J-STAGE Home > Publications - Top

Tribology Online Vol. 10(2015) No. 2
WTC2013 Special issue

Editorial

p.i

Article

Mamoru Oike, Masataka Kikuchi, Satoshi Takada, Takayuki Sudo, Tomoyuki Takano

Released: April 15, 2015

p.96-105

Yu Tian, Dashuai Tao, Noshir Pesika, Jin Wan, Yonggang Meng, Xiangjun Zhang

Released: April 15, 2015

p.106-114

Masayuki Ochiai, Hayato Sasaki, Yuta Sunami, Hiromu Hashimoto

Released: April 15, 2015

p.115-120

Yanjun Wang, Zhenyu Yang, Liying Han, Takayuki Yang, Shouren Wang

Released: April 15, 2015

p.121-126

Yoshinori Takeichi, Masato Inada, Kentaro Minami, Masahiro Kawamura, Marian Dzimko

Released: April 15, 2015

p.127-137

Kenji Kobayashi, Akihito Suzuki, Yukitoshi Fujinami, Takashi Nogi, Shingo Obara, Masabumi Masuko

Released: April 15, 2015

p.138-146

Chen Han, Masayuki Shima, Takashi Sugawara, Tatsuhiro Jibiki

Released: April 15, 2015

p.147-155

Seiji Kajita, Mamoru Tohyama, Hitoshi Washizu, Toshihide Ohmori, Hideyuki Watanabe, Shinichi Shikata

Released: April 15, 2015

p.156-161

Fumihiko Yokoyama, Yuka Iwama, Masahiro Maruyama, Mitsuo Sano

Released: April 15, 2015

p.162-171

Xiaohong Xu, Shuren Sun, Peng Wang, Ailian Lei, Guanghua Peng

Released: April 15, 2015

p.172-176

Masato Tanaka, Shojiro Sugimura, Minoru Hanahashi

Released: April 15, 2015

p.177-182

Kazuhiro Nakashima, Yoshinori Sawae, Teruo Murakami, Stefano Mischler

Released: April 15, 2015

p.183-189

Short Communication

Toshikazu Fujino, Masajiro Abe, Isao Kamiishi, Katsumi Iwamoto

Released: April 15, 2015

p.190-200

Hiroshi Mishina, Kentaro Chiba, Alan Hase

Released: April 15, 2015

p.201-206

Géraldine Theiler, Thomas Gradt

Released: April 15, 2015

p.207-212

Kei Shibata, Takeshi Yamaguchi, Moeko Kishi, Kazuo Hokkirigawa

Released: April 15, 2015

p.213-219
p.220-224

1 - 18 / 18 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    May 23(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (May 23(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title