J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 54(2015) No. 17

EDITORIAL

Hirotsugu Ohkubo, Kensuke Fukumitsu, Akio Niimi

Released: September 01, 2015

p.2099-2100

REVIEW ARTICLE

Lingfei Zhao, Jun Cheng, Jingyi Zhou, Congcong Wu, Jianghua Chen

Released: September 01, 2015

p.2101-2108

ORIGINAL ARTICLES

Yuto Kimura, Masataka Kikuyama, Yuzo Kodama

Released: September 01, 2015

p.2109-2114

Yohei Mima, Masahiro Yasaka, Yoshiyuki Wakugawa, Yasushi Okada

Released: September 01, 2015

p.2115-2120

Tatsuro Ito, Atsushi K. Kono, Sachiko Takamine, Mayumi Shigeru, Shumpei Mori, Tomofumi Takaya, Sei Fujiwara, Tatsuya Nishii, Hideyuki Shiotani, Kazuro Sugimura, Ken-ichi Hirata

Released: September 01, 2015

p.2121-2128
p.2129-2137

Miharu Hirakawa, Yasuji Arase, Kazuhisa Amakawa, Yuki Ohmoto-Sekine, Makiko Ishihara, Masato Shiba, Kyoko Ogawa, Chikao Okuda, Toyohisa Jinno, Hisahito Kato, Hiroyuki Tsuji, Mitsuyo Hashimoto, Takashi Yamamoto, Satao Arimoto, Shigeko Hara

Released: September 01, 2015

p.2139-2145

Kei Suzuki, Takanori Yamaguchi, Yoshiaki Iwashita, Kazuto Yokoyama, Masaki Fujioka, Naoyuki Katayama, Hiroshi Imai

Released: September 01, 2015

p.2147-2153
p.2155-2159

Mikio Wada, Daichi Nishiyama, Atsushi Kawashima, Misaki Fujiwara, Keizo Kagawa

Released: September 01, 2015

p.2161-2165

CASE REPORTS

Shintaro Sagami, Yoshitaka Ueno, Shinji Tanaka, Kenta Nagai, Ryohei Hayashi, Kazuaki Chayama

Released: September 01, 2015

p.2167-2172

Noboru Hirashima, Hiroaki Iwase, Masaaki Shimada, Junji Imamura, Wataru Sugiura, Yoshiyuki Yokomaku, Tsunamasa Watanabe

Released: September 01, 2015

p.2173-2177

Shunichi Matsuoka, Shinya Kamimura, Taku Mizutani, Shoichi Miyazawa, Naoki Matsumoto, Mitsuhiko Moriyama

Released: September 01, 2015

p.2179-2183

Akio Chikata, Satoru Sakagami, Naomi Kanamori, Chieko Kato, Wataru Omi, Takahiro Saeki, Hideo Nagai, Soichiro Usui, Kenichi Nakajima, Masayuki Takamura

Released: September 01, 2015

p.2185-2189

Jong-Hwa Ahn, Jeong Rang Park, Jin-Sin Koh, Young Min Choi, Jung Woo Choi, Tae Won Lee, Young Ran Kang, Sung Eun Park, Jin-Yong Hwang

Released: September 01, 2015

p.2191-2195

Ikuo Misumi, Yasuto Nishida, Tsuyoshi Honda, Hirofumi Kurokawa, Hisayo Yasuda, Koichi Kaikita, Seiji Hokimoto, Hisao Ogawa

Released: September 01, 2015

p.2197-2200

Yuichi Takashi, Yuka Kinoshita, Noriko Makita, Manabu Taguchi, Katsutoshi Takahashi, Masaomi Nangaku, Seiji Fukumoto

Released: September 01, 2015

p.2201-2205

Yusuke Tanaka, Yuri Nakashima, Toru Mima, Masaki Ohya, Shuto Yamamoto, Sou Kobayashi, Asuka Masumoto, Koji Masumoto, Takurou Yano, Mari Moribata, Wataru Yoshimoto, Shintaro Yamanaka, Daisuke Koreeda, Yoshiyuki Hanba, Koichi Tatsuta, Toshifumi Sakaguchi, Shigeo Negi, Takashi Shigematsu

Released: September 01, 2015

p.2207-2211