J-STAGE Home > Publications - Top

Transactions of the JSME (in Japanese) Vol. 83(2017) No. 854

TRANSLOG2016

Shinichiro HORIUCHI

Released: October 25, 2017

17-pre04

Naomichi ISOMURA, Daigo FUJIWARA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: May 24, 2017

17-00013

Hideki SAKAI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: June 05, 2017

17-00043

Kimiaki INUI, Masahide MORIKAWA, Masafumi HASHIMOTO, Kohei TOKORODANI, Kazuhiko TAKAHASHI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: October 17, 2017

17-00061

Hideki SAKAI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: August 14, 2017

17-00064

Masahiro TSUJIE, Ariku YOSHIOKA, Yuki MIZUTANI, Yoshiaki TERUMICHI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: July 25, 2017

17-00074

Daichi NAKAJIMA, Ken-ichiro AIDA, Yuki AKIYAMA, Tadao TAKIGAMI, Takahiro TOMIOKA, Yukio NISHIYAMA, Takayuki TANAKA, Takefumi MIYAMOTO, Norihiko IMAOKA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: August 14, 2017

17-00078

Yukiko OHKITA, Fukashi SUGASAWA, Hiroshi MOURI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: June 22, 2017

17-00085

Akinori SHINAGAWA, Hisayuki NOZAWA, Yutaro UCHIYAMA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: June 05, 2017

17-00086
17-00087

Hiroharu ENDOH, Fumitoshi KIKUCHI, Ayano SAITO, Sohei TSUJIMURA, Nobuaki HAYASHI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: August 14, 2017

17-00089

Toshiki KAWAKATSU, Hiroshi MOURI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: June 22, 2017

17-00099

Takaya ISHIKURA, Hironori SUZUKI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: June 22, 2017

17-00111

Yu TSUMURAYA, Hiroshi MOURI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: June 05, 2017

17-00114

Solid Mechanics and Materials Engineering

Saburo MATSUOKA, Hisao MATSUNAGA, Junichiro YAMABE, Shigeru HAMADA, Takashi IIJIMA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 08, 2017

17-00264

Fluids Engineering

Ryo HAYASAKA, Takahiro OOMURA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 26, 2017

17-00180

Dynamics & Control, Robotics & Mechatronics

Hiroyuki FURUSHOU, Hiroshi MOURI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 15, 2017

17-00095

Shota KANAKI, Masafumi HASHIMOTO, Yuto YODEN, Kazuhiko TAKAHASHI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 22, 2017

17-00138

Yutaka YOSHITAKE, Akira ABE, Shin MURAKAMI, Shuhei KAJIHARA, Hayato FURUKAWA, Ryujiro SAKAMOTO

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 15, 2017

17-00164

Sho KASHIWAZAKI, Shinji WAKUI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 15, 2017

17-00189

Takumi FUKUDA, Akinori SAKAGUCHI, Takashi TAKIMOTO, Toshimitsu USHIO

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: October 04, 2017

17-00207

Takeshi MIZUNO, Asief JAVED, Yuji ISHINO, Masaya TAKASAKI

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: October 04, 2017

17-00217
17-00259

Soichiro MATSUDA, Daisuke MATSUURA, Yusuke SUGAHARA, Yukio TAKEDA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: October 11, 2017

17-00282

Taichi MATSUOKA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 21, 2017

17-00292

Shotaro HISANO, Satoshi ISHIKAWA, Shinya KIJIMOTO, Yosuke KOBA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: October 04, 2017

17-00305

Computational Mechanics

Kohmei SATOH, Yasunori YUSA, Hiroshi OKADA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 26, 2017

17-00300

Design, Manufacturing, Information and Systems

Ryuta MORIYASU, Tadayoshi MATSUMORI, Makoto NAGAOKA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 29, 2017

17-00144

Yutaka NOMAGUCHI, Chunzhi DONG, Takahiro HORINOUCHI, Kikuo FUJITA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 13, 2017

17-00167

Jun NANGO, Youhei MIYAHARA, Masato TAKAYAMA, Kazuki MIYATA, Takashi SUZUKI, Jun SATO

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 28, 2017

17-00171

Jiro SAKAMOTO, Keisuke KOBAYASHI, Satoshi KITAYAMA, Nobutaka SHIMIZU

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 28, 2017

17-00212

Takuya SHITAKA, Motoyuki MURASHIMA, Noritsugu UMEHARA, Yosuke TSUKIYAMA, Isami NITTA, Hiroyuki KOUSAKA, Xingrui DENG

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 13, 2017

17-00252

Yasuyoshi TOZAKI, Naoya MATSUSHITA, Yuuji SUMITANI, Takuya GOTO, Tomoyuki TANAKA

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: October 10, 2017

17-00272

Yuuma TAMARU, Hiroki SHIMIZU

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: October 10, 2017

17-00278

Bio, Medical, Sports and Human Engineering

Yusuke TAKAHASHI, Tatsuki AZUMA, Atsushi MIZOI, Haruka HINO, Shigehiro HASHIMOTO

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: September 28, 2017

16-00110

Yusuke TAKAHASHI, Kenta SUGIMOTO, Haruka HINO, Shigehiro HASHIMOTO

Released: October 25, 2017

[Advance Publication] Released: October 10, 2017

17-00178

1 - 36 / 36 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title