J-STAGE Home > Publications - Top

Microvascular Reviews and Communications Vol. 7(2014) No. 1

p.21

Masaki Mori

Released: May 21, 2014

p.22

Dai Fukumura

Released: May 21, 2014

p.23
p.24

Kanji Tsuchimoto

Released: May 21, 2014

p.25

Koji Maruta, Hideaki Hozumi, Ryota Hokari, Yuichi Yasutake, Hirokazu Sato, Kazuyuki Narimatsu, Chie Kurihara, Yoshikiyo Okada, Shingo Usui, Chikako Watanabe, Shunsuke Komoto, Kengo Tomita, Shigeaki Nagao, Soichiro Miura

Released: May 21, 2014

p.28

Shin-ichiro Okizaki, Yoshiya Ito, Hirotoki Okubo, Ken Kojyou, Kazuhito Ohba, Shichiri Masayoshi, Masataka Majima

Released: May 21, 2014

p.28a

Yasoo Sugiura, Mayumi Kajimura, Tsuyoshi Nakanishi, Takayuki Morikawa, Takako Hishiki, Makoto Suematsu

Released: May 21, 2014

p.29

Hirotoki Ohkubo, Yoshiya Ito, Ken Kojo, Masahiko Watanabe, Masataka Majima

Released: May 21, 2014

p.29a

Ke He, Xiao-Yuan Yang, Na Zhao, Yu-Ying Liu, Bai-He Hu, Kai Sun, Xin Chang, Xiao-Hong Wei, Jing-Yu Fan, Jing-Yan Han

Released: May 21, 2014

p.30
p.30a
p.31
p.31a
p.32
p.32a

Takuya Fukuoka, Takeshi Hayashi, Makiko Hirayama, Hajime Maruyama, Norio Tanahashi

Released: May 21, 2014

p.33

Miyuki Unekawa, Yutaka Tomita, Haruki Toriumi, Takashi Osada, Kazuto Masamoto, Hiroshi Kawaguchi, Yoshiaki Itoh, Iwao Kanno, Norihiro Suzuki

Released: May 21, 2014

p.33a
p.34

Takayuki Morikawa, Mayumi Kajimura, Tsuyoshi Nakanishi, Yoshinori Yukutake, Makoto Suematsu

Released: May 21, 2014

p.34a

Mami Ishikawa, Mayumi Kajimura, Takayuki Morikawa, Tomomi Nakamura, Yuichi Tanaka, Eiju Watanabe, Makoto Suematsu

Released: May 21, 2014

p.35

Masahiko Nakamura, Hidenori Matsui, Tetsufumi Takahashi, Shinichi Takahashi, Toshifumi Hibi, K. Tsuchimoto

Released: May 21, 2014

p.35a

Masahiro Yasunaga, Masaru Furuta, Koretsugu Ogata, Yoshikatsu Koga, Yoshiyuki Yamamoto, Misato Takigahira, Yasuhiro Matsumura

Released: May 21, 2014

p.36

Chun-Shui Pan, Ying-Hua Liu, Yu-Ying Liu, Yu Zhang, Ke He, Xiao-Yuan Yang, Bai-He Hu, Xin Chang, Xiao-Hong Wei, Jing-Yu Fan, Jing-Yan Han

Released: May 21, 2014

p.36a

Akiyoshi Uemura, Yoko Fukushima, Koichi Nishiyama, Yuichiro Ogura, Shin-Ichi Nishikawa

Released: May 21, 2014

p.37

Hiroshi Nakamoto, Kazuhiko Nakayama, Noriaki Emoto, Toyotaka Yada, Yasuo Ogasawara

Released: May 21, 2014

p.37a

Taiji Nagaoka, Tomofumi Tani, Akihiro Ishibazawa, Kenji Sogawa, Seigo Nakabayashi, Tsuneaki Omae, Akitoshi Yoshida

Released: May 21, 2014

p.38

Shuichiro Hirahara, Taneto Tomiyasu, Miho Nozaki, Munenori Yoshida, Yuichiro Ogura

Released: May 21, 2014

p.38a

Toyotaka Yada, Hiroaki Shimokawa, Osamu Hiramatsu, Hiroshi Nakamoto, Masami Goto, Yasuo Ogasawara, Fumihiko Kajiya

Released: May 21, 2014

p.39

Ichiro Miura, Masato Matsuo, Tsuyoshi Konta, Katsuya Nagayama, Masami Miyazaki

Released: May 21, 2014

p.39a

Li-Qian Ma, Kai Sun, Chun-Shui Pan, Yu-Ying Liu, Li Yan, Jing-Yu Fan, Jing-Yan Han

Released: May 21, 2014

p.40

Takaya Iida, Yuji Naito, Tomohisa Takagi, Kazuhiro Katada, Katsura Mizushima, Kazuhiro Kamada, Kazuhiko Uchiyama, Osamu Handa, Nobuaki Yagi, Yoshito Ito, Toshikazu Yoshikawa

Released: May 21, 2014

p.40a

1 - 32 / 32 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title