J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 10

EDITORIAL

ORIGINAL ARTICLES

Yoshikazu Kinoshita, Michio Hongo, Motoyasu Kusano, Yoshinori Furuhata, Hideaki Miyagishi, Satoshi Ikeuchi, RPZ Study Group

Released: May 15, 2017

p.1131-1139

Satoshi Ikegame, Takako Nakano, Junji Otsuka, Michihiro Yoshimi, Tatsushi Matsuo, Midori Kubota, Yoshiaki Tao, Shohei Takata

Released: May 15, 2017

p.1141-1146

Keigo Ikeda, Kozo Watanabe, Takuya Hirai, Kana Tanji, Tomoko Miyashita, Shihoko Nakajima, Kaori Uomori, Shinji Morimoto, Kenji Takamori, Hideoki Ogawa, Yoshinari Takasaki, Iwao Sekigawa

Released: May 15, 2017

p.1147-1152

CASE REPORTS

Keitaro Takahashi, Takahiro Ito, Tomonobu Sato, Mitsuru Goto, Toru Kawamoto, Akihiro Fujinaga, Nobuyuki Yanagawa, Yoshinori Saito, Keisuke Sato, Mikihiro Fujiya

Released: May 15, 2017

p.1153-1156

Toshiro Fukui, Mio Takahashi, Takashi Okazaki, Takashi Tomiyama, Norimasa Fukata, Yugo Ando, Kazuichi Okazaki

Released: May 15, 2017

p.1157-1161

Shinsuke Koshita, Yutaka Noda, Kei Ito, Yoshihide Kanno, Takahisa Ogawa, Kaori Masu, Yoshiharu Masaki, Hiroaki Kusunose, Toshitaka Sakai, Toji Murabayashi, Sho Hasegawa, Fumisato Kozakai, Jun Horaguchi, Takashi Sawai

Released: May 15, 2017

p.1163-1167

Yoko Ueda, Shinsuke Uraki, Hidefumi Inaba, Sakiko Nakashima, Hiroyuki Ariyasu, Hiroshi Iwakura, Takayuki Ota, Hiroto Furuta, Masahiro Nishi, Takashi Akamizu

Released: May 15, 2017

p.1169-1173