J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 2

ORIGINAL ARTICLES

Shingo Kujime, Harumizu Sakurada, Naoki Saito, Yoshinari Enomoto, Naoshi Ito, Keijiro Nakamura, Seiji Fukamizu, Tamotsu Tejima, Yuzuru Yambe, Mitsuhiro Nishizaki, Mahito Noro, Masayasu Hiraoka, Kaoru Sugi

Released: January 15, 2017

p.129-135

Hirotaka Ebara, Hideharu Hagiya, Yuto Haruki, Eisei Kondo, Fumio Otsuka

Released: January 15, 2017

p.137-142

CASE REPORTS

Akihiro Ito, Kaname Yoshizawa, Kazuya Fujimori, Susumu Morita, Takashi Shigeno, Toshitaka Maejima

Released: January 15, 2017

p.143-147

Yohta Nomoto, Kiyoshi Kawano, Naoki Fujisawa, Keiko Yoshida, Tomoko Yamashita, Naoki Makita, Hiroaki Takeshita, Kimio Kamimori, Shiro Yanagi, Minoru Yoshiyama

Released: January 15, 2017

p.149-152

Ikuo Misumi, Asako Nagao, Katsuya Iwamoto, Tsuyoshi Honda, Masanobu Ishii, Hidetsugu Ueyama, Yasushi Maeda, Masatoshi Ishizaki, Ryoichi Kurisaki, Toshio Okazaki, Tetsuji Yamashita, Akiko Fujimoto, Yumi Honda

Released: January 15, 2017

p.153-155

Yusuke Watanabe, Hiroshi Wada, Kenichi Sakakura, Hideo Fujita, Shin-ichi Momomura

Released: January 15, 2017

p.157-161

Chikako Sato, Tomofumi Takaya, Shumpei Mori, Kohei Hasegawa, Fumitaka Soga, Hidekazu Tanaka, Yoshiaki Watanabe, Tatsuya Nishii, Atsushi K. Kono, Yukiko Morinaga, Hatsue Ishibashi-Ueda, Ken-ichi Hirata

Released: January 15, 2017

p.163-168

Shuichiro Kazawa, Takashi Enomoto, Naomasa Suzuki, Tomoyasu Koshikawa, Yuka Okubo, Shinpei Yoshii, Masahito Sato, Masaaki Okabe, Akira Yamashina, Yoshifusa Aizawa

Released: January 15, 2017

p.169-173

Yuji Hataya, Akifumi Oba, Takafumi Yamashita, Yasato Komatsu

Released: January 15, 2017

p.175-179