J-STAGE Home > Publications - Top

Annual Report of the Kanto-Tosan Plant Protection Society Vol. 2013(2013) No. 60

Special lecture

p.1-9

Original papers

Plant diseases

p.11-13

Kazuhiko SAKAI, Satoshi NODA, Kenji YAGASAKI, Tsuneo UETAKE

Released: January 06, 2015

p.15-17

Kazuhiko SAKAI, Tsuneo UETAKE, Satoshi NODA

Released: January 06, 2015

p.19-21

Toshiko OHASHI, Kazumi AOKI, Yasunori TOMITA

Released: January 06, 2015

p.23-24

Kentaro IKEDA, Toshihiko URUSHIBARA, Takeshi KABE, Satoshi SHIBATA

Released: January 06, 2015

p.29-30

Noriko ORIHARA, Hidetoshi UEKUSA, Kentaro MIYAKAWA, Masahiro OKAMOTO, Masanobu KOBAYASHI

Released: January 06, 2015

p.31-33

Miyako YAMASHIRO, Kumi AOKI, Tsutomu IMURA

Released: January 06, 2015

p.35-36

Kanae MATSUMOTO, Masaji MORISHIMA, Takashi FUKUDA

Released: January 06, 2015

p.37-40

Yuuki IMAMURA, Satoshi KAGIWADA, Tsuyoshi ONO, Hideo HOSHI, Jun TAKEUCHI, Hiromichi HORIE

Released: January 06, 2015

p.41-43

Haruna IIHAMA, Jun TAKEUCHI, Tsuyoshi ONO, Yutaro YOSHIZAWA, Kota YAZAWA, Satoshi KAGIWADA, Hiromichi HORIE

Released: January 06, 2015

p.45-47

Norihito YAMAUCHI, Fumio SATO, Takashi SHIRAKAWA

Released: January 06, 2015

p.53-54

Hiroyuki IYOZUMI, Mikihiko SUZUKI, Chizuko KAGEYAMA

Released: January 06, 2015

p.55-57

Kazunori ICHIKAWA, Masashi OHSAWA, Hisashi SHIBATA, Shigeki NAKAGAWA

Released: January 06, 2015

p.59-62

Youhei KANEKO, Azusa SHIOTA, Takeshi SUZUKI, Tatsuya SUZUKI, Yurika MIYUKI, Shingo USHIO

Released: January 06, 2015

p.67-70

Yoshihiko KANEGAE, Chika TANAKA, Yoshiyuki EBIHARA, Seiji UEMATSU, Michiko FUKAMI, Koji KAGEYAMA

Released: January 06, 2015

p.71-73

Mamoru SATOU, Yuji KAJITANI, Kazutaka TSUKIJI, Yoshiaki CHIKUO, Yosuke MATSUSHITA

Released: January 06, 2015

p.75-77

Mamoru SATOU, Michie KOBAYASHI, Takeshi KANTO, Kei SUGAWARA, Makoto YAMADA, Masaki ISHIWATA

Released: January 06, 2015

p.79-81

Haruna IIHAMA, Jun TAKEUCHI, Tsuyoshi ONO, Misako SHIMURA, Yutaro YOSHIZAWA, Kota YAZAWA, Satoshi KAGIWADA, Hiromichi HORIE

Released: January 06, 2015

p.83-85

Insect pests

Mika YASUDA, Ai TAKEDA, Tetsuya YASUDA, Masahiro HIRAE

Released: January 06, 2015

p.87-89

Takuya SHIBA, Tamaki UEHARA-ICHIKI, Yasuo OHTO, Yuriko HAYANO

Released: January 06, 2015

p.91-93

Naoto HARUYAMA, Kanae MATSUMOTO, Makoto KOBAYASHI

Released: January 06, 2015

p.103-106

Katsuya KUWABARA, Masami TAKAHASHI, Masaru TADENUMA

Released: January 06, 2015

p.107-109
p.121-124
p.125-127

Yoshiko FUJIMOTO, Masayuki WATANABE, Yasunori TOMITA

Released: January 06, 2015

p.129-130
p.131-134
p.139-142
p.143-145

Abstracts

[title in Japanese]

Released: January 06, 2015

p.149-155

[title in Japanese]

Released: January 06, 2015

p.156-161

Newly recognized plant diseases and insect pests

[title in Japanese]

Released: January 06, 2015

p.163-166

1 - 42 / 42 Articles.

System Maintenance

 • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
  Year 2015
  Mar 28(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
  (Mar 28(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Announcement From J-STAGE

 • February 17, 2015
  Please click here and answer the questionnaire to help us serve you better.
  Please click here and answer the questionnaire to help us serve you better.

Back Issues

Share this Title