J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 54(2015) No. 13

REVIEW ARTICLE

Nicholas G Kounis, Sotiris Giannopoulos, George D Soufras, George N Kounis, John Goudevenos

Released: July 01, 2015

p.1577-1582

ORIGINAL ARTICLES

Takahiro Shibata, Joshi Tsutsumi, Jun Hasegawa, Nobutaka Sato, Eitatsu Murashima, Chikara Mori, Kenichi Hongo, Michihiro Yoshimura

Released: July 01, 2015

p.1583-1589

Ippei Kanazawa, Masakazu Notsu, Ken-ichiro Tanaka, Nobuaki Kiyohara, Yuko Tada, Toshitsugu Sugimoto

Released: July 01, 2015

p.1591-1598
p.1599-1604

CASE REPORTS

Hidemichi Kiyomatsu, Kazushige Kawai, Toshiaki Tanaka, Jyunichiro Tanaka, Tomomichi Kiyomatsu, Hiroaki Nozawa, Takamitsu Kanazawa, Shinsuke Kazama, Soichiro Ishihara, Hironori Yamaguchi, Eiji Sunami, Toshiaki Watanabe

Released: July 01, 2015

p.1605-1608

Yasuhiro Tamura, Yasushi Funaki, Kazuori Adachi, Hisatsugu Noda, Shinya Izawa, Akihito Iida, Naotaka Ogasawara, Masahiko Miyaji, Makoto Sasaki, Kunio Kasugai

Released: July 01, 2015

p.1609-1612

Yukinobu Watanabe, Naoki Matsumoto, Masahiro Ogawa, Mitsuhiko Moriyama, Masahiko Sugitani

Released: July 01, 2015

p.1613-1617

Takanori Asakura, Nobutake Ito, Takahiro Sohma, Nobuaki Mori

Released: July 01, 2015

p.1619-1622

Yukiko Osawa, Hiroyuki Isayama, Suguru Mizuno, Yousuke Nakai, Miho Matsukawa, Dai Mohri, Hirofumi Kogure, Takashi Sasaki, Natsuyo Yamamoto, Kenji Hirano, Naoki Sasahira, Minoru Tada, Kazuhiko Koike

Released: July 01, 2015

p.1623-1625

Shimpei Ito, Akihiro Endo, Taiji Okada, Taku Nakamura, Tomoko Adachi, Takashi Sugamori, Nobuyuki Takahashi, Hiroyuki Yoshitomi, Kazuaki Tanabe

Released: July 01, 2015

p.1627-1631

Yugo Yamashita, Moritake Iguchi, Rieko Nakatani, Takeshi Usui, Daisuke Takagi, Yasuhiro Hamatani, Takashi Unoki, Mitsuru Ishii, Hisashi Ogawa, Nobutoyo Masunaga, Mitsuru Abe, Masaharu Akao

Released: July 01, 2015

p.1633-1637

Kenjiro Furuta, Satoshi Ikeo, Takuya Takaiwa, Satoshi Ikeda, Akihiro Nishiyama, Toshihide Yokoyama, Akihiro Ito, Fumiaki Tokioka, Maki Tanaka, Hiroshige Yoshioka, Hiromasa Tachibana, Machiko Arita, Toru Hashimoto, Tadashi Ishida

Released: July 01, 2015

p.1639-1641

Wei Luo, Ya-lun Li, Lian Jia, Chun-tao Liu

Released: July 01, 2015

p.1643-1646

Gen Shihashi, Takuya Yagi, Shigeaki Suzuki, Morinobu Seki, Sumiko Kohashi, Tomoki Ueda, Kaori Kameyama, Susumu Kusunoki, Hideaki Nakajima, Shinichiro Okamoto, Norihiro Suzuki

Released: July 01, 2015

p.1647-1651

Shoichi Fukui, Naoki Iwamoto, Sosuke Tsuji, Masataka Umeda, Ayako Nishino, Yoshikazu Nakashima, Takahisa Suzuki, Yoshiro Horai, Tomohiro Koga, Shin-ya Kawashiri, Kunihiro Ichinose, Yasuko Hirai, Mami Tamai, Hideki Nakamura, Tomoki Origuchi, Atsushi Kawakami

Released: July 01, 2015

p.1653-1656

Masayuki Nakamura, Shuntaro Ikeda, Hiroyuki Nagahara, Tatsurou Hitsumoto, Shogo Matsui, Hisaki Kadota, Hideaki Shimizu, Kiyotaka Ohshima, Naoki Yakushiji, Mareomi Hamada

Released: July 01, 2015

p.1657-1660

Noriko Odani, Hidetaka Kitazono, Gautam A. Deshpande, Eiji Hiraoka

Released: July 01, 2015

p.1661-1664

PICTURES IN CLINICAL MEDICINES

Misato Nagao, Takeshi Okamoto, Jun Nishikawa, Isao Sakaida

Released: July 01, 2015

p.1665-1666

Mototsugu Matsunaga, Teruhiko Fujii, Tomoyuki Ushijima, Keisuke Miwa

Released: July 01, 2015

p.1667-1668

Shu Yoshihara, Masaki Terada, Masaki Kamiya, Yasuo Takehara

Released: July 01, 2015

p.1669-1670

Hiroaki Kawano, Akira Tsuneto, Hironori Yamasaki, Hideyuki Hayashi, Koji Maemura

Released: July 01, 2015

p.1671-1672

Rikitake Kogawa, Masayoshi Kofune, Yasuo Okumura, Ichiro Watanabe

Released: July 01, 2015