J-STAGE Home > Publications - Top

Microbes and Environments Vol. 30(2015) No. 1

Minireview

Yuliar, Yanetri Asi Nion, Koki Toyota

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: February 26, 2015

p.1-11

Regular Papers

Bee Hui Yeo, Karina Yew-Hoong Gin

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: December 27, 2014

p.12-20

Kanako Tago, Takashi Okubo, Yumi Shimomura, Yoshitomo Kikuchi, Tomoyuki Hori, Atsushi Nagayama, Masahito Hayatsu

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: December 27, 2014

p.21-28

Kanako Tago, Takashi Okubo, Hideomi Itoh, Yoshitomo Kikuchi, Tomoyuki Hori, Yuya Sato, Atsushi Nagayama, Kentaro Hayashi, Seishi Ikeda, Masahito Hayatsu

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: December 27, 2014

p.29-36

Kozue Sawada, Koki Toyota

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: February 04, 2015

p.37-43

Jun-ichi Inoue, Kenshiro Oshima, Wataru Suda, Mitsuo Sakamoto, Takao Iino, Satoko Noda, Yuichi Hongoh, Masahira Hattori, Moriya Ohkuma

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: January 16, 2015

p.44-50

Seishi Ikeda, Takeshi Tokida, Hirofumi Nakamura, Hidemitsu Sakai, Yasuhiro Usui, Takashi Okubo, Kanako Tago, Kentaro Hayashi, Yasuyo Sekiyama, Hiroshi Ono, Satoru Tomita, Masahito Hayatsu, Toshihiro Hasegawa, Kiwamu Minamisawa

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: February 04, 2015

p.51-62

Hirohito Tsurumaru, Takashi Okubo, Kazuyuki Okazaki, Megumi Hashimoto, Kaori Kakizaki, Eiko Hanzawa, Hiroyuki Takahashi, Noriyuki Asanome, Fukuyo Tanaka, Yasuyo Sekiyama, Seishi Ikeda, Kiwamu Minamisawa

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: February 14, 2015

p.63-69

Narjes Dashti, Nedaa Ali, Mohamed Eliyas, Majida Khanafer, Naser A. Sorkhoh, Samir S. Radwan

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: February 07, 2015

p.70-75

Giin-Yu Amy Tan, Chia-Lung Chen, Liya Ge, Ling Li, Swee Ngin Tan, Jing-Yuan Wang

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: February 14, 2015

p.76-85

Takanori Awata, Tomonori Kindaichi, Noriatsu Ozaki, Akiyoshi Ohashi

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: February 13, 2015

p.86-91

Hao Zheng, Carsten Dietrich, Claire L. Thompson, Katja Meuser, Andreas Brune

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: February 26, 2015

p.92-98

Katharina Lührig, Björn Canbäck, Catherine J. Paul, Tomas Johansson, Kenneth M. Persson, Peter Rådström

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: February 21, 2015

p.99-107

Short Communications

Hiroaki Inoue, Reiko Fujimura, Kunio Agata, Hiroyuki Ohta

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: January 16, 2015

p.108-112

Anzilni F. Amasya, Kazuhiko Narisawa, Makiko Watanabe

Released: March 24, 2015

[Advance Publication] Released: February 04, 2015

p.113-116

1 - 15 / 15 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    May 23(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (May 23(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title