J-STAGE Home > Publications - Top

Plant Biotechnology Vol. 31(2014) No. 5

Preface

Tsubasa Shoji, Takao Koeduka, Akifumi Sugiyama

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

p.351-352

Reviews

Guodong Wang

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: November 15, 2014

p.353-361

Hamish Webb, William J. Foley, Carsten Külheim

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: January 09, 2015

p.363-376

Koji Miyamoto, Takafumi Shimizu, Kazunori Okada

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: November 22, 2014

p.377-388

Takashi Nakatsuka, Nobuhiro Sasaki, Masahiro Nishihara

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 09, 2014

p.389-399

Takao Koeduka

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: November 15, 2014

p.401-407

Kinuyo Yoneya, Junji Takabayashi

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 23, 2014

p.409-416

Kojiro Takanashi, Nobukazu Shitan, Kazufumi Yazaki

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 06, 2014

p.417-430

Akifumi Sugiyama, Kazufumi Yazaki

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 04, 2014

p.431-443

Cynthia Mugo Mwenda, Kenji Matsui

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: November 29, 2014

p.445-452

Nobukazu Shitan, Keita Kato, Tsubasa Shoji

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 16, 2014

p.453-463

Shiro Suzuki, Takao Koeduka, Akifumi Sugiyama, Kazufumi Yazaki, Toshiaki Umezawa

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: January 07, 2015

p.465-482

Original Papers

Paskorn Muangphrom, Munenori Suzuki, Hikaru Seki, Ery Odette Fukushima, Toshiya Muranaka

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: January 16, 2015

p.483-491

Akio Noguchi, Manabu Horikawa, Jun Murata, Masayuki Tera, Yosuke Kawai, Masaji Ishiguro, Toshiaki Umezawa, Masaharu Mizutani, Eiichiro Ono

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 10, 2014

p.493-503

Subehan, Yusnita Rifai, Mufidah, Ismail, Muhammad Aswad, Hiroyuki Morita

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

p.505-509

Somnuk Bunsupa, Kana Komastsu, Ryo Nakabayashi, Kazuki Saito, Mami Yamazaki

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

p.511-518

Takamitsu Ito, Shunsuke Fujimoto, Makoto Shimosaka, Goro Taguchi

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

p.519-524

Yoko Iijima, Takao Koeduka, Hideyuki Suzuki, Kikue Kubota

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

p.525-534

Jun’ichi Mano, Sergey Khorobrykh, Kenji Matsui, Yoko Iijima, Nozomu Sakurai, Hideyuki Suzuki, Daisuke Shibata

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 25, 2014

p.535-543

Short Communications

Tomoyuki Nakatsubo, Safendrri Komara Ragamustari, Takefumi Hattori, Eiichiro Ono, Masaomi Yamamura, Laigeng Li, Vincent L. Chiang, Toshiaki Umezawa

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 12, 2014

p.545-553

Taira Miyahara, Tomonori Tani, Mariko Takahashi, Yuzo Nishizaki, Yoshihiro Ozeki, Nobuhiro Sasaki

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: November 22, 2014

p.555-559

Atsushi Okazawa, Tatsuya Kusunose, Eiichiro Ono, Hyun Jung Kim, Honoo Satake, Bun-ichi Shimizu, Masaharu Mizutani, Hikaru Seki, Toshiya Muranaka

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: November 20, 2014

p.561-566

Takashi Kawasaki, Takao Koeduka, Akifumi Sugiyama, Kanako Sasaki, Philip J. Linley, Nobukazu Shitan, Takuto Kumano, Hideaki Yamamoto, Hiroshi Ezura, Tomohisa Kuzuyama, Kazufumi Yazaki

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: November 26, 2014

p.567-571

Shoji Ohgami, Eiichiro Ono, Hiromi Toyonaga, Naoharu Watanabe, Toshiyuki Ohnishi

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 27, 2014

p.573-578

Notes

Yosuke Kawai, Eiichiro Ono, Masaharu Mizutani

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 06, 2014

p.579-584

Carsten Külheim, Christopher G. Jones, Julie A. Plummer, Emilio L. Ghisalberti, Liz Barbour, Jörg Bohlmann

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: January 09, 2015

p.585-591

Yuichi Aoki, Seiji Takahashi, Satoshi Toda, Tanetoshi Koyama, Toru Nakayama

Released: February 27, 2015

[Advance Publication] Released: December 23, 2014

p.593-598

1 - 27 / 27 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Mar 28(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (Mar 28(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title