J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems Vol. 137(2017) No. 2

Special Issue on “Innovation by Electronics, Information and Systems: The 30th Anniversary of IEEJ Trans. EIS”

Preface

Special Issue Review

Tomohiro Henmi, Shoichiro Fujisawa

Released: February 01, 2017

P200-203

Tomoya Sakai, Shunpei Shiwa, Kosei Nishitsuji

Released: February 01, 2017

P204-207

Special Issue Paper

<Electronic Materials and Devices>

Akimasa Niwa, Ryota Kojima, Tomonori Kimura, Takanari Sasaya, Takanori Isobe, Hiroshi Tadano

Released: February 01, 2017

P208-215

Junjie An, Masaki Namai, Dai Okamoto, Hiroshi Yano, Hiroshi Tadano, Noriyuki Iwamuro

Released: February 01, 2017

P216-221

<Electrical and Electronic Circuit, LSI>

Yutaro Kobayashi, Takuya Arafune, Shohei Shibuya, Haruo Kobayashi

Released: February 01, 2017

P222-228

Taisuke Shimada, Kazuhiro Shouno

Released: February 01, 2017

P229-235

<Biomedical Engineering>

Yohei Tomita, Satoru Suzuki, Yasue Mitsukura

Released: February 01, 2017

P236-241

<Systems, Instrument, Control>

Tomohiro Hayashida, Toru Yamamoto, Takuya Kinoshita, Ichiro Nishizaki, Shinya Sekizaki, Naoto Hiratsuka

Released: February 01, 2017

P242-248

Koji Amano, Hiroyasu Nishiyama, Minoru Koizumi, Kazunobu Fujii, Naoya Sudo, Shunichi Tano

Released: February 01, 2017

P249-259

Yoichiro Ashida, Shin Wakitani, Toru Yamamoto

Released: February 01, 2017

P260-265

Akira Yanou, Shigeki Uchida, Naoki Hosoya, Katsuhiro Wada, Mamoru Minami, Takayuki Matsuno, Yoichiro Masui

Released: February 01, 2017

P266-272

Yukinori Nakamura, Riku Takei, Shinji Wakui

Released: February 01, 2017

P273-278
P279-287

<Intelligence, Robotics>

Masanori Kawamura, Takuo Suzuki, Kunikazu Kobayashi

Released: February 01, 2017

P288-293

<Media Information, User Interface>

Koichi Takazawa, Yuta Tsutsumi, Akio Nakamura

Released: February 01, 2017

P294-301

<Softcomputing, Learning>

P302-309

<Information Processing, Software>

Masaki Yamaguchi, Ikki Ohmukai

Released: February 01, 2017

P310-316
P317-325

<Energy, Environment and Sustainability>

Hiroyuki Baba, Tetsuo Saito, Kazuto Kataoka, Yumiko Iwafune, Kazuhiko Ogimoto, Yusuke Udagawa, Takayuki Amatsu, Hiroshi Masuda

Released: February 01, 2017

P326-332

Special Issue Letter

<Softcomputing, Learning>

Cen Wang, Seiichi Koakutsu, Takashi Okamoto, Fei Qian

Released: February 01, 2017

P333-334

Paper

<Electrical and Electronic Circuit, LSI>

Congbing Li, Junshan Wang, Haruo Kobayashi, Ryoji Shiota

Released: February 01, 2017

P335-341

<Biomedical Engineering>

Kiyotaka Kamata, Daichi Uchikado, Yozo Tamari, Kazutomo Yunokuchi

Released: February 01, 2017

P342-347

Keita Ito, Takaharu Tani, Takuma Iwagami, Satoru Nishino, Koji Kiyoyama, Tetsu Tanaka

Released: February 01, 2017

P348-353

<Systems, Instrument, Control>

P354-359