J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 55(2016) No. 16

REVIEW ARTICLE

p.2135-2143

ORIGINAL ARTICLES

Masanao Nakamura, Yoshiki Hirooka, Osamu Watanabe, Takeshi Yamamura, Kohei Funasaka, Eizaburo Ohno, Ryoji Miyahara, Hiroki Kawashima, Yoshie Shimoyama, Hidemi Goto

Released: August 15, 2016

p.2145-2152

Takamitsu Sato, Kazuo Hara, Nobumasa Mizuno, Susumu Hijioka, Hiroshi Imaoka, Tatsuji Yogi, Hideharu Tsutsumi, Toshihisa Fujiyoshi, Yasumasa Niwa, Masahiro Tajika, Tsutomu Tanaka, Makoto Ishihara, Kensuke Kubota, Atsushi Nakajima, Kenji Yamao

Released: August 15, 2016

p.2153-2161

Takeshi Hatanaka, Satoru Kakizaki, Yasushi Shimada, Daichi Takizawa, Kenji Katakai, Yuichi Yamazaki, Ken Sato, Motoyasu Kusano, Masanobu Yamada

Released: August 15, 2016

p.2163-2171

Satoru Nanno, Hideo Koh, Takako Katayama, Masamichi Hashiba, Ayumi Sato, Yosuke Makuuchi, Joji Nagasaki, Masatomo Kuno, Takuro Yoshimura, Hiroshi Okamura, Mitsutaka Nishimoto, Asao Hirose, Mika Nakamae, Takahiko Nakane, Masayuki Hino, Hirohisa Nakamae

Released: August 15, 2016

p.2173-2184

Yoichi Ohno, Satomi Shibazaki, Ryuichiro Araki, Takashi Miyazaki, Makiko Sato, Sachiko Takahashi, Emi Suwa, Tsuneo Takenaka, Hiromichi Suzuki

Released: August 15, 2016

p.2185-2195

CASE REPORTS

Yohei Funatsu, Miwa Hirayama, Junichi Shiraishi, Takanori Asakura, Misa Wakaki, Erina Yamada, Kazuyuki Fujimoto, Ryosuke Satomi, Shunsuke Inaki, Yuya Murata, Yoshitaka Oyamada

Released: August 15, 2016

p.2197-2202

Takayuki Sekihara, Masahiro Kimura, Daisuke Hazama, Yuki Kimura, Hideyuki Hayashi, Mitsumasa Okano, Moritoshi Funasako, Kenichi Sasaki, Eisaku Nakane, Shoichi Miyamoto, Toshiaki Izumi, Tetsuya Haruna, Motonari Fukui, Moriaki Inoko

Released: August 15, 2016

p.2203-2207

Keisuke Nakabayashi, Naomi Nakazawa, Toshiaki Suzuki, Ryotaro Asano, Hideki Saito, Hidekimi Nomura, Daichi Isomura, Hisayuki Okada, Ryo Sugiura, Toshiaki Oka

Released: August 15, 2016

p.2209-2212

Kanako Ito, Yu-ki Iwasaki, Yuhi Fujimoto, Eiichiro Oka, Kenta Takahashi, Ippei Tsuboi, Kenji Yodogawa, Meiso Hayashi, Yasushi Miyauchi, Wataru Shimizu

Released: August 15, 2016

p.2213-2217

Harumi Ito, Takafumi Miyake, Kazuo Nakashima, Yuji Ito, Chisato Tanahashi, Yasuko Uchigata

Released: August 15, 2016