J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Internal Medicine Vol. 54(2015) No. 19

ORIGINAL ARTICLES

p.2427-2432

Takeshi Hayashi, Yuji Kato, Takuya Fukuoka, Ichiro Deguchi, Hajime Maruyama, Yohsuke Horiuchi, Hiroyasu Sano, Yuito Nagamine, Satoko Mizuno, Norio Tanahashi

Released: October 01, 2015

p.2433-2437

CASE REPORTS

Mitsuaki Ishioka, Mario Jin, Tamotsu Matsuhashi, Suguru Arata, Yusato Suzuki, Noboru Watanabe, Masayuki Sawaguchi, Noriyoshi Kanazawa, Kengo Onochi, Natsumi Hatakeyama, Shigeto Koizumi, Hirosato Mashima, Hirohide Ohnishi

Released: October 01, 2015

p.2439-2442

Sota Minami, Michihiko Shibata, Toru Matsuhashi, Masaaki Hiura, Shintaro Abe, Masaru Harada

Released: October 01, 2015

p.2443-2447

Jingfeng Wang, Haiyan Chen, Yangang Su, Junbo Ge

Released: October 01, 2015

p.2449-2451

Tomohiro Honda, Hiroaki Kawano, Akira Tsuneto, Tomoo Nakata, Takeo Yoshida, Seiji Koga, Satoshi Ikeda, Kuniko Abe, Tomayoshi Hayashi, Shogo Yokose, Kiyoyuki Eishi, Koji Maemura

Released: October 01, 2015

p.2453-2458

Gaurang Vaidya, Muhammad Sarwar, Zongxia Sun, Tiemin Wei, Kan Liu

Released: October 01, 2015

p.2459-2462

Mai Shimbo, Hiroyuki Watanabe, Tatsumi Abe, Teruki Sato, Takashi Koyama, Hiroshi Yamamoto, Hiroshi Ito

Released: October 01, 2015

p.2463-2465
p.2467-2470

Soo Kyoung Kim, Bo Ra Kim, Kyongyoung Kim, Sungsu Kim, Jung Hwa Jung, Jong Ryeal Hahm, Jaehoon Jung

Released: October 01, 2015

p.2471-2474

Takaaki Murakami, Takeshi Usui, Akio Nakajima, Yuki Mochida, Sumio Saito, Takuo Nambu, Tomoko Kato, Yuki Matsuda, Shin Yonemitsu, Seiji Muro, Shogo Oki

Released: October 01, 2015

p.2475-2481

Masato Taki, Naoya Ikegami, Chisato Konishi, Satoshi Nakao, Tomoko Funazou, Ryo Ariyasu, Masanori Yoshida, Kazuhiko Nakagawa, Kyouhei Morita, Moon Hee Hwang, Chie Yoshimura, Toshiaki Wakayama, Yasuo Nishizaka

Released: October 01, 2015

p.2483-2486

Naoki Omachi, Tomoya Kawaguchi, Shigeki Shimizu, Tomohisa Okuma, Masanori Kitaichi, Shinji Atagi, Hyung-Eun Yoon, Akihide Matsumura

Released: October 01, 2015

p.2487-2489

Makoto Furugen, Kayoko Uechi, Jun Hirai, Hajime Aoyama, Masanao Saio, Naoki Yoshimi, Takeshi Kinjo, Kazuya Miyagi, Shusaku Haranaga, Futoshi Higa, Masao Tateyama, Jiro Fujita

Released: October 01, 2015

p.2491-2496

Natsumi Furuta, Kunihiko Ishizawa, Makoto Shibata, Setsuki Tsukagoshi, Shun Nagamine, Kouki Makioka, Yukio Fujita, Masaki Ikeda, Shunsuke Yoshimura, Masakatsu Motomura, Koichi Okamoto, Yoshio Ikeda

Released: October 01, 2015

p.2497-2501

Yuji Tomizawa, Ayami Okuzumi, Hiromi Shiotsuki, Kazuyuki Noda, Nobutaka Hattori, Yasuyuki Okuma

Released: October 01, 2015

p.2503-2506

Takashi Nakanishi, Hideyuki Horikoshi, Yasuyoshi Kusanagi, Takeshi Yamamura, Reiko Takahashi, Fumihiko Kimura, Kenji Itoh

Released: October 01, 2015

p.2507-2511

Daisuke Shibahara, Takeshi Kinjo, Naoya Nishiyama, Wakaki Kami, Daijiro Nabeya, Shusaku Haranaga, Futoshi Higa, Masao Tateyama, Takashi Shinzato, Hiromu Toma, Hidehiro Kishimoto, Jiro Fujita

Released: October 01, 2015

p.2513-2516