J-STAGE Home > Publications - Top

ISIJ International Vol. 56(2016) No. 11

Fundamentals of High Temperature Processes

Regular Article

Ryo Kitano, Makoto Ishii, Motohiro Uo, Kazuki Morita

Released: November 17, 2016

[Advance Publication] Released: October 12, 2016

p.1893-1901

Hironori Yoshida, Jiang Liu, Sun-Joong Kim, Xu Gao, Shigeru Ueda, Shin-ya Kitamura

Released: November 17, 2016

p.1902-1909

Note

Rie Endo, Ryosuke Ikuta, Masahiro Susa

Released: November 17, 2016

p.2107-2109

Ironmaking

Regular Article

Hailong Liu, Lage Tord Ingemar Jonsson, Ulf Olofsson, Pär Göran Jönsson

Released: November 17, 2016

p.1910-1919

Hao Zhou, Mingxi Zhou, Damien Paul O’dea, Benjamin George Ellis, Jianzhong Chen, Ming Cheng

Released: November 17, 2016

[Advance Publication] Released: September 28, 2016

p.1920-1928

Qiyan Xu, Haichuan Wang, Yuankun Fu, Jianjun Wang

Released: November 17, 2016

[Advance Publication] Released: September 13, 2016

p.1929-1937

Gong-jin Cheng, Xiang-xin Xue, Zi-xian Gao, Tao Jiang, He Yang, Pei-ning Duan

Released: November 17, 2016

p.1938-1947

Naoto Sakimoto, Toshimasa Takanohashi, Koji Sakai, Takahiro Shishido, Takuya Yoshida, Noriyuki Okuyama

Released: November 17, 2016

[Advance Publication] Released: October 08, 2016

p.1948-1955

Ke-Xin Jiao, Jian-Liang Zhang, Zheng-Jian Liu, Chun-Lin Chen, Yan-Xiang Liu

Released: November 17, 2016

p.1956-1963

Xiaobo Huang, Xuewei Lv, Zhengliang Xue

Released: November 17, 2016

[Advance Publication] Released: September 28, 2016

p.1964-1972

Steelmaking

Regular Article

Takanori Yoshioka, Kenichiro Nakahata, Takanori Kawamura, Yasuhide Ohba

Released: November 17, 2016

[Advance Publication] Released: September 10, 2016

p.1973-1981

Yonggui Xu, Mikael Ersson, Pär Göran Jönsson

Released: November 17, 2016

p.1982-1988

Casting and Solidification

Regular Article

Tao Li, Shin–ichi Shimasaki, Shoji Taniguchi, Shunsuke Narita, Kentaro Uesugi

Released: November 17, 2016

p.1989-1995

You Xie, Guoguang Cheng, Xiaoling Meng, Lie Chen, Yandong Zhang

Released: November 17, 2016

[Advance Publication] Released: September 28, 2016

p.1996-2005

Instrumentation, Control and System Engineering

Regular Article

Qiong Xia, Xianpeng Wang, Lixin Tang

Released: November 17, 2016

p.2006-2015

Chemical and Physical Analysis

Note

Shinsuke Kunimura, Yoichi Nagashima, Yuya Mezaki, Tatsuya Yokoyama

Released: November 17, 2016

p.2110-2112

Forming Processing and Thermomechanical Treatment

Regular Article

Hitoshi Fujimoto, Naoya Hayashi, Junya Nakahara, Kenta Morisawa, Takayuki Hama, Hirohiko Takuda

Released: November 17, 2016

p.2016-2021

Welding and Joining

Regular Article

Dan Wang, Kota Kadoi, Kenji Shinozaki, Motomichi Yamamoto

Released: November 17, 2016

[Advance Publication] Released: October 04, 2016

p.2022-2028

Surface Treatment and Corrosion

Regular Article

Hitoshi Hayashibara, Eiji Tada, Atsushi Nishikata

Released: November 17, 2016

p.2029-2036

Transformations and Microstructures

Regular Article

p.2037-2046

Yuuji Kimura, Tadanobu Inoue

Released: November 17, 2016

[Advance Publication] Released: September 28, 2016

p.2047-2056

Singon Kang, Kibum Kim, Young-Il Son, Seok-Jae Lee

Released: November 17, 2016

p.2057-2061

Takashi Kataoka, Yoshihiro Arita, Fumiaki Takahashi, Hiroshi Fujimura, Yosuke Kurosaki, Masaaki Sugiyama, Ikuo Ohnuma

Released: November 17, 2016

p.2062-2067

Mechanical Properties

Regular Article

Tatsuo Yokoi, Hiroshi Shuto, Ken-ichi Ikeda, Nobuo Nakada, Toshihiro Tsuchiyama, Takahito Ohmura, Yoji Mine, Kazuki Takashima

Released: November 17, 2016

p.2068-2076
p.2077-2083

Shinya Ogata, Yoji Mine, Kazuki Takashima, Takahito Ohmura, Hiroshi Shuto, Tatsuo Yokoi

Released: November 17, 2016

p.2084-2092

Social and Environmental Engineering

Regular Article

Sumito Ozawa, Hidetoshi Matsuno, Akio Fujibayashi, Takuya Uchiyama, Takafumi Wakamatsu, Norihito Sakaguchi, Ryosuke O. Suzuki

Released: November 17, 2016

p.2093-2099

Yasuhito Miyata, Akio Hayashi, Michihiro Kuwayama, Tamiji Yamamoto, Kazuho Tanishiki, Norito Urabe

Released: Nove