J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 54(2015) No. 10

ORIGINAL ARTICLES

Tomoyuki Nagao, Yasuya Inden, Masayuki Shimano, Masaya Fujita, Satoshi Yanagisawa, Hiroyuki Kato, Shinji Ishikawa, Aya Miyoshi, Satoshi Okumura, Shiou Ohguchi, Toshihiko Yamamoto, Naoki Yoshida, Makoto Hirai, Toyoaki Murohara

Released: May 15, 2015

p.1167-1173

Kenichi Iijima, Masaomi Chinushi, Osamu Saitoh, Kanae Hasegawa, Keiko Sonoda, Nobue Yagihara, Akinori Sato, Daisuke Izumi, Hiroshi Watanabe, Hiroshi Furushima, Yoshifusa Aizawa, Tohru Minamino

Released: May 15, 2015

p.1175-1182

Akiko Ishimatsu, Hiroshi Nakano, Hiroko Nogami, Makoto Yoshida, Tomoaki Iwanaga, Tomoaki Hoshino

Released: May 15, 2015

p.1183-1191

Tomomasa Tsuboi, Toru Oga, Kensuke Sumi, Kazuko Machida, Motoharu Ohi, Kazuo Chin

Released: May 15, 2015

p.1193-1198

Tomoko Saito, Satoko Ohfuji, Tsuyoshi Matsumura, Toshio Saito, Kazuhiro Maeda, Akiko Maeda, Wakaba Fukushima, Harutoshi Fujimura, Saburo Sakoda, Yoshio Hirota

Released: May 15, 2015

p.1199-1205

CASE REPORTS

Hirotada Nishie, Takashi Mizushima, Yuta Suzuki, Shigeki Fukusada, Tadahisa Inoue, Kenta Kachi, Takanori Ozeki, Kaiki Anbe, Hiroyasu Iwasaki, Fumihiro Okumura, Hitoshi Sano

Released: May 15, 2015

p.1207-1212

Yuka Kowazaki, Yosuke Osawa, Jun Imamura, Kazuteru Ohashi, Hisashi Sakamaki, Kiminori Kimura

Released: May 15, 2015

p.1213-1217

Masashi Fujita, Atsushi Takahashi, Hiromichi Imaizumi, Manabu Hayashi, Ken Okai, Yukiko Kanno, Kazumichi Abe, Hiroshi Watanabe, Hiromasa Ohira

Released: May 15, 2015

p.1219-1222

Masayuki Goto, Masahito Sato, Hitoshi Kitazawa, Yasushi Komatsu, Koichi Fuse, Minoru Takahashi, Masaaki Okabe, Akira Yamashina, Yoshifusa Aizawa

Released: May 15, 2015

p.1223-1226

Sai-Nan Zhang, Qiu-Xiang He, Nai-Bin Yang, Shun-Lan Ni, Ming-Qin Lu

Released: May 15, 2015

p.1227-1230

Kiyoo Mori, Kazunori Yamada, Tetsuo Konno, Dai Inoue, Yoshihide Uno, Michio Watanabe, Miho Okuda, Kotaro Oe, Mitsuhiro Kawano, Masakazu Yamagishi

Released: May 15, 2015

p.1231-1235

Hiroki Yagi, Masaru Hatano, Norifumi Takeda, Saori Harada, Yukari Suzuki, Yuki Taniguchi, Yukako Shintani, Hiroyuki Morita, Norio Kanamori, Takeshi Aoyama, Masafumi Watanabe, Ichiro Manabe, Hiroshi Akazawa, Koichiro Kinugawa, Issei Komuro

Released: May 15, 2015

p.1237-1241

Masashi Yamaguchi, Kensaku Nishihira, Takayuki Okubo, Yujiro Asada, Kazuo Kitamura

Released: May 15, 2015

p.1243-1246

Keiji Tanimoto, Ayumi Imbe, Kanako Shishikura, Hisashi Imbe, Tetsuya Hiraiwa, Tomo Miyata, Naokado Ikeda, Toshihiko Kuroiwa, Jungo Terasaki, Toshiaki Hanafusa

Released: May 15, 2015

p.1247-1251

Miho Otani, Masahiro Morinaga, Yoshihiko Nakajima, Hiromi Tomioka, Michiko Nishii, Yusuke Inoue, Tetsuya Ikeda, Mai Morimoto, Eiji Katsuyama, Shinichiro Tsunoda

Released: May 15, 2015

p.1253-1257

Luciano Pereira, Ana Machado, Jorge Oliveira, Pedro Almeida, Paulo Bettencourt

Released: May 15, 2015

p.1259-1263

Akira Okada, Taiko Yoshida, Koji Takemura, Kazuyoshi Ishigaki, Akira Shimizu, Hideki Takano

Released: May 15, 2015

p.1265-1271

Sawako Goto, Susumu Ookawara, Kaoru Takase, Mizue Goto, Takahiro Nakayama, Yuhta Oyama, Kaoru Tabei

Released: May 15, 2015

p.1273-1276

So Yeon Lee, Young Min Jo, Jaehee Lee, Seung Ick Cha, Tae In Park, Chang Ho Kim

Released: May 15, 2015

p.1277-1280

Hiroaki Saito, Tetsuo Yamaguchi, Yuta Adachi, Takaaki Yamashita, Yoko Wakai, Kazuhito Saito, Yoko Shinohara, Keiko Suzuki, Soroku Yagihashi, Jiro Terada, Koichiro Tatsumi

Released: May 15, 2015

p.1281-1286