Proceedings of the Japanese Histochemical Association
304 registered articles
(updated on February 17, 2020)
Online ISSN : 1883-9444
ISSN-L : 0388-077X
JOURNALS FREE ACCESS
  • Eighth Annual General Meeting Akira MIZUTANI, Hajime FUJITA, Masanori AKASAKA, Tadao TAKEUCHI, Hideo TAKAMATSU, Shinsuke KANAMURA, Hiroshi MAYAHARA, Kazuo OGAWA, Hiroshi HIRANO, Harushige YASUDA, Mitsuo SASAKI, Nobuo IHARA, Hirokichi KANAZAWA, Tadashi KONDO, Nagayasu OTSUKA, Yasuhiko IBATA, Masuyuki NAMBA, Kiyoshi KON, Sotokichi MORII, Hiroshi HIRANO
  • Eighth Annual General Meeting Ryuei MAEDA, Taketoshi SUGIYAMA, Tadao TAKEUCHI, Akira MIZUTANI, Kazuo OGAWA, Hiroshi MAYAHARA, Kimikazu KOSHIBA, Takuzo ODA, Yoshihiro HAMASHIMA, Kenjiro YASUDA, Setsuya FUJITA
  • Seventh Annual General Meeting Masaaki MORISHITA, Masahiko MORI, Ichiro TAKI, Masanori AKASAKA, Tadao TAKEUCHI
  • Eighth Annual General Meeting Akira IKEDA, Nagayasu OTSUKA, Hitoji OKAMOTO, Munehiko TOMIZAWA, Yasu ISHIDA, Yasuo KOIKE, Futoshi IIDA, Hideo TSUCHIYAMA, Hajime SUGIHARA, Kioko TSUKIGAWA, Nobuoki MORI, Goichi MOMOSE, Takashi KATAYAMA, Kunio FUKAYA, Teruhiro NAKADA, Yoshinobu HOSHINO, Yoshio ASO, Kenji KINOSHITA, Isao MURAHASHI, Hisao TAKAYASU, Kenkichi KOISO, Ryuichi KITAGAWA, Ryuei MAEDA, Kokichi KANAZAWA, Emyo NAKANO, Tadashi KONDO, Yasuro YOSHIMURA, Masaaki MORISHITA, Masahiko MORI, Kensaku KAWAKATSU, Yasuo DEGUCHI, Samuel H. HORI, Hanzaburo SHITA, Yoshiko KATAYAMA, Hideo TAKAMATSU, Kei-ichi HIRAI, Shunta HIROSE, Masayuki YASUTOMI, Ryotaro YAMADA, Satoshi KATAYAMA, Motoyoshi TSUJINO, Nobuhiro MURAI, Zenji IWASA, Yasuo KISHINO
View all articles in Current issue
Most viewed articles Jan.2020
Share this page
Select past volume & issue
feedback
Top