J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 12

ORIGINAL ARTICLES

Makoto Nakano, Shiro Oka, Shinji Tanaka, Atushi Igawa, Sayoko Kunihara, Yoshitaka Ueno, Masanori Ito, Kazuaki Chayama

Released: June 15, 2017

p.1453-1457

Yusuke Kawamura, Kenji Ikeda, Yasuji Arase, Shunichiro Fujiyama, Tetsuya Hosaka, Masahiro Kobayashi, Satoshi Saitoh, Hitomi Sezaki, Norio Akuta, Fumitaka Suzuki, Yoshiyuki Suzuki, Hiromitsu Kumada

Released: June 15, 2017

p.1459-1465

Soichi Takeishi, Akihiro Mori, Miyuka Kawai, Yohei Yoshida, Hiroki Hachiya, Takayuki Yumura, Shun Ito, Takashi Shibuya, Nobutoshi Fushimi, Noritsugu Ohashi, Hiromi Kawai

Released: June 15, 2017

p.1467-1473

Minako Wakasugi, Junichiro Kazama, Ichiei Narita, Kunitoshi Iseki, Shouichi Fujimoto, Toshiki Moriyama, Kunihiro Yamagata, Tsuneo Konta, Kazuhiko Tsuruya, Koichi Asahi, Masahide Kondo, Issei Kurahashi, Yasuo Ohashi, Kenjiro Kimura, Tsuyoshi Watanabe

Released: June 15, 2017

p.1475-1484

Yasuo Takiguchi, Shunsuke Ishizaki, Takayuki Kobayashi, Shun Sato, Yaeko Hashimoto, Yosuke Suruga, Yoko Akiba

Released: June 15, 2017

p.1485-1490

Akio Iwasaki, Keisuke Suzuki, Hidehiro Takekawa, Ryotaro Takashima, Ayano Suzuki, Shiho Suzuki, Koichi Hirata

Released: June 15, 2017

p.1491-1495

Tameko Kihira, Kazushi Okamoto, Iori Sakurai, Yuya Arakawa, Ikuro Wakayama, Koichi Takamiya, Ryo Okumura, Yuhto Iinuma, Keiko Iwai, Yasumasa Kokubo, Sohei Yoshida

Released: June 15, 2017

p.1497-1506