J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 54(2015) No. 14

REVIEW ARTICLE

p.1685-1694

ORIGINAL ARTICLES

Yu-mei Liu, Hong-da Bao, Zhen-zhen Jiang, Ya-juan Huang, Nian-song Wang

Released: July 15, 2015

p.1695-1703

Yasushi Ryujin, Emiko Ogawa, Taishi Nagao, Tetsuya Oguma, Masafumi Yamaguchi, Rie Kanda, Hiroaki Nakagawa, Kenichi Goto, Nguyen Van Tho, Peter D. Paré, Yasutaka Nakano, the Shiga COPD Research Group

Released: July 15, 2015

p.1705-1710

Satoshi Yamasaki, Kentaro Kohno, Masanori Kadowaki, Ken Takase, Seiichi Okamura

Released: July 15, 2015

p.1711-1715

Yusuke Fukui, Nozomi Hishikawa, Kota Sato, Syoichiro Kono, Kosuke Matsuzono, Yumiko Nakano, Yasuyuki Ohta, Toru Yamashita, Kentaro Deguchi, Koji Abe

Released: July 15, 2015

p.1717-1723

CASE REPORTS

Hiroki Kiyohara, Tadakazu Hisamatsu, Katsuyoshi Matsuoka, Makoto Naganuma, Hideto Kameda, Noriyuki Seta, Tsutomu Takeuchi, Takanori Kanai

Released: July 15, 2015

p.1725-1732
p.1733-1736

Masaya Iwamuro, Hiroyuki Okada, Takehiro Tanaka, Keisuke Hori, Masahide Kita, Seiji Kawano, Yoshiro Kawahara, Kazuhide Yamamoto

Released: July 15, 2015

p.1737-1740

Masaya Iwamuro, Hiroyuki Okada, Katsuyoshi Takata, Nobuharu Fujii, Seiji Kawano, Yoshiro Kawahara, Tadashi Yoshino, Kazuhide Yamamoto

Released: July 15, 2015

p.1741-1745

Shinsuke Kumei, Yutaka Onishi, Takeshi Ogura, Chosei Kusumoto, Yasuko Matsuno, Takashi Nishigami, Mitsuo Maeda, Masaru Harada

Released: July 15, 2015

p.1747-1751

Shinichi Morita, Hiroaki Onaya, Yoji Kishi, Nobuyoshi Hiraoka, Yasuaki Arai

Released: July 15, 2015

p.1753-1756

Kenjiro Yamamoto, Takuji Gotoda, Chika Kusano, Jiajia Liu, Tsuneo Yasuda, Takao Itoi, Fuminori Moriyasu

Released: July 15, 2015

p.1757-1760

Norihiko Ohashi, Takenori Okada, Mio Uchida, Michitaka Amioka, Mai Fujiwara, Shunichi Kaseda

Released: July 15, 2015

p.1761-1763

Ikuo Misumi, Tsuyoshi Honda, Hirofumi Kurokawa, Yuji Kubota, Masanobu Ishii, Ryota Sato, Hiroshige Yamabe, Hisayo Yasuda, Koichi Kaikita, Seiji Hokimoto, Hisao Ogawa

Released: July 15, 2015

p.1765-1769

Katsumi Iizuka, Masami Mizuno, Hiroyuki Niwa, Jun Takeda

Released: July 15, 2015

p.1771-1775

Canxin Zhou, Xuxia Ying, Weisheng Feng

Released: July 15, 2015

p.1777-1780

Shigeru Sasaki, Toshirou Fukushima, Yasuhiro Maruyama, Daisuke Gomi, Takashi Kobayashi, Nodoka Sekiguchi, Akiyuki Sakamoto, Tomonobu Koizumi, Kiyoshi Kitano

Released: July 15, 2015

p.1781-1785

Masafumi Otsuka, Masayoshi Nagata, Motofumi Suzuki, Yasuhito Nannya, Satoshi Ota, Tetsuya Tanimoto, Haruki Kume, Mineo Kurokawa, Yukio Homma

Released: July 15, 2015

p.1787-1790

Hiroko Teramoto, Akihiko Morita, Makoto Hara, Satoko Ninomiya, Shuntaro Shigihara, Susumu Kusunoki, Satoshi Kamei

Released: July 15, 2015

p.1791-1793