J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 54(2015) No. 5

ORIGINAL ARTICLES

Xishan Yang, Hui Liu, Fangfang Yang, Pingshuan Dong, Xianen Fa, Qingyong Zhang, Li Li, Zhikuan Wang, Di Zhao

Released: March 01, 2015

p.439-444

Maki Baba, Tomoko Hata, Hideki Tsushima, Sayaka Mori, Daisuke Sasaki, Kazuto Turuta, Hiroo Hasegawa, Koji Ando, Yasushi Sawayama, Daisuke Imanishi, Jun Taguchi, Katsunori Yanagihara, Masao Tomonaga, Shimeru Kamihira, Yasushi Miyazaki

Released: March 01, 2015

p.445-451

In-Uk Song, Young-Do Kim, Sung-Woo Chung, Hyun-Ji Cho

Released: March 01, 2015

p.453-457

Yoshiro Sakai, Tetsuya Naito, Chiyoko Arima, Miho Miura, Liang Qin, Hidenobu Hidaka, Kenji Masunaga, Tatsuyuki Kakuma, Hiroshi Watanabe

Released: March 01, 2015

p.459-464

Gulsah Gunluoglu, Ekrem Cengiz Seyhan, Rumeyza Kazancioglu, Zeki Gunluoglu, Nurdan Simsek Veske, Esra Ertan Yazar, Sedat Altin

Released: March 01, 2015

p.465-472

CASE REPORTS

p.473-475

Filippo Lococo, Aurelio Negro, Francesca Zanelli, Riccardo Valli, Angelina Filice, Cristian Rapicetta, Massimiliano Paci

Released: March 01, 2015

p.477-480

Akihito Tanaka, Masashi Mizuno, Yasuhiro Suzuki, Hideki Oshima, Fumiko Sakata, Hideaki Ishikawa, Saori Tsukushi, Yasuhiko Ito

Released: March 01, 2015

p.481-485

Yosuke Makuuchi, Mikio Wada, Atsushi Kawashima, Yu Kataoka, Masahito Miyahara, Masatomi Ikusaka, Keizo Kagawa

Released: March 01, 2015

p.487-489

Shojiro Minomo, Kazunobu Tachibana, Kazunari Tsuyuguchi, Masanori Akira, Masanori Kitaichi, Katsuhiro Suzuki

Released: March 01, 2015

p.491-495

Atsunori Masuda, Fumihiro Asano, Akifumi Tsuzuku, Takuya Sobajima, Anri Murakami, Yoshihiko Matsuno, Kazuhiro Hirata, Kunihiro Matsunami, Atsushi Imamura

Released: March 01, 2015

p.497-502

Hiroaki Tanaka, Shogo Furukawa, Yusuke Takeda, Naomi Shimizu, Takeharu Kawaguchi, Chika Kawajiri, Shinichiro Hashimoto, Toshiyuki Takagi, Shoichi Ito, Satoshi Ota, Satoshi Kuwabara, Chiaki Nakaseko

Released: March 01, 2015

p.503-507

Keita Matsuura, Hidekazu Tomimoto

Released: March 01, 2015

p.509-511

Kazuaki Kameda, Michinori Shirano, Yoshiro Hadano, Yu Kasamatsu, Tadahiro Nakamura, Makiko Ota, Tetsushi Goto

Released: March 01, 2015

p.513-518

Moncef Belhassen-Garcia, Alberto Rábano-Gutiérrez, Virginia Velasco-Tirado, Angela Romero-Alegria, Maria-Luisa Pérez-Garcia, Jose Angel Martin-Oterino

Released: March 01, 2015

p.519-524

Hideharu Hagiya, Kou Hasegawa, Kikuko Asano, Tomohiro Terasaka, Kosuke Kimura, Takahiro Nada, Eri Nakamura, Koichi Waseda, Yoshihisa Hanayama, Fumio Otsuka

Released: March 01, 2015

p.525-529

PICTURES IN CLINICAL MEDICINES

Kazuhiro Ota, Yoshimasa Hirata, Takeshi Higashino, Kazuhide Higuchi

Released: March 01, 2015

p.531

Te-Chun Shen, Chia-Pin Chen, Ching-Hsiang Chen

Released: March 01, 2015

p.533-534

Yuji Nishizaki, Shinichiro Yamagami, Hiroyuki Daida

Released: March 01, 2015

p.535

Yoichiro Nishida, Akihiko Ueda, Yukio Ando, Tadashi Ichikawa

Released: March 01, 2015

p.537-538

Hiromasa Tsuda, Ei-ichi Nakao, Masaki Ishihara

Released: March 01, 2015

p.539-540

Po-Han Huang, Nai-Ching Chen, Tzung-Yo Ho, Chien-Liang Chen

Released: March 01, 2015

p.541-542

Tomoyoshi Tamura, Masaru Suzuki, Shingo Hori

Released: March 01, 2015

p.545

ERRATUM

1 - 25 / 25 Articles.

Announcement From Publisher

December 05, 2014
The Internal Medicine will begin charging a $300 (USD) publication processing fee upon acceptance for publication to all manuscripts submitted by Non-MEMBERS of JSIM. The starting date will be announced soon.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Mar 28(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (Mar 28(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details