J-STAGE Home > Publications - Top

ISIJ International Vol. 56(2016) No. 12

Ironmaking

Regular Article

Xiaoxian Huang, Xiaohui Fan, Xuling Chen, Guiming Yang, Min Gan

Released: December 20, 2016

p.2113-2117

Chengyi Ding, Xuewei Lv, Senwei Xuan, Kai Tang, Chenguang Bai

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: October 20, 2016

p.2118-2125

Xiaodong Ma, Mao Chen, Haifa Xu, Jinming Zhu, Geoff Wang, Baojun Zhao

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: October 18, 2016

p.2126-2131

Ataru Uchida, Yoshiaki Yamazaki, Shohei Matsuo, Yasuhiro Saito, Yohsuke Matsushita, Hideyuki Aoki, Maki Hamaguchi

Released: December 20, 2016

p.2132-2139

Bing Song, Xuewei Lv, Hubet Huijun Miao, Kexi Han, Kai Zhang, Run Huang

Released: December 20, 2016

p.2140-2146

Xianfeng Hu, Lidong Teng, Haijuan Wang, Lena Sundqvist Ökvist, Qixing Yang, Bo Björkman, Seshadri Seetharaman

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: October 25, 2016

p.2147-2155

Mao Chen, Weidong Zhang, Zhixing Zhao, Tim Evans, Baojun Zhao

Released: December 20, 2016

p.2156-2160

Steelmaking

Regular Article

Tang Haiyan, Guo Xiaochen, Wu Guanghui, Wang Yong

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: October 15, 2016

p.2161-2170

Stephen Spooner, Jason Marc Warnett, Rohit Bhagat, Mark Antony Williams, Seetharaman Sridhar

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: November 08, 2016

p.2171-2180

Note

Jun-Hao Liu, Guo-Hua Zhang, Kuo-Chih Chou

Released: December 20, 2016

p.2327-2329

Casting and Solidification

Regular Article

Sandip Sarkar, Vikas Singh, Satish Kumar Ajmani, Ravi Ranjan, Kalyansundaram Rajasekar

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: November 12, 2016

p.2181-2190
p.2191-2198

Shin Okita, Yasushi Shibuta

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: October 20, 2016

p.2199-2207

Instrumentation, Control and System Engineering

Regular Article

Zhi Xie, Zhiqi Su, Qing He

Released: December 20, 2016

p.2208-2213

Yanyan Zhang, Qingxin Guo, Lixin Tang

Released: December 20, 2016

p.2214-2223

Chemical and Physical Analysis

Regular Article

Susumu Imashuku, Jun Takahashi, Shinsuke Kunimura, Kazuaki Wagatsuma

Released: December 20, 2016

p.2224-2227

Shintaro Ichikawa, Daiki Fujimura, Atsushi Ohbuchi, Toshihiro Nakamura

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: October 18, 2016

p.2228-2235

Note

p.2330-2332

Forming Processing and Thermomechanical Treatment

Regular Article

Qian Xie, Bingxing Wang, Zhaodong Wang, Guodong Wang

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: October 27, 2016

p.2236-2242

Shinya Yamaguchi, Junichi Tateno, Naoki Nakata

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: October 25, 2016

p.2243-2249

Mengmeng Lv, Zhengwei Gu, Xin Li, Hong Xu

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: September 23, 2016

p.2250-2258

Masahiro Kubo, Yoshiaki Nakazawa, Hiroshi Yoshida, Shigeru Yonemura, Takayuki Hama, Hirohiko Takuda

Released: December 20, 2016

p.2259-2266

Surface Treatment and Corrosion

Regular Article

Yu Sugawara, Kohei Araake, Izumi Muto, Michiyasu Takahashi, Masamitsu Matsumoto, Nobuyoshi Hara

Released: December 20, 2016

[Advance Publication] Released: October 27, 2016

p.2267-2275
p.2276-2283

Transformations and Microstructures

Regular Article

Xianbo Shi, Wei Yan, Wei Wang, Zhenguo Yang, Yiyin Shan, Ke Yang

Released: December 20, 2016

p.2284-2289

Toshio Ogawa, Keiichi Sato, Hiroyuki Dannoshita, Kuniaki Maruoka, Kohsaku Ushioda

Released: December 20, 2016

p.2290-2297

Mechanical Properties

Regular Article

p.2298-2303