J-STAGE Home > Publications - Top

Transactions of the JSME (in Japanese) Vol. 81(2015) No. 828

Solid Mechanics and Materials Engineering

Katsuya FURUSU, Tatsuyuki AMAGO, Toshiaki NAKAGAWA, Tsutomu HAMABE, Norihisa AOKI

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 10, 2015

15-00115

Hiroyuki AKEBONO, Ryoichi MORIKAWA, Tadashi KADO, Masahiko KATO, Atsushi SUGETA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 10, 2015

15-00119

Hitoshi MORITOKI

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 10, 2015

15-00204

Fluids Engineering

Ryoichi SAWADA, Takayuki KANEKO, Masatoshi SANO

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 15, 2015

15-00100

Kazumi TSUNODA, Tomoaki HATANAKA, Kei OTSUKA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 17, 2015

15-00103

Tatsuya TSUNEYOSHI, Kazuaki KAMIYA, Takahiro ITO, Yoshiyuki TSUJI

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 06, 2015

15-00162

Masashi ICHIMIYA, Ikuo NAKAMURA, Kazuhiro TAMURA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 15, 2015

15-00172

Kensuke MIURA, Yasumasa ITO, Yasuhiko SAKAI, Koji IWANO, Koji NAGATA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 30, 2015

15-00306

Thermal, Engine and Power Engineering

Shigeharu KOBORI

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 28, 2015

15-00031

Dynamics & Control, Robotics & Mechatronics

Shinya OHKAWA, Yoshihiro TAKITA, Hisashi DATE

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 30, 2015

14-00563

Toru TSUMUGIWA, Yuki KOJIMA, Ryuichi YOKOGAWA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 10, 2015

15-00014

Michihiro KAWASHITA, Takayuki OHNO, Akio HOSHI, Kenji ITO, Takayuki SHIMODAIRA, Yasuhiko SHINJI

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 08, 2015

15-00114

Takahito WATANABE, Takuya YOSHIMURA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 01, 2015

15-00178

Micro/Nano Science and Technology

Youichirou SUZUKI, Shuichi KOUNO, Ryohei KATAOKA, Tomonori KIMURA, Hiroki KUWANO

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 06, 2015

14-00696

Computational Mechanics

Norimasa YAMASAKI, Yuichiro KATO, Daisuke MIKI, Takeo NAKANISHI

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 22, 2015

15-00054

Kohei SHINTANI, Kohei FURUYA, Satoshi ITO

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 17, 2015

15-00238

Kohei SUZUKI, Takeshi OMORI, Takeo KAJISHIMA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 08, 2015

15-00256

Design, Systems, and Manufacturing

14-00253

Masahiro ARAKAWA, Takumi WADA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 08, 2015

14-00662

Yuko YASUE, Seiji HIROSHIMA, Yasushi HAYASHIDA, Susumu MATSUMOTO

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 22, 2015

14-00687

Kousuke TERADA, Sunao TOKURA, Hidetoshi SATO, Akinobu MAKITA, Ichiro HAGIWARA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 01, 2015

15-00039

Takafumi NISHIZU, Akihiro TAKEZAWA, Mitsuru KITAMURA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 28, 2015

15-00111

Bio, Medical, Sports and Human Engineering

Hitomi SAKAI, Kazuhiro SHINTANI, Noburo KATO, Shunichi OSHIMA, Tamon KABATA, Wataru KUSHIMA

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 08, 2015

15-00049

Transportation and Logistics

Takashi NAKANO, Yoshitaka MARUMO, Hironori SUZUKI, Toshitake KAWAI

Released: August 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 06, 2015

15-00124

1 - 24 / 24 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title