J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 54(2015) No. 22

EDITORIAL

Kanji Kasagi

Released: November 15, 2015

p.2801-2802

ORIGINAL ARTICLES

Atsuki Ikeda, Namiko Hoshi, Tetsuya Yoshizaki, Yoshimi Fujishima, Tsukasa Ishida, Yoshinori Morita, Yasuo Ejima, Takashi Toyonaga, Yoshihiro Kakechi, Hiroshi Yokosaki, Takeshi Azuma

Released: November 15, 2015

p.2803-2813

Masako Terao, Akinobu Takaki, Takayuki Maruyama, Hiroki Oe, Tetsuya Yasunaka, Naofumi Tamaki, Kazufumi Nakamura, Takaaki Tomofuji, Takahito Yagi, Hiroshi Sadamori, Yuzo Umeda, Susumu Shinoura, Ryuichi Yoshida, Kazuhiro Nouso, Daisuke Ekuni, Kazuko Koike, Fusao Ikeda, Hidenori Shiraha, Manabu Morita, Hiroshi Ito, Toshiyoshi Fujiwara, Kazuhide Yamamoto

Released: November 15, 2015

p.2815-2826

Jianying Li, Qunying Guo, Jianxiong Lin, Chunyan Yi, Xiao Yang, Xueqing Yu

Released: November 15, 2015

p.2827-2833

Satoshi Konishi, Machiko Arita, Isao Ito, Hiromasa Tachibana, Takuya Takaiwa, Yasushi Fukuda, Naoki Watanabe, Kazuya Tsubouchi, Gen Masuda, Maki Tanaka, Youhei Kourogi, Kei Kunimasa, Akihiro Nishiyama, Masahiro Iwasaku, Akihiro Ito, Fumiaki Tokioka, Hiroshige Yoshioka, Toru Hashimoto, Tadashi Ishida

Released: November 15, 2015

p.2835-2841

Kiyoyasu Fukushima, Shigeki Nakamura, Yuichi Inoue, Yasuhito Higashiyama, Mitsuhide Ohmichi, Tadashi Ishida, Kunihiko Yoshimura, Toyomitsu Sawai, Noboru Takayanagi, Chikara Nakahama, Tomoyuki Kakugawa, Koichi Izumikawa, Nobuki Aoki, Yasuhiko Nishioka, Osamu Kosaka, Shigeru Kohno

Released: November 15, 2015

p.2843-2850

CASE REPORTS

Yuichi Makino, Chikayoshi Tani, Naoyuki Miyokawa, Ryota Yoshimoto, Katsutoshi Mizumoto, Kohei Eguchi, Daisuke Fujishiro, Satoru Kodama, Atsushi Kobayashi, Keiji Komura, Kensaku Okamoto, Hiroyuki Furukawa, Masakazu Haneda

Released: November 15, 2015

p.2851-2855

Tadanobu Nagaya, Naoki Tanaka, Yugo Iwaya, Yoko Jimbo, Toshiharu Tatai, Tetsuya Ito, Ayako Seki, Kenichi Suzawa, Yasuhide Ochi, Etsuo Hara, Manabu Takata, Toshiaki Otsuki, Mai Iwaya, Noriko Hosaka, Norikazu Arakura, Eiji Tanaka, Osamu Hasebe

Released: November 15, 2015

p.2857-2862

Kunihiro Kato, Kazunari Tominaga, Satoshi Sugimori, Yasuaki Nagami, Noriko Kamata, Hirokazu Yamagami, Tetsuya Tanigawa, Masatsugu Shiba, Toshio Watanabe, Yasuhiro Fujiwara, Tetsuo Arakawa

Released: November 15, 2015

p.2863-2866

Norio Horiguchi, Satoru Kakizaki, Keisuke Iizuka, Satoshi Hagiwara, Tatsuya Ohyama, Yuichi Yamazaki, Nobuyuki Shibusawa, Ken Sato, Motoyasu Kusano, Yoichi Nakazato, Masanobu Yamada

Released: November 15, 2015

p.2867-2872
p.2873-2875

Akifumi Higashi, Yoshihiro Dohi, Naohiro Uraoka, Kazuhiro Sentani, Sayuri Uga, Hiroki Kinoshita, Yoshiharu Sada, Toshiro Kitagawa, Takayuki Hidaka, Satoshi Kurisu, Hideya Yamamoto, Wataru Yasui, Yasuki Kihara

Released: November 15, 2015

p.2877-2880

Nami Suzuki, Ai Yoshihara, Jaeduk Yoshimura Noh, Ai Kozaki, Toshu Inoue, Kiminori Sugino, Koichi Ito

Released: November 15, 2015

p.2881-2884

Takamasa Iwakura, Akio Namikawa, Naoko Tsuji, Sayaka Ishigaki, Shinsuke Isobe, Masafumi Ono, Yukitoshi Sakao, Takayuki Tsuji, Naro Ohashi, Akihiko Kato, Mana Goto, Hideo Yasuda

Released: November 15, 2015

p.2885-2891

Yukihiro Wada, Masayuki Iyoda, Tomohiro Saito, Noriko Arai-Nunota, Ken Iseri, Eiko Tomita, Misa Ikeda, Yutaka Yamaguchi, Takanori Shibata

Released: November 15, 2015

p.2893-2898

Ha Yeon Kim, Sung Sun Kim, Eun Hui Bae, Seong Kwon Ma, Soo Wan Kim

Released: November 15, 2015

p.2899-2904

Yosuke Kamide, Kyoichi Kaira, Takuya Watanabe, Shiko Kuribayashi, Atsushi Ozawa, Yasuhiko Koga, Akihiro Ono, Noriaki Sunaga, Takeshi Hisada, Tetsunari Oyama, Masanobu Yamada

Released: November 15, 2015

p.2905-2909

Yuichiro Azuma, Motohiro Tamiya, Takayuki Shiroyama, Akio Osa, Sawa Takeoka, Naoko Morishita, Hidekazu Suzuki, Norio Okamoto, Tomonori Hirashima, Ichiro Kawase

Released: November 15, 2015

p.2911-2913