J-STAGE Home > Publications - Top
 • Latest Volume/Issue

Surgery for Cerebral Stroke Vol. 43(2015) No. 4

Topics: Arterial Dissection in the Intracranial Vertebrobasilar System

Junichi ONO, Yoshinori HIGUCHI, Yosuke TAJIMA, Toshio MACHIDA, Naokatsu SAEKI, Akira YAMAURA

Released: September 29, 2015

p.245-251

Yosuke TAJIMA, Junichi ONO, Yoshinori HIGUCHI, Toshio MACHIDA, Naokatsu SAEKI, Akira YAMAURA

Released: September 29, 2015

p.252-256

Yoshinori HIGUCHI, Junichi ONO, Yosuke TAJIMA, Toshio MACHIDA, Naokatsu SAEKI, Akira YAMAURA

Released: September 29, 2015

p.257-261

Topics: Therapy for Cerebral Aneurysms

p.262-266

Nakao OTA, Rokuya TANIKAWA, Hirotake EDA, Takashi MATSUMOTO, Takanori MIYAZAKI, Hidetoshi MATSUKAWA, Takeshi YANAGISAWA, Go SUZUKI, Shiro MIYATA, Jumpei ODA, Kosumo NODA, Toshiyuki TSUBOI, Rihee TAKEDA, Hiroyasu KAMIYAMA, Sadahisa TOKUDA

Released: September 29, 2015

p.267-274

Hiroyuki MATSUMOTO, Hideki TAKEMOTO, Yoko HIROHATA, Yoshiaki TETSUO, Hirokazu NISHIYAMA, Osamu MASUO, Naoyuki NAKAO

Released: September 29, 2015

p.275-282

Original Articles

Kazuhiko NISHINO, Hitoshi HASEGAWA, Yasushi ITO, Yukihiko FUJII

Released: September 29, 2015

p.283-288

Akira NAKAMIZO, Yuichiro KIKKAWA, Ryota KUROGI, Toshio MATSUSHIMA, Koji IIHARA

Released: September 29, 2015

p.289-293

Kensuke MURAKAMI, Nobuo NOSHITA, Takashi SASAKI, Toshie TAKAHASHI, Uichi KANEKO

Released: September 29, 2015

p.294-298

Case Reports

Gakushi YOSHIKAWA, Yuta FUKUSHIMA, Yosuke KITAGAWA, So FUJIMOTO, Satoshi KOIZUMI, Atsushi OKANO, Shikou SHIMADA, Kazuo TSUTSUMI

Released: September 29, 2015

p.299-304
p.305-310

1 - 11 / 11 Articles.

System Maintenance

 • J-STAGE will undergo system maintenance as follows.
  Year 2015
  Oct 16(Fri) 19:00 - 21:00(JST)
  (Oct 16(Fri) 10:00 - 12:00(UTC))

Details

Announcement From J-STAGE

 • October 09, 2015
  J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance between 10:00-12:00 Oct. 16 (UTC). We apologize for your inconvenience.
 • May 01, 2015
  Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title