J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 6

ORIGINAL ARTICLES

Mitsushige Sugimoto, Hiromitsu Ban, Hitomi Ichikawa, Shu Sahara, Taketo Otsuka, Osamu Inatomi, Shigeki Bamba, Takahisa Furuta, Akira Andoh

Released: March 17, 2017

p.579-586

Masaki Ryuzaki, Satoshi Morimoto, Michita Niiyama, Yasufumi Seki, Naohiro Yoshida, Yoichi Oshima, Yuki Mizuguchi, Daisuke Watanabe, Takashi Ando, Atsuhiro Ichihara

Released: March 17, 2017

p.587-596

Takahiro Tosaki, Hideki Kamiya, Tatsuhito Himeno, Yoshiro Kato, Masaki Kondo, Kaori Toyota, Tomoyo Nishida, Megumi Shiroma, Kaori Tsubonaka, Hitomi Asai, Miho Moribe, Yuki Nakaya, Jiro Nakamura

Released: March 17, 2017

p.597-604

Ryo Kodera, Kenichi Shikata, Akihiko Nakamura, Satoru Okazaki, Ryo Nagase, Tatsuaki Nakatou, Shigeru Haisa, Kazuyuki Hida, Katsuhiro Miyashita, Hirofumi Makino

Released: March 17, 2017

p.605-613

Mitsuyoshi Takahara, Toshihiko Shiraiwa, Naoko Ogawa, Mayumi Yamamoto, Yuko Kusuda, Megumi Shindo, Saki Hashio, Naoto Katakami, Taka-aki Matsuoka, Iichiro Shimomura

Released: March 17, 2017

p.615-620

Yu Hara, Masaharu Shinkai, Soichiro Kanoh, Yuji Fujikura, Bruce K. Rubin, Akihiko Kawana, Takeshi Kaneko

Released: March 17, 2017

p.621-626

Yosuke Miyaji, Yuichi Kawabata, Hideto Joki, Shunsuke Seki, Kentaro Mori, Tomoya Kamide, Akira Tamase, Hiroshi Shima, Motohiro Nomura, Yoshihisa Kitamura, Fumiaki Tanaka

Released: March 17, 2017

p.627-630

Masato Sawamura, Atsushi Komatsuda, Masaru Togashi, Hideki Wakui, Naoto Takahashi

Released: March 17, 2017

p.631-636

Yuki Yoshimatsu, Tomoko Takai, Yasuhisa Abe, Toshimasa Nakagawa

Released: March 17, 2017