J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 55(2016) No. 3

ORIGINAL ARTICLES

Miho Shimizu, Kengo Furuichi, Tadashi Toyama, Junya Yamahana, Ryunosuke Ohkawa, Koji Igarashi, Junken Aoki, Shuichi Kaneko, Yutaka Yatomi, Takashi Wada

Released: February 01, 2016

p.215-221

Ryuko Furutate, Takeo Ishii, Takashi Motegi, Kumiko Hattori, Yuji Kusunoki, Akihiko Gemma, Kozui Kida

Released: February 01, 2016

p.223-229

Kenichi Kashihara, Takashi Nomura, Tetsuya Maeda, Yoshio Tsuboi, Takayasu Mishima, Hiroshi Takigawa, Kenji Nakashima

Released: February 01, 2016

p.231-236

Yasuyuki Kobayashi, Hitomi Kobayashi, Jon T Giles, Isamu Yokoe, Masaharu Hirano, Yasuo Nakajima, Masami Takei

Released: February 01, 2016

p.237-243

CASE REPORTS

Satoru Kakizaki, Norio Horiguchi, Toshiyuki Otsuka, Daichi Takizawa, Yuichi Yamazaki, Ken Sato, Yoshihiro Ohno, Motoyasu Kusano, Masanobu Yamada

Released: February 01, 2016

p.245-249

Su Nam Lee, Hyun Jin Noh, Sin Seung Kim, Yunju Nam, Ki-Dong Yoo

Released: February 01, 2016

p.251-254

Hideki Yasutake, Yasuo Sugano, Yoshihiko Ikeda, Takahiro Ohara, Takuya Hasegawa, Hideaki Kanzaki, Toshihisa Anzai

Released: February 01, 2016

p.255-257

Mari Ichikawa, Seiko Ohno, Yusuke Fujii, Junichi Ozawa, Keiko Sonoda, Megumi Fukuyama, Koichi Kato, Hiromi Kimura, Hideki Itoh, Hideki Hayashi, Minoru Horie

Released: February 01, 2016

p.259-262

Wakaba Yamaguchi, Naofumi Yui, Toshikage Nagao, Gaku Oshikawa, Mariko Negi, Soichiro Iimori, Tomokazu Okado, Tatemitsu Rai, Shinichi Uchida

Released: February 01, 2016

p.263-268

Ebru Gok Oguz, Gulay Ulusal Okyay, Ozgur Merhametsiz, Sadik Ersoz, Basol Canbakan, Deniz Ayli

Released: February 01, 2016

p.269-272

Sladjana Andrejevic, Branislava Milenkovic, Jelena Stojsic, Ruza Stevic, Branka Bonaci-Nikolic

Released: February 01, 2016

p.273-278

Nobuhiro Asai, Norihiro Kaneko, Yoshihiro Ohkuni, Masahiro Aoshima, Yasutaka Kawamura

Released: February 01, 2016

p.279-283

Raku Son, Takakazu Higuchi, Atsushi Mizuno, Ryosuke Koyamada, Sadamu Okada, Yasuhiro Yamashiro

Released: February 01, 2016

p.285-287

Hiroko Tsunemine, Ryosuke Umeda, Yasuhiro Nohda, Emiko Sakane, Hiroshi Akasaka, Kiminari Itoh, Mayuko Izumi, Goh Tsuji, Taiichi Kodaka, Tomoo Itoh, Takayuki Takahashi

Released: February 01, 2016

p.289-293

Hrvoje Budincevic, Ana Piršic, Tihana Bohm, Tomislav Trajbar, Ante Ivkošic, Tomislav Pavlovic, Ivan Bielen, Silva Soldo-Butkovic

Released: February 01, 2016

p.295-298
p.299-302