J-STAGE Home > Publications - Top

Drug Discoveries & Therapeutics Vol. 11(2017) No. 5

Original Articles

Makoto Urai, Keiko Kataoka, Satoshi Nishida, Kazuhisa Sekimizu

Released: November 22, 2017

[Advance Publication] Released: October 11, 2017

p.230-237

Makoto Urai, Tomoko Aizawa, Katsutoshi Imamura, Hiroshi Hamamoto, Kazuhisa Sekimizu

Released: November 22, 2017

[Advance Publication] Released: October 11, 2017

p.238-245

Kae Sakai-Sugino, Jun Uematsu, Miyuki Kamada, Hiroe Taniguchi, Saori Suzuki, Yumiko Yoshimi, Sahoko Kihira, Hidetaka Yamamoto, Mitsuo Kawano, Masato Tsurudome, Myles O'Brien, Makoto Itoh, Hiroshi Komada

Released: November 22, 2017

[Advance Publication] Released: October 24, 2017

p.246-252

Yuichi Takizawa, Takeshi Goto, Shuji Sato, Naoya Ohmori, Kenji Mori, Yayoi Shimada, Kuei Chen, Takamitsu Miyagi, Fumio Fukai

Released: November 22, 2017

[Advance Publication] Released: October 11, 2017

p.253-258

Yuto Kochi, Yasuhiko Matsumoto, Kazuhisa Sekimizu, Chikara Kaito

Released: November 22, 2017

[Advance Publication] Released: October 29, 2017

p.259-266

Shuhei Mitsutomi, Kazuhisa Sekimizu, Chikara Kaito

Released: November 22, 2017

[Advance Publication] Released: October 29, 2017

p.267-275

Hidenori Tani, Jun-ichi Takeshita, Hiroshi Aoki, Kaoru Nakamura, Ryosuke Abe, Akinobu Toyoda, Yasunori Endo, Sadaaki Miyamoto, Masashi Gamo, Masaki Torimura, Hiroaki Sato

Released: November 22, 2017

p.276-280

Min Ho Han, Ji-Suk Jeong, Jin-Woo Jeong, Sung Hyun Choi, Sung Ok Kim, Su Hyun Hong, Cheol Park, Byung Woo Kim, Yung Hyun Choi

Released: November 22, 2017

[Advance Publication] Released: October 11, 2017

p.281-287

Brief Report

Hiroko Maruki-Uchida, Masahiko Sai, Kazuhisa Sekimizu

Released: November 22, 2017

[Advance Publication] Released: October 30, 2017

p.288-290

Case Report

Toufic Moussallem, Chetana Lim, Michael Osseis, Francesco Esposito, Eylon Lahat, Liliana Fuentes, Chady Salloum, Daniel Azoulay

Released: November 22, 2017

[Advance Publication] Released: October 11, 2017

p.291-292

Erratum

p.E1

1 - 11 / 11 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title