J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Toxicologic Pathology Vol. 28(2015) No. 1

Original Articles

Mikio Mitsuishi, Takafumi Oshikata, Shino Kumabe, Azusa Kobayashi, Koshiro Katoku, Takeshi Kanno, Masao Hamamura, Minoru Tsuchitani

Released: February 24, 2015

[Advance Publication] Released: August 08, 2014

p.1-9

Yuko Emoto, Katsuhiko Yoshizawa, Kei Hamazaki, Yuichi Kinoshita, Michiko Yuki, Takashi Yuri, Hiroshi Kawashima, Airo Tsubura

Released: February 24, 2015

[Advance Publication] Released: September 22, 2014

p.11-20

Shugo Suzuki, Aya Naiki-Ito, Toshiya Kuno, Wanisa Punfa, Ne Long, Hiroyuki Kato, Shingo Inaguma, Masami Komiya, Tomoyuki Shirai, Satoru Takahashi

Released: February 24, 2015

[Advance Publication] Released: December 18, 2014

p.21-26

Anna Kakehashi, Akihiro Hagiwara, Norio Imai, Min Wei, Shoji Fukushima, Hideki Wanibuchi

Released: February 24, 2015

[Advance Publication] Released: January 06, 2015

p.27-32

Case Report

Takuma Yamamoto, Katsuhiko Yoshizawa, Shin-ichi Kubo, Yuko Emoto, Kenji Hara, Brian Waters , Takahiro Umehara, Takehiko Murase, Kazuya Ikematsu

Released: February 24, 2015

[Advance Publication] Released: December 07, 2014

p.33-36

Short Communication

Sayuri Okawa, Kana Unuma, Atsushi Yamada, Toshihiko Aki, Koichi Uemura

Released: February 24, 2015

[Advance Publication] Released: December 27, 2014

p.37-41

Technical Report

Takeshi Watanabe, Atsuhiko Kato, Hiromichi Terashima, Koichi Matsubara, Yu Jau Chen, Kenji Adachi, Hideaki Mizuno, Masami Suzuki

Released: February 24, 2015

[Advance Publication] Released: December 19, 2014

p.43-49

Letter

Charlotte M. Keenan, Julia F. Baker, Alys E. Bradley, Dawn G. Goodman, Takanori Harada, Ronald Herbert, Wolfgang Kaufmann, Rupert Kellner, Beth Mahler, Emily Meseck, Thomas Nolte, Susanne Rittinghausen, John Vahle, Katsuhiko Yoshizawa

Released: February 24, 2015

[Advance Publication] Released: November 10, 2014

p.51-53

1 - 8 / 8 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    May 23(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (May 23(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title