J-STAGE Home > Publications - Top

Horticultural Research (Japan) Vol. 14(2015) No. 1

REPORTS

Breeding & Germplasm Resources

Keita Hirashima, Takao Katayama, Takaaki Ishii, Yasushi Shibato, Hisakazu Mitsui

Released: March 31, 2015

p.1-6
p.7-15
p.17-24

Crop Production & Cropping Type

Motomu Honjo, Satoru Takeda, Mitsuhiko Katahira, Mikio Yashiro, Hayato Shindo, Masanori Saito, Yasunori Yoshida, Harumi Takahashi, Yoshihiro Kaneta

Released: March 31, 2015

p.25-35

Eiki Hagihara, Akira Tomita, Michiko Dobashi-Yamashita, Katsuhiro Shinya

Released: March 31, 2015

p.37-41

Takayuki Sakamoto, Motoyasu Ochi, Yutaka Kikuchi, Kyo Kobayashi, Toru Tanaka, Yukio Ozaki

Released: March 31, 2015

p.43-50

Postharvest Physiology & Technology

Hisao Inoue, Satoshi Oshima, Hiroyuki Atsuta, Takanori Miyoshi, Takehiro Kikuchi, Hiroyuki Ochi, Hiroko Hayama

Released: March 31, 2015

p.51-59

Hiroshi Mizuno, Saki Hashimoto, Nina Tanaka, Tatsuya Yamamoto, Ryohei Nakano, Kouichiro Ushijima, Yasutaka Kubo

Released: March 31, 2015

p.61-67

Haruhito Sekizawa, Katsuo Tanji, Kunio Yoshioka

Released: March 31, 2015

p.69-74

Tetsuya Suzuki, Takeshi Niikawa, Kohei Nakano, Shinichi Kohyama, Naoki Sakurai

Released: March 31, 2015

p.75-81

Ittetsu Yamaga, Tetsuya Takahashi, Kanako Ishii, Mitsuhiro Kato, Yasushi Kobayashi

Released: March 31, 2015

p.83-87

NEW CULTIVAR

Hatsuyoshi Kitamura, Toshiki Mori, Junna Kohori, Shinji Yamada, Hidemi Shimizu

Released: March 31, 2015

p.89-95

1 - 12 / 12 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    May 23(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (May 23(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title