J-STAGE Home > Publications - Top

Koutou (THE LARYNX JAPAN) Vol. 26(2014) No. 2

Takashi Kurita, Shun-ichi Chitose, Kiminori Sato, Tomo Sakazaki, Mioko Fukahori, Shintaro Sueyoshi, Hirohito Umeno , Tadashi Nakashima

Released: July 22, 2015

p.69-74

Shigeyuki Murono, Tomokazu Yoshizaki

Released: July 22, 2015

p.77-80

Tetsuji Sanuki, Eiji Yumoto

Released: July 22, 2015

p.81-85

Masanobu Kumada

Released: July 22, 2015

p.87-91

Kenji Mizoguchi, Satoshi Fukuda

Released: July 22, 2015

p.92

Ray Motohashi, Ryoji Tokashiki, Hiroyuki Hiramatsu, Masaki Nomoto, Ujimoto Konomi, Eriko Sakurai, Fumimasa Toyomura, Kiyoaki Tsukahara, Mamoru Suzuki

Released: July 22, 2015

p.93-98
p.99-103

p.104-112

Shingo Takano, Niro Tayama

Released: July 22, 2015

p.113-116

Kazuo Adachi

Released: July 22, 2015

p.117

Hideyuki Kataoka, Takahiro Fukuhara

Released: July 22, 2015

p.118-123

Hirotaka Hara, Takeshi Hori, Hiroshi Yamashita

Released: July 22, 2015

p.124

Takeharu Ono, Hirohito Umeno, Shun-ichi Chitose, Tadashi Nakashima

Released: July 22, 2015

p.125-131

Shinya Okada, Etuyo Tamura, Masato Shibuya, Hiroyuki Fukuda, Masahiro Iida, Takafumi Ogawa

Released: July 22, 2015

p.132-135

Takuya Miyazaki, Tomoyuki Haji, Tsunehisa Ohno, Hitomi Wakizaka, Aiko Oka

Released: July 22, 2015

p.136-139

Aiko Oka, Tsunehisa Ohno, Shin-ichi Sato

Released: July 22, 2015

p.140-142

Noriaki Nagai, Yoshihiro Ueki, Tetsuya Tono

Released: July 22, 2015

p.143-147

1 - 20 / 20 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Oct 24(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (Oct 24(Sat) 01:00 - 06:00(UTC))

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title