J-STAGE Home > Publications - Top

Annual Report of the Kanto-Tosan Plant Protection Society Vol. 2013(2013) No. 60

Special lecture

p.1-9

Original papers

Plant diseases

p.11-13

Kazuhiko SAKAI, Satoshi NODA, Kenji YAGASAKI, Tsuneo UETAKE

Released: January 06, 2015

p.15-17

Kazuhiko SAKAI, Tsuneo UETAKE, Satoshi NODA

Released: January 06, 2015

p.19-21

Toshiko OHASHI, Kazumi AOKI, Yasunori TOMITA

Released: January 06, 2015

p.23-24

Kentaro IKEDA, Toshihiko URUSHIBARA, Takeshi KABE, Satoshi SHIBATA

Released: January 06, 2015

p.29-30

Noriko ORIHARA, Hidetoshi UEKUSA, Kentaro MIYAKAWA, Masahiro OKAMOTO, Masanobu KOBAYASHI

Released: January 06, 2015

p.31-33

Miyako YAMASHIRO, Kumi AOKI, Tsutomu IMURA

Released: January 06, 2015

p.35-36

Kanae MATSUMOTO, Masaji MORISHIMA, Takashi FUKUDA

Released: January 06, 2015

p.37-40

Yuuki IMAMURA, Satoshi KAGIWADA, Tsuyoshi ONO, Hideo HOSHI, Jun TAKEUCHI, Hiromichi HORIE

Released: January 06, 2015

p.41-43

Haruna IIHAMA, Jun TAKEUCHI, Tsuyoshi ONO, Yutaro YOSHIZAWA, Kota YAZAWA, Satoshi KAGIWADA, Hiromichi HORIE

Released: January 06, 2015

p.45-47

Norihito YAMAUCHI, Fumio SATO, Takashi SHIRAKAWA

Released: January 06, 2015

p.53-54

Hiroyuki IYOZUMI, Mikihiko SUZUKI, Chizuko KAGEYAMA

Released: January 06, 2015

p.55-57

Kazunori ICHIKAWA, Masashi OHSAWA, Hisashi SHIBATA, Shigeki NAKAGAWA

Released: January 06, 2015

p.59-62

Youhei KANEKO, Azusa SHIOTA, Takeshi SUZUKI, Tatsuya SUZUKI, Yurika MIYUKI, Shingo USHIO

Released: January 06, 2015

p.67-70

Yoshihiko KANEGAE, Chika TANAKA, Yoshiyuki EBIHARA, Seiji UEMATSU, Michiko FUKAMI, Koji KAGEYAMA

Released: January 06, 2015

p.71-73

Mamoru SATOU, Yuji KAJITANI, Kazutaka TSUKIJI, Yoshiaki CHIKUO, Yosuke MATSUSHITA

Released: January 06, 2015

p.75-77

Mamoru SATOU, Michie KOBAYASHI, Takeshi KANTO, Kei SUGAWARA, Makoto YAMADA, Masaki ISHIWATA

Released: January 06, 2015

p.79-81

Haruna IIHAMA, Jun TAKEUCHI, Tsuyoshi ONO, Misako SHIMURA, Yutaro YOSHIZAWA, Kota YAZAWA, Satoshi KAGIWADA, Hiromichi HORIE

Released: January 06, 2015

p.83-85

Insect pests

Mika YASUDA, Ai TAKEDA, Tetsuya YASUDA, Masahiro HIRAE

Released: January 06, 2015

p.87-89

Takuya SHIBA, Tamaki UEHARA-ICHIKI, Yasuo OHTO, Yuriko HAYANO

Released: January 06, 2015

p.91-93

Naoto HARUYAMA, Kanae MATSUMOTO, Makoto KOBAYASHI

Released: January 06, 2015

p.103-106

Katsuya KUWABARA, Masami TAKAHASHI, Masaru TADENUMA

Released: January 06, 2015

p.107-109
p.121-124
p.125-127

Yoshiko FUJIMOTO, Masayuki WATANABE, Yasunori TOMITA

Released: January 06, 2015

p.129-130
p.131-134
p.139-142
p.143-145

Abstracts

[title in Japanese]

Released: January 06, 2015

p.149-155

[title in Japanese]

Released: January 06, 2015

p.156-161

Newly recognized plant diseases and insect pests

[title in Japanese]

Released: January 06, 2015

p.163-166

1 - 42 / 42 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Nov 28(Sat) 10:00 - Nov 29(Sun) 23:00(JST)
    (Nov 28(Sat) 1:00 - Nov 29(Sun) 14:00(GMT))

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title