J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Surgery for Cerebral Stroke Vol. 42(2014) No. 6

Topics: Technique and Education for Cerebral Aneurysm Clipping

Tohru MIZUTANI, Tatsuya SUGIYAMA, Akira WADA, Kenji SUMI, Masaki MATSUMOTO, Hajime YABUZAKI, Eisuke HIROSE, Ryo IRIE, Mika KUSHAMAE, Yuta KAWAUCHI

Released: January 06, 2015

p.397-401

Yosuke ISHII, Shinsuke IRIE, Toru INAGAKI, Kenji YAGI, Osamu SAITOU, Tejin RI, Toru MITSUGI, Hiroshi NAKAGAWA, Koji SAITOU

Released: January 06, 2015

p.402-407

Takashi SHIMIZU, Naoaki HORINAKA, Hidenori OISHI, Seisuke ISEKI, Makoto HISHII

Released: January 06, 2015

p.408-413

Nakao OTA, Rokuya TANIKAWA, Takashi MATSUMOTO, Fumihiro HAMADA, Tsutomu YOSHIKANE, Toru KUROKAWA, Takanori MIYAZAKI, Satoru TAKEUCHI, Shiro MIYATA, Jumpei ODA, Kosumo NODA, Toshiyuki TSUBOI, Rihee TAKEDA, Hiroyasu KAMIYAMA, Sadahisa TOKUDA

Released: January 06, 2015

p.414-421

Junta MOROI, Tatsuya ISHIKAWA, Shotaro YOSHIOKA, Kentaro HIKICHI, Shunsuke TAKENAKA, Takeshi OKADA, Shinya KOBAYASHI, Akifumi SUZUKI

Released: January 06, 2015

p.422-426

Topics: New Attempt for Bypass Surgery

Hitoshi FUKUDA, Hiroharu KATAOKA, Norikazu YAMANA, Takayuki SUZUKI, Mitsushige ANDOU, Ryu FUKUMITSU, Koichi IWASAKI

Released: January 06, 2015

p.427-431

Yujiro TANAKA, Ichiro NAKAHARA, Tsuyoshi OHTA, Ryota ISHIBASHI, Masanori GOMI, Haruka MIYATA, Sadayoshi WATANABE

Released: January 06, 2015

p.432-438

Original Articles

Hirofumi OYAMA, Akira KITO, Hideki MAKI, Tomoyuki NODA, Kentaro WADA

Released: January 06, 2015

p.439-446

Keisuke MARUYAMA, Ryuichi YAMAGUCHI, Akio NOGUCHI, Eishi SATO, Yoshiaki SHIOKAWA

Released: January 06, 2015

p.447-452

Case Reports

Satoru HAYASHI, You NISHIMOTO, Yoshihito HASEGAWA, Atsuko TAKEUCHI, Masatoshi NEGISHI, Kiyoshi TAKAHASHI

Released: January 06, 2015

p.453-457

Koichi KATO, Masahiro ASAMI, Hiroshi WANIFUCHI

Released: January 06, 2015

p.458-461

1 - 11 / 11 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Mar 28(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (Mar 28(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title