J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 4

ORIGINAL ARTICLES

Eiji Yamada, Seitaro Watanabe, Atsushi Nakajima

Released: February 15, 2017

p.383-388

Yoshinori Hashimoto, Takanori Fukuta, Junko Maruyama, Hiromi Omura, Takayuki Tanaka

Released: February 15, 2017

p.389-393

CASE REPORTS

Miho Sakumura, Kazuto Tajiri, Shigeharu Miwa, Kohei Nagata, Kengo Kawai, Takayoshi Miyazono, Kotaro Arita, Akinori Wada, Jun Murakami, Toshiro Sugiyama

Released: February 15, 2017

p.395-400

Kenji Yorita, Shiori Sasaki, Ai Kawada, Michiyo Okazaki, Hiromichi Yamai, Kunihisa Uchita, Shinichi Iwamura, Kimiko Nakatani, Satoshi Ito, Naoto Kuroda

Released: February 15, 2017

p.401-407

Daisuke Sueta, Rika Akahoshi, Yoshinori Okamura, Sunao Kojima, Tomokazu Ikemoto, Eiichiro Yamamoto, Yasuhiro Izumiya, Kenichi Tsujita, Koichi Kaikita, Hidetaka Katabuchi, Seiji Hokimoto

Released: February 15, 2017

p.409-412

Ko Harada, Yoshihisa Hanayama, Kou Hasegawa, Masaya Iwamuro, Hideharu Hagiya, Ryuichi Yoshida, Fumio Otsuka

Released: February 15, 2017

p.413-417

Reiko Inoue, Yoshihide Fujigaki, Kana Kobayashi, Yoshifuru Tamura, Tatsuru Ota, Shigeru Shibata, Tsuyoshi Ishida, Fukuo Kondo, Yutaka Yamaguchi, Shunya Uchida

Released: February 15, 2017

p.419-423

Hajime Kasai, Jiro Terada, Hiromasa Hoshi, Takashi Urushibara, Fumiaki Kato, Rintaro Nishimura, Koichiro Tatsumi

Released: February 15, 2017

p.425-428