J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 55(2016) No. 20

EDITORIAL

Masayuki Kurosaki, Namiki Izumi

Released: October 15, 2016

p.2909-2910

ORIGINAL ARTICLES

Takuya Iwamoto, Masaki Maeda, Takuro Hisanaga, Issei Saeki, Koichi Fujisawa, Toshihiko Matsumoto, Isao Hidaka, Tsuyoshi Ishikawa, Taro Takami, Isao Sakaida

Released: October 15, 2016

p.2911-2916

Yoko Umeki, Hisashi Adachi, Mika Enomoto, Ako Fukami, Sachiko Nakamura, Yume Nohara, Erika Nakao, Akiko Sakaue, Tomoko Tsuru, Nagisa Morikawa, Yoshihiro Fukumoto

Released: October 15, 2016

p.2917-2925
p.2927-2932

Soichi Takeishi, Akihiro Mori, Miyuka Kawai, Yohei Yoshida, Hiroki Hachiya, Takayuki Yumura, Shun Ito, Takashi Shibuya, Nobutoshi Fushimi, Noritsugu Ohashi, Hiromi Kawai

Released: October 15, 2016

p.2933-2938

Tetsuro Sawata, Masashi Bando, Masayuki Nakayama, Naoko Mato, Hideaki Yamasawa, Yukihiko Sugiyama

Released: October 15, 2016

p.2939-2944

CASE REPORTS

p.2945-2950

Tohru Takahashi, Yumiko Maruyama, Mayuko Saitoh, Hideto Itoh, Mitsuru Yoshimoto, Masayuki Tsujisaki, Masato Nakayama

Released: October 15, 2016

p.2951-2956

Tomomi Kogiso, Etsuko Hashimoto, Taito Ito, Toshifumi Hara, Yuichi Ikarashi, Kazuhisa Kodama, Makiko Taniai, Nobuyuki Torii, Kentaro Yoshinaga, Satoru Morita, Yutaka Takahashi, Junji Tanaka, Shuji Sakai, Masakazu Yamamoto, Katsutoshi Tokushige

Released: October 15, 2016

p.2957-2963

Shinji Susa, Fumiko Sato-Monma, Kouta Ishii, Yurika Hada, Kaoru Takase, Kyoko Tada, Kiriko Wada, Wataru Kameda, Kentaro Watanabe, Toshihide Oizumi, Tamio Suzuki, Makoto Daimon, Takeo Kato

Released: October 15, 2016

p.2965-2969