J-STAGE Home > Publications - Top

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 16

ORIGINAL ARTICLES

Naoko Murakami, Masao Yoshioka, Masaya Iwamuro, Junichirou Nasu, Soichiro Nose, Junji Shiode, Hiroyuki Okada, Kazuhide Yamamoto

Released: August 15, 2017

[Advance Publication] Released: August 01, 2017

p.2089-2095

Taro Ichise, Hayato Tada, Kenji Sakata, Masa-aki Kawashiri, Masakazu Yamagishi, Kenshi Hayashi

Released: August 15, 2017

[Advance Publication] Released: August 01, 2017

p.2097-2102

Hitoshi Nishimura, Takashi Miura, Masatoshi Minamisawa, Yasushi Ueki, Naoyuki Abe, Naoto Hashizume, Tomoaki Mochidome, Mikiko Harada, Kunihiko Shimizu, Wataru Shoin, Koji Yoshie, Yasutaka Oguchi, Soichiro Ebisawa, Hirohiko Motoki, Atsushi Izawa, Jun Koyama, Uichi Ikeda, Koichiro Kuwahara

Released: August 15, 2017

[Advance Publication] Released: August 01, 2017

p.2103-2111

Kenichiro Sato, Noritoshi Arai, Aki Omori-Mitsue, Ayumi Hida, Akio Kimura, Sousuke Takeuchi

Released: August 15, 2017

[Advance Publication] Released: August 01, 2017

p.2113-2118

Tetsuro Konishi, Kaori Hayashi, Hiroshi Sugiyama

Released: August 15, 2017

[Advance Publication] Released: August 01, 2017

p.2119-2123

Pei-Ling Tang, Hong-Tai Chang, Chin-Chang Cheng, Hung-Chih Chen, Shyh-Ming Kuo, Kuan-Yin Hsiao, Kuo-Chen Chang

Released: August 15, 2017

[Advance Publication] Released: August 01, 2017

p.2125-2132