J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Kansenshogaku Zasshi Vol. 87(2013) No. 6

ORIGINAL ARTICLES

Yumi AKIYAMA, Etsuko SAITO, Miki ENOMOTO, Hidetaka TSUJI, Masatsugu CHIKAHIRA, Masashi YOSHIDA

Released: February 18, 2015