December 23, 2016

p.591-603

Kentaro Nakamura, Shiki Machida, Kyoko Okino, Yuka Masaki, Koichi Iijima, Katsuhiko Suzuki, Yasuhiro Kato

Released: December 23, 2016

p.605-619

1 - 11 / 11 Articles.

System Maintenance

 • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
  Year 2017
  Jan 28(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
  (Jan 28(Sat) 01:00 - 06:00(UTC))

Details

Announcement From J-STAGE

 • May 18, 2016
  We have released “J-STAGE BETA site”.
  jstagebeta_banner
 • May 01, 2015
  Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title