J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine Vol. 64(2015) No. 2

Review

Junichi Shoda, Sechang Oh, Takashi Shida, Kiyoji Tanaka

Released: March 23, 2015

p.217-226

Original

Koichiro Azuma, Yusuke Osawa, Shogo Tabata, Shiori Horisawa, Fuminori Katsukawa, Hiroyuki Ishida, Yuko Oguma, Toshihide Kawai, Shuji Oguchi, Atsumi Ota, Haruhito Kikuchi, Mitsuru Murata, Hideo Matsumoto

Released: March 23, 2015

p.227-232

Masumi Miyanaga, Masahiko Fujii, Hirokazu Sakai, Keiko Morimoto, Motoki Sudo, Yoshifumi Niki, Ichiro Tokimitsu

Released: March 23, 2015

p.233-242

Yosuke Osuka, Noriko Yabushita, Satoshi Seino, Yoshiro Okubo, Songee Jung, Miyuki Nemoto, Rafael Figueroa, Kiyoji Tanaka

Released: March 23, 2015

p.243-250

Material

Chiaki Yamashita, Kayoko Yamazaki, Yuri Kanesada, Takashi Miyawaki, Reiko Nakayama, Shingo Okazaki, Naoko Komenami

Released: March 23, 2015

p.251-259

Hisashi Kawai, Satoshi Seino, Mariko Nishi, Yu Taniguchi, Shuichi Obuchi, Shoji Shinkai, Hideyo Yoshida, Yoshinori Fujiwara, Hirohiko Hirano, Hun Kyung Kim, Tatsuro Ishizaki, Ryutaro Takahashi, on behalf of the TMIG-LISA Research Group

Released: March 23, 2015

p.261-271

Abstracts

[title in Japanese]

Released: March 23, 2015

p.277-287

1 - 8 / 8 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    May 23(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (May 23(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title