J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 55(2016) No. 14

REVIEW ARTICLE

Atsushi Goto, Mitsuhiko Noda, Manami Inoue, Maki Goto, Charvat Hadrien

Released: July 15, 2016

p.1827-1830

ORIGINAL ARTICLES

Yavuz Beyazit, Abdurrahim Sayilir, Alpaslan Tanoglu, Murat Kekilli, Erdem Kocak, Fuat Ekiz, Adnan Tas

Released: July 15, 2016

p.1831-1836

Kentaro Mori, Hidetaka Tamune, Hiroyuki Tanaka, Mitsuhiro Nakamura

Released: July 15, 2016

p.1837-1843

Yoshie Inoue Arita, Koichi Akutsu, Takeshi Yamamoto, Hidekazu Kawanaka, Mitsunobu Kitamura, Hiroshige Murata, Hideki Miyachi, Yusuke Hosokawa, Keiji Tanaka, Wataru Shimizu

Released: July 15, 2016

p.1845-1852

Yoshikatsu Nakai, Shun'ichi Noma, Mitsuo Fukusima, Ataru Taniguchi, Satoshi Teramukai

Released: July 15, 2016

p.1853-1857

CASE REPORTS

Hideto Kawaratani, Kei Moriya, Kouji Ishida, Ryuichi Noguchi, Tadashi Namisaki, Hiroaki Takaya, Akitoshi Douhara, Hitoshi Yoshiji, Junichi Yamao, Hisao Fujii, Hiroshi Fukui

Released: July 15, 2016

p.1859-1863

Satoka Shiratori, Katsuhiro Mabe, Shinji Yoshii, Yasunari Takakuwa, Masaaki Sato, Masahiko Nakamura, Takahiko Kudo, Mototsugu Kato, Masahiro Asaka, Naoya Sakamoto

Released: July 15, 2016

p.1865-1869

Hiroshi Nakajima, Kaoru Dohi, Masaki Tanabe, Akiko Nakamura, Shinji Kanemitsu, Hideo Wada, Norikazu Yamada, Tsutomu Nobori, Hideto Shinpo, Masaaki Ito

Released: July 15, 2016

p.1871-1875
p.1877-1879

Shoko Furukawa, Kazuya Fujihara, Ryo Kumagai, Momoko Isono, Hiroaki Yagyu

Released: July 15, 2016

p.1881-1885

Hideo Okonogi, Mikio Harada, Hironobu Sato, Kazuhiko Tokoro, Issei Nakayama, Nobuo Tsuboi, Yoichi Miyazaki, Tetsuya Kawamura, Makoto Ogura, Takashi Yokoo

Released: July 15, 2016

p.1887-1891

Erika Hishida, Takahiro Masuda, Tetsu Akimoto, Ryuta Sato, Natsuko Wakabayashi, Atsushi Miki, Naoko