J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Epidemiology Vol. 25(2015) No. 10

Original Article

Wenjing Zhao, Shigekazu Ukawa, Takashi Kawamura, Kenji Wakai, Masahiko Ando, Kazuyo Tsushita, Akiko Tamakoshi

Released: November 05, 2015

[Advance Publication] Released: July 04, 2015

P609-616

Yukiko Takao, Yoshiyuki Miyazaki, Masayuki Okeda, Fumitake Onishi, Shuichiro Yano, Yasuyuki Gomi, Toyokazu Ishikawa, Yoshinobu Okuno, Yasuko Mori, Hideo Asada, Koichi Yamanishi, Hiroyasu Iso

Released: November 05, 2015

[Advance Publication] Released: September 19, 2015

P617-625

He Huang, Xiao-Feng Hu, Fang-Hui Zhao, Suzanne M. Garland, Neerja Bhatla, You-Lin Qiao

Released: November 05, 2015

[Advance Publication] Released: September 19, 2015

P626-638

Tetsuji Tonda, Kenichi Satoh, Ken-ichi Kamo

Released: November 05, 2015

[Advance Publication] Released: August 08, 2015

P639-646

Te-Tien Ting, Chuan-Yu Chen, Yu-Shu Tsai, Yen-Tyng Chen, Lien-Wen Su, Wei J. Chen

Released: November 05, 2015

[Advance Publication] Released: August 01, 2015

P647-655

Ryoko Kawakami, Susumu S. Sawada, I-Min Lee, Munehiro Matsushita, Yuko Gando, Takashi Okamoto, Koji Tsukamoto, Mitsuru Higuchi, Motohiko Miyachi, Steven N. Blair

Released: November 05, 2015

[Advance Publication] Released: August 08, 2015

P656-662

 

Released: November 05, 2015

P663-665

1 - 7 / 7 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Dec 19(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (Dec 19(Sat) 01:00 - 06:00(UTC))

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title