J-STAGE Home > Publications - Top
 • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 54(2015) No. 4

ORIGINAL ARTICLES

Yuichiro Nishida, Minako Iyadomi, Yasuki Higaki, Hiroaki Tanaka, Yoshiaki Kondo, Hiromi Otsubo, Mikako Horita, Megumi Hara, Keitaro Tanaka

Released: February 15, 2015

p.359-366

Eiryu Sai, Kazunori Shimada, Takayuki Yokoyama, Shuji Sato, Yuji Nishizaki, Tetsuro Miyazaki, Makoto Hiki, Yoshifumi Tamura, Shigeki Aoki, Hirotaka Watada, Ryuzo Kawamori, Hiroyuki Daida

Released: February 15, 2015

p.367-373

Kunihito Nishikawa, Ken Takahashi, Toshio Okutani, Ryoji Yamada, Tsuyoshi Kinaga, Masato Matsumoto, Masayuki Yamamoto

Released: February 15, 2015

p.375-382

CASE REPORTS

Hiroaki Takaya, Hideto Kawaratani, Keisuke Nakanishi, Shinya Takeyama, Chie Morioka, Masayoshi Sawai, Masahisa Toyohara, Masao Fujimoto, Hitoshi Yoshiji, Junichi Yamao, Hiroshi Fukui

Released: February 15, 2015

p.383-387

Michihiko Shibata, Masaaki Hiura, Michio Senju, Toru Matsuhashi, Shintaro Abe, Chie Morita, Kazuhiro Hayashida, Akinari Tabaru, Masaru Harada

Released: February 15, 2015

p.389-393

Takao Watanabe, Masanori Abe, Fujimasa Tada, Kanako Aritomo, Hironori Ochi, Yohei Koizumi, Yoshio Tokumoto, Masashi Hirooka, Teru Kumagi, Yoshio Ikeda, Bunzo Matsuura, Yoichi Hiasa

Released: February 15, 2015

p.395-399

Koichiro Miyagawa, Michihiko Shibata, Hirotsugu Noguchi, Tsuguru Hayashi, Shinji Oe, Masaaki Hiura, Shintaro Abe, Masaru Harada

Released: February 15, 2015

p.401-405

Hironori Ochi, Masashi Hirooka, Yohei Koizumi, Fujimasa Tada, Takao Watanabe, Yoshio Tokumoto, Hiroaki Tanaka, Teruhito Mochizuki, Masanori Abe, Yoichi Hiasa

Released: February 15, 2015

p.407-410

Shigeru Toyoda, Emi Tajima, Reiko Fukuda, Taito Masawa, Shu Inami, Hirohisa Amano, Takuo Arikawa, Atsushi Yoshida, Akira Hishinuma, Teruo Inoue

Released: February 15, 2015

p.411-413

Naoka Murakami, Naohiro Yoshida, Kunihisa Hamano, Hisanori Suzuki, Megumi Miyakawa, Akira Takeshita, Yasuhiro Takeuchi

Released: February 15, 2015

p.415-420

Tetsuya Mizokami, Takuko Fukui, Hirofumi Imoto, Hiroki Fujii, Yuichi Sato, Kiyohide Nunoi, Ken Okamura

Released: February 15, 2015

p.421-425

Yuji Kato, Fumitaka Yamane, Takeshi Hayashi, Shinya Kohyama, Shoichiro Ishihara, Akira Uchino, Norio Tanahashi

Released: February 15, 2015

p.427-429

Yao-Min Hung, Chin-Chang Cheng, Shue-Ren Wann, Shoa-Lin Lin

Released: February 15, 2015

p.431-434

PICTURES IN CLINICAL MEDICINES

Yusuke Okamoto, Yasunori Ueda

Released: February 15, 2015

p.435-436

Hirohito Ishigaki, Akira Nakae, Masahiko Nakai, Kazumasa Ogasawara

Released: February 15, 2015

p.437-438

1 - 15 / 15 Articles.

Announcement From Publisher

December 05, 2014
The Internal Medicine will begin charging a $300 (USD) publication processing fee upon acceptance for publication to all manuscripts submitted by Non-MEMBERS of JSIM. The starting date will be announced soon.

System Maintenance

 • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
  Year 2015
  Feb 21(Sat) 10:00 - Feb 22(Sun) 22:00(JST)
  (Feb 21(Sat) 1:00 - Feb 22(Sun) 13:00(GMT))

Details

Announcement From J-STAGE

 • February 17, 2015
  Please click here and answer the questionnaire to help us serve you better.
  Please click here and answer the questionnaire to help us serve you better.

Back Issues

Share this Title