J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 55(2016) No. 9

EDITORIAL

ORIGINAL ARTICLES

Erdem Koçak, Erdem Akbal, Seyfettin Köklü, Bilal Ergül, Murat Can

Released: May 01, 2016

p.1043-1048

Hisamitsu Miyaaki, Tatsuki Ichikawa, Naota Taura, Satoshi Miuma, Takuya Honda, Hidetaka Shibata, Kan Toriyama, Kazuhiko Nakao

Released: May 01, 2016

p.1049-1054
p.1055-1060

Hyung Koo Kang, Sang-Won Um, Byeong-Ho Jeong, Kyung Jong Lee, Hojoong Kim, O Jung Kwon, Joungho Han

Released: May 01, 2016

p.1061-1066

Takashi Ishiguro, Noboru Takayanagi, Yuri Baba, Yotaro Takaku, Naho Kagiyama, Yutaka Sugita

Released: May 01, 2016

p.1067-1070

Nobutaka Inoue, Kazunori Otsui, Takayuki Yoshioka, Atsushi Suzuki, Toru Ozawa, Sachiyo Iwata, Asumi Takei

Released: May 01, 2016

p.1071-1075

Masakuni Sakaguchi, Toshiya Maebayashi, Takuya Aizawa, Naoya Ishibashi, Shoko Fukushima, Tsutomu Saito

Released: May 01, 2016

p.1077-1083

CASE REPORTS

p.1085-1089

Keisuke Kakisaka, Hidekatsu Kuroda, Tamami Abe, Yuji Suzuki, Yuichi Yoshida, Kojiro Kataoka, Yasuhiro Miyamoto, Kazuyuki Ishida, Yasuhiro Takikawa

Released: May 01, 2016

p.1091-1095

Tetsuya Takikawa, Atsushi Kanno, Atsushi Masamune, Seiji Hongo, Naoki Yoshida, Eriko Nakano, Shin Miura, Shin Hamada, Kiyoshi Kume, Kazuhiro Kikuta, Morihisa Hirota, Tooru Shimosegawa

Released: May 01, 2016

p.1097-1102

Shu Yoshihara, Masaki Matsunaga, Taku Yaegashi, Shioto Suzuki, Masaaki Naito, Yasuo Takehara

Released: May 01, 2016

p.1103-1108

Seijiro Shimada, Shunji Maekura, Hikaru Ino, Masayosi Matsuura, Nobutaka Masunaga, Takahiro Matsumoto, Junkichi Hama

Released: May 01, 2016

p.1109-1115

Tetsuma Kawaji, Satoshi Shizuta, Takeru Makiyama, Takeshi Kimura

Released: May 01, 2016

p.1117-1120