J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

The Journal of Kansai Medical University Vol. 65(2014)

p.1-11

Kenji Yoshida, Hidefumi Kinoshita, Yoshihiro Kuroda, Osamu Oshiro, Tadashi Matsuda

Released: January 21, 2015

p.13-17

Yuri Fukui, Kazushige Uchida, Kimi Sumimoto, Takeo Kusuda, Hideaki Miyoshi, Norimasa Fukata, Masanori Koyabu, Tsukasa Ikeura, Yutaku Sakaguchi, Masaaki Shimatani, Toshiro Fukui, Mitsunobu Matsushita, Makoto Takaoka, Akiyoshi Nishio, Nobuaki Shikata, Noriko Sakaida, Yoshiko Uemura, Sohei Satoi, A-hon Kwon, Kazuichi Okazaki

Released: January 21, 2015

p.19-24

1 - 7 / 7 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Apr 18(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (Apr 18(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title