J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Journal of Nuclear Science and Technology Vol. 35(1998) No. 12

Masanobu IBARAKI, Mamoru BABA, Shigeo MATSUYAMA, Toshiya SANAMI, Than WIN, Takako MIURA, Naohiro HIRAKAWA

Released: April 18, 2008

P843-850

Toshiya SANAMI, Mamoru BABA, Toshihiko KAWANO, Shigeo MATSUYAMA, Takehide KIYOSUMI, Yasushi NAUCHI, Keiichiro SAITO, Naohiro HIRAKAWA

Released: April 18, 2008

P851-856

Toru OKA, Hirotsugu FUJIWARA, Kazuo TAKASHIMA, Teruo USAMI, Yoshikazu TSUTAKA

Released: April 18, 2008

P857-864
P865-873

Petko T.PETKOV, Toshikazu TAKEDA

Released: April 18, 2008

P874-885
P886-894

New Interfacial Drag Force Model Including Effect of Bubble Wake, (I)
Model Development for Steam-Water Bubbly Flow in Large-Diameter Pipes

Tomio OKAWA, Kimitoshi YONEDA, Yuzuru YOSHIOKA

Released: April 18, 2008

P895-904

Hideaki ASAKA, Yoshinari ANODA, Yutaka KUKITA, Iwao OHTSU

Released: April 18, 2008

P905-915

Takuro HONDA, Hans-Werner BARTELS, Nermin A.UCKAN, Masayoshi SUGIHARA, Takashi OKAZAKI, Yasushi SEKI

Released: April 18, 2008

P916-927

Nobuaki YOSHIZAWA, Osamu SATO, Shunji TAKAGI, Shiori FURIHATA, Satoshi IWAI, Takashi UEHARA, Shun-ichi TANAKA, Yukio SAKAMOTO

Released: April 18, 2008

P928-942

Masanori KAMINAGA, Kazuyoshi YAMAMOTO, Yukio SUDO

Released: April 18, 2008

P943-951

Norimitsu OZAWA, Kiyoshi MIZUHARA, Jun AKEDO, Koichi SEIMIYA

Released: April 18, 2008

P952-957
P958-962