J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 8

ORIGINAL ARTICLES

Shinya Furukawa, Takenori Sakai, Tetsuji Niiya, Hiroaki Miyaoka, Teruki Miyake, Shin Yamamoto, Sayaka Kanzaki, Koutatsu Maruyama, Keiko Tanaka, Teruhisa Ueda, Hidenori Senba, Masamoto Torisu, Hisaka Minami, Morikazu Onji, Takeshi Tanigawa, Bunzo Matsuura, Yoichi Hiasa, Yoshihiro Miyake

Released: April 15, 2017

p.889-893

Toshinobu Yokoyama, Takashi Kinoshita, Masaki Okamoto, Kazuko Matsunaga, Tomoko Kamimura, Masaharu Kinoshita, Toru Rikimaru, Kazuhito Taguchi, Tomoaki Hoshino, Tomotaka Kawayama

Released: April 15, 2017

p.895-902

Yusuke Miwa, Ryo Takahashi, Yuzo Ikari, Airi Maeoka, Shinichiro Nishimi, Nao Oguro, Tomoki Hayashi, Mika Hatano, Sakiko Isojima, Ryo Yanai, Tsuyoshi Kasama, Yoichi Toyoshima, Katsunori Inagaki, Kenji Sanada

Released: April 15, 2017

p.903-906

Toshie Manabe, Katsuyoshi Mizukami, Hiroyasu Akatsu, Yoshio Hashizume, Takayoshi Ohkubo, Koichiro Kudo, Nobuyuki Hizawa

Released: April 15, 2017

p.907-914

CASE REPORTS

Keishi Mizuguchi, Hiroshi Minato, Isao Yoshida, Junpei Iwadare, Kayo Kayahashi, Yuki Mitani, Kazuyoshi Watanabe

Released: April 15, 2017

p.915-919

Daisuke Matano, Toshikazu Moriwaki, Yoshitaka Tange, Yusuke Niisato, Masamichi Yamaura, Masaomi Nagase, Daisuke Suganuma, Kaoruko Takagi Taketa, Kentaro Iwai, Chiaki Enami, Yoshiyuki Yamamoto, Ichinosuke Hyodo

Released: April 15, 2017

p.921-923

Yodo Gatate, Nobuyuki Masaki, Atsushi Sato, Risako Yasuda, Takayuki Namba, Hirotaka Yada, Akio Kawamura, Takeshi Adachi

Released: April 15, 2017

p.925-929

Hajime Kasai, Nobuhiro Tanabe, Ken Koshikawa, Yasutaka Hirasawa, Toshihiko Sugiura, Seiichiro Sakao, Koichiro Tatsumi

Released: April 15, 2017

p.931-936