J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 55(2016) No. 11

EDITORIAL

Fumio Sakamaki

Released: June 01, 2016

p.1409-1410

ORIGINAL ARTICLES

Takeshi Hatanaka, Takao Itoi, Masashi Ijima, Ayako Matsui, Eishin Kurihara, Nozomi Okuno, Tsutomu Kobatake, Satoru Kakizaki, Masanobu Yamada

Released: June 01, 2016

p.1411-1417

Tomohiko Kimura, Hideaki Kaneto, Yukiko Kanda-Kimura, Masashi Shimoda, Shinji Kamei, Takatoshi Anno, Fumiko Kawasaki, Mitsuru Hashiramoto, Michihiro Matsuki, Tomoatsu Mune, Kohei Kaku

Released: June 01, 2016

p.1419-1424

Ryoma Sasaki, Yutaka Yano, Taro Yasuma, Yuki Onishi, Toshinari Suzuki, Noriko Maruyama-Furuta, Esteban C. Gabazza, Yasuhiro Sumida, Yoshiyuki Takei

Released: June 01, 2016

p.1425-1432

Haiyan Wan, Zhao Hu, Jinhong Wang, Shimei Zhang, Xiangdong Yang, Tao Peng

Released: June 01, 2016

p.1433-1437

Noriaki Kawano, Takuro Kuriyama, Koh-Hei Sonoda, Shuro Yoshida, Kiyoshi Yamashita, Hidenobu Ochiai, Kazuya Shimoda, Fumihiko Ishikawa, Akira Ueda, Ikuo Kikuchi

Released: June 01, 2016

p.1439-1445

Tae-Won Kim, In-Uk Song, Sung-Woo Chung, Joong-Seok Kim, Jaseong Koo, Kwang-Soo Lee

Released: June 01, 2016

p.1447-1452

CASE REPORTS

Tomoe Kawamura, Atsushi Hiraoka, Akiko Toshimori, Hidetaro Ueki, Miho Kaneto, Toshihiko Aibiki, Tomonari Okudaira, Hiroka Yamago, Hiromasa Nakahara, Hideomi Tomida, Yoshifumi Suga, Nobuaki Azemoto, Kenichiro Mori, Hideki Miyata, Tomoyuki Ninomiya, Masashi Hirooka, Masanori Abe, Bunzo Matsuura, Yoichi Hiasa, Katsumi Kito, Kojiro Michitaka

Released: June 01, 2016

p.1453-1458

Toru Naganuma, Satoru Mitomo, Shotaro Nakamura, Masafumi Akita, Tatsuya Nakao, Sunao Nakamura

Released: June 01, 2016

p.1459-1461

Junko Arakawa, Tomoo Nagai, Hiroshi Takasaki, Hidenori Sugano, Akira Hamabe, Mai Tahara, Hitoshi Mori, Yoshiyuki Takase, Youdou Gatate, Naohiko Togashi, Shunichi Takiguchi, Kazuhiro Nakaya, Norio Ishigami, Hirotsugu Tabata, Kouji Fukushima, Shuichi Katsushika

Released: June 01, 2016

p.1463-1465
p.1467-1469

Naoyuki Kuse, Shinji Abe, Hidehiko Kuribayashi, Asami Fukuda, Yuji Kusunoki, Ritsuko Narato, Hitoshi Saito, Akihiko Gemma

Released: June 01, 2016

p.1471-1476

Yukinori Harada, Tomoo Kondo

Released: June 01, 2016

p.1477-1479

Hirofumi Nakazaki, Hirokazu Tokuyasu, Yu Takemoto, Hiroshi Miura, Masaaki Yanai, Takehito Fukushima, Eiji Shimizu

Released: June 01, 2016

p.1481-1485

Hideo Gobara, Takao Hiraki, Toshihiro Iguchi, Hiroyasu Fujiwara, Masashi Kitagawa, Nobuhisa Hanayama, Susumu Kanazawa