J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series A Vol. 76(2010) No. 772

Hiroaki DOI, Satoru SHIBATA, Hiroto INOUE, Hiroshi OKADA, Genki YAGAWA

Released: June 09, 2017

p.1527-1532

Shigenobu OKAZAWA, Kenji NAKAO, Koji NISHIGUCHI, Satoyuki TANAKA

Released: June 09, 2017

p.1533-1540

Tzu-Yang CHENG, Takahide SAKAGAMI, Shiro KUBO

Released: June 09, 2017

p.1541-1546
p.1547-1556

Kuniharu USHIJIMA, Dai-heng CHEN, Wesley James CANTWELL, Masataka SEO

Released: June 09, 2017

p.1557-1564

Dai-heng CHEN, Kenichi MASUDA

Released: June 09, 2017

p.1565-1572
p.1573-1580
p.1581-1586

Nao-Aki NODA, Yu ZHANG, Xin LAN, Yasushi TAKASE, Kazuhiro ODA

Released: June 09, 2017

p.1587-1595

Takeshi IWAMOTO, Shiro YAMANAKA, Takashi YOKOYAMA, Toshiyuki SAWA

Released: June 09, 2017

p.1596-1602
p.1603-1611
p.1612-1617

Tatsujiro MIYAZAKI, Md. Shafiul FERDOUS, Chobin MAKABE, Masaki FUJIKAWA

Released: June 09, 2017

p.1618-1625

Shigeru HAMADA, Taka-aki KAWAZOE, Komei HAYASHI, Harumi MORITA, Mitsuji UEDA, Michiru SAKAMOTO, Hiroshi NOGUCHI

Released: June 09, 2017

p.1626-1635
p.1636-1642

Hisashi HIRUKAWA, Yoshiyuki FURUYA

Released: June 09, 2017

p.1643-1650

Norio KAWAGOISHI, Takuro FUKUDOME, Kohji KARIYA, Qiang CHEN, Masahiro GOTO

Released: June 09, 2017

p.1651-1658

Shinji HASHIMURA, Yu KURAKAKE, Shinichi UMENO

Released: June 09, 2017

p.1659-1666
p.1667-1673

Masanori KIKUCHI, Yoshitaka WADA, Kazuhiro SUGA, Chikako OHDAMA

Released: June 09, 2017

p.1674-1680