J-STAGE Home > Publications - Top

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 20

EDITORIAL

Mototsugu Kato, Shuichi Miyamoto

Released: October 15, 2017

[Advance Publication] Released: September 15, 2017

p.2697

ORIGINAL ARTICLES

Kosuke Takahari, Ken Haruma, Hiroshi Ohtani, Sho Kiyoto, Akifumi Watanabe, Tomoari Kamada, Noriaki Manabe, Yu Hatano

Released: October 15, 2017

[Advance Publication] Released: September 15, 2017

p.2699-2703

Masahiro Iizuka, Takeshi Etou, Makoto Kumagai, Atsushi Matsuoka, Yuka Numata, Shiho Sagara

Released: October 15, 2017

[Advance Publication] Released: September 15, 2017

p.2705-2710

Masahiro Ohgiya, Hirotoshi Matsui, Atsuhisa Tamura, Takafumi Kato, Shinobu Akagawa, Ken Ohta

Released: October 15, 2017

[Advance Publication] Released: September 15, 2017

p.2711-2717

Kazuo Washida, Hisatomo Kowa, Hirotoshi Hamaguchi, Fumio Kanda, Tatsushi Toda

Released: October 15, 2017

[Advance Publication] Released: September 15, 2017

p.2719-2725

CASE REPORTS

Masanobu Ishii, Ikuo Misumi, Tsuyoshi Honda, Taiyo Komatsu

Released: October 15, 2017

[Advance Publication] Released: September 15, 2017

p.2727-2732