J-STAGE Home > Publications - Top

Koutou (THE LARYNX JAPAN) Vol. 20(2008) No. 2

Mikio Monji, Yuichiro Kuratomi, Shintaro Sato, Kenichiro Kusano, Akira Inokuchi

Released: September 24, 2012

p.57-61

Shinsuke Izumaru, Hirohito Umeno, Hideki Chidiwa, Kikuo Sakamoto, Kiminori Sato, Tadashi Nakashima

Released: September 24, 2012

p.62-66

[in Japanese], [in Japanese], [in Japanese], [in Japanese], [in Japanese], [in Japanese], [in Japanese], [in Japanese]

Released: September 24, 2012

p.67

Meijin Nakayama, Yutomo Seino, Seiichi Hayashi, Masahiko Takeda, Makito Okamoto

Released: September 24, 2012

p.68-71

[in Japanese]

Released: September 24, 2012

p.72

[in Japanese]

Released: September 24, 2012

p.73

Katsuya Fujimori

Released: September 24, 2012

p.74-78
p.79-85

Rintaro Shimazu, Kenichiro Kusano, Yuichiro Kuratomi, Akira Inokuchi

Released: September 24, 2012

p.86-92

Noriko Kobayashi

Released: September 24, 2012

p.93-98

Aki Taguchi, Masamitsu Hyodo, Osamu Shiromoto

Released: September 24, 2012

p.99-103

Atsushi Matsunaga

Released: September 24, 2012

p.104-106

Masatsugu Ohashi, Fumikazu Ota, Minoru Iida, Hiroshi Moriyama

Released: September 24, 2012

p.107-111

Hiroyuki Yamada, Tomotaka Miyamura, Tomohito Fuke, Toshifumi Tomioka, Kouhei Fukukita

Released: September 24, 2012

p.112-116

Kosuke Uno, Koichiro Saito, Koji Inagaki, Hideki Naganishi, Kaoru Ogawa

Released: September 24, 2012

p.117-122

Shigeru Hirano, Yo Kishimoto, Atsushi Suehiro, Ken-ichi Kanemaru, Juichi Ito

Released: September 24, 2012

p.123-128

Jun Fukui, Shigehiro Owaki, Takeshi Shimizu

Released: September 24, 2012

p.129-132

Toshiyuki Kusuyama, Yuko Mori, Makoto Miyamoto, Hideki Nakagawa, Etsuyo Tamura, Seiji Niimil, Hiroyuki Fukuda

Released: September 24, 2012

p.133-137

Kiyohito Hosokawa, Atsushi Matsunaga

Released: September 24, 2012

p.138-142

Daisuke Mizokami, Masayuki Tomifuji, Akihiro Shiotani

Released: September 24, 2012

p.143-146

1 - 21 / 21 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title