J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 54(2015) No. 15

ORIGINAL ARTICLES

Satoshi Yuda, Toshiaki Hayashi, Kenji Yasui, Atsuko Muranaka, Hirofumi Ohnishi, Akiyoshi Hashimoto, Tadao Ishida, Kazufumi Tsuchihashi, Yasuhisa Shinomura, Naoki Watanabe, Tetsuji Miura

Released: August 01, 2015

p.1833-1840

Satoshi Kurisu, Noriaki Watanabe, Hiroki Ikenaga, Tadanao Higaki, Takashi Shimonaga, Toshitaka Iwasaki, Ken Ishibashi, Yoshihiro Dohi, Yukihiro Fukuda, Yasuki Kihara

Released: August 01, 2015

p.1841-1847
p.1849-1857

Shuichi Hagiwara, Minoru Kaneko, Masato Murata, Makoto Aoki, Jun Nakajima, Masahiko Kanbe, Yoshio Ohyama, Jun'ichi Tamura, Kiyohiro Oshima

Released: August 01, 2015

p.1859-1863

CASE REPORTS

Tomoaki Kono, Jiro Watari, Ken Hara, Hitomi Ikeda, Toshihiko Tomita, Tadayuki Oshima, Hirokazu Fukui, Mitsuru Sasako, Hiroto Miwa

Released: August 01, 2015

p.1865-1868

Tadahisa Inoue, Fumihiro Okumura, Takashi Mizushima, Hirotada Nishie, Hiroyasu Iwasaki, Kaiki Anbe, Takanori Ozeki, Kenta Kachi, Shigeki Fukusada, Yuta Suzuki, Kazuko Watanabe, Hitoshi Sano

Released: August 01, 2015

p.1869-1874

Toshifumi Shimada, Tatsuo Tounai, Takachika Syoji, Yoshihiro Fukumoto

Released: August 01, 2015

p.1875-1879

Phong Ching Lee, Peng Chin Kek, Abel Wah Ek Soh

Released: August 01, 2015

p.1881-1884

Atsushi Miki, Shin-ichi Takeda, Norio Isoda, Hisashi Yamamoto, Mari Okada, Saki Nakagawa, Toshimi Imai, Ryuta Sato, Osamu Saito, Daisuke Nagata

Released: August 01, 2015

p.1885-1889

Masahiro Kawada, Noriko Hayami, Tatsuya Suwabe, Junichi Hoshino, Keiichi Sumida, Koki Mise, Satoshi Hamanoue, Masayuki Yamanouchi, Naoki Sawa, Kenmei Takaichi, Takeshi Fujii, Yoshifumi Ubara

Released: August 01, 2015

p.1891-1896

Jun-ichi Inenaga, Toshiharu Ueno, Masahiro Kawada, Aya Imafuku, Koki Mise, Keiichi Sumida, Rikako Hiramatsu, Eiko Hasegawa, Noriko Hayami, Tatsuya Suwabe, Junichi Hoshino, Naoki Sawa, Kenmei Takaichi, Takeshi Fujii, Kenichi Ohashi, Toshikazu Okaneya, Yoshifumi Ubara

Released: August 01, 2015

p.1897-1900

Po-Jen Hsiao, Che-Fu Chang, Chih-Chien Chiu, Jenq-Shyong Chan, Wen-Fang Chiang, Chia-Chao Wu, Shih-Hua Lin, Jin-Shuen Chen

Released: August 01, 2015

p.1901-1904

Xiao-ming Zhou, Peng Li, Li Zhao, Wen-jun Shi

Released: August 01, 2015

p.1905-1907

Hiroshi Ishii, Fumiyasu Igata, Kazuki Nabeshima, Hisako Kushima, Kentaro Watanabe

Released: August 01, 2015

p.1909-1912

Akio Iwasaki, Norito Kokubun, Takahito Nishihira, Takahide Nagashima, Koichi Hirata

Released: August 01, 2015

p.1913-1917

Naoki Tokuda, Yu-ichi Noto, Fukiko Kitani-Morii, Ai Hamano, Takashi Kasai, Kensuke Shiga, Ikuko Mizuta, Fumitoshi Niwa, Masanori Nakagawa, Toshiki Mizuno

Released: August 01, 2015

p.1919-1922

Motofumi Tosa, Makoto Hara, Akihiko Morita, Satoko Ninomiya, Momoko Ebashi, Satoshi Kamei, Masafumi Maseda, Yasuaki Tokuhashi, Akihiro Hemmi, Norimichi Nemoto

Released: August 01, 2015

p.1923-1926

Masato Kadoya, Akiko Kadoya, Hiroyuki Onoue, Katsunori Ikewaki, Kenichi Kaida

Released: August 01, 2015

p.1927-1932

Seigo Ito, Takashi Oda, Akiko Matsuo, Hanako Takechi, Takahiro Uchida, Atsushi Watanabe, Takako Kono, Hideyuki Shimazaki, Seiichi Tamai, Naoki Oshima, Hiroo Kumagai

Released: August 01, 2015

p.1933-1939