J-STAGE Home > Publications - Top

Transactions of the JSME (in Japanese) Vol. 81(2015) No. 830

2015 Special Issue on New Developments in the field of Design and Systems Engineering

Shinji NATSUME, Satoshi KITAYAMA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 03, 2015

15-00028

Kazunori KAEDE, Semma SAKAIDA, Keiichi WATANUKI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: August 26, 2015

15-00177

Lei HOU, Keiichi WATANUKI, Yusuke SOTOIKE

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: October 07, 2015

15-00180

Norikazu KOZAKAI, Hiroyuki KATO, Kazuyuki NAKAKITA, Masahiro KANAZAKI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: August 20, 2015

15-00188

Yohei NAKANO, Akihiro TAKEZAWA, Kanjuro MAKIHARA, Mitsuru KITAMURA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: July 01, 2015

15-00191

Kenichiro ITO, Yoshisuke TATEYAMA, Hidekazu NISHIMURA, Tetsuro OGI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: October 20, 2015

15-00203

Yutaka NOMAGUCHI, Hiroyuki NAKAYAMA, Haruki INOUE, Koutaro TODA, Kikuo FUJITA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: October 20, 2015

15-00244

Hiromu IWATA, Minako KASHIWA, Yasuo MIZUTANI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: August 20, 2015

15-00308

Solid Mechanics and Materials Engineering

Kengo SAKAMOTO, Masayuki ARAI, Tatsuo SUIDZU

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 15, 2015

14-00559

Yasuki KITA, Atsushi KITAGUCHI, Takashi NAGANAWA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 29, 2015

15-00113

Hideaki UEDA, Masanori OKA, Yutaka TOI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 15, 2015

15-00126

Akiyuki TAKAHASHI, Yoshitaka WADA, Takafumi ENDO, Masanori KIKUCHI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 15, 2015

15-00131

Masahiro SASADA, Akira SAITOU

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 15, 2015

15-00136

Makoto IMURA, Takayuki KOYAMA, Shigeki NAKAE, Motonobu IIZUKA, Yasushi HAYASAKA, Takayuki SUZUKI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 16, 2015

15-00185

Keisuke TANAKA, Ryosuke MIZUNO, Takashi FUJII, Ryota SAKAI, Kazunari FUJIYAMA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 16, 2015

15-00213

Keisuke TANAKA, Ryosuke MIZUNO, Takashi FUJII, Takaharu SHIBUE, Kazunari FUJIYAMA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 16, 2015

15-00214

Kiyotaka OBUNAI, Tadao FUKUTA, Koichi OZAKI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 29, 2015

15-00259

Takao UTSUNOMIYA, Atsushi KANDA, Atsushi SAITO

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 16, 2015

15-00269
15-00277

Tadanobu INOUE, Yuuji KIMURA, Hai QIU, Chengduo WANG

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 16, 2015

15-00281

Takafumi HOSOYA, Hiroyuki KATO, Kazuaki SASAKI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 18, 2015

15-00317

Masayuki AKITA, Yoshihiko UEMATSU, Toshifumi KAKIUCHI, Masaki NAKAJIMA, YuHang SHAN

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 16, 2015

15-00346

Fluids Engineering

Shinichi ODA, Yutaka HASEGAWA, Hiroki SUZUKI, Tatsuo USHIJIMA, Hideki OOYA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 04, 2015

14-00691

Donghyuk KANG, Kazuhiko YOKOTA, Kotaro SATO

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 29, 2015

15-00326

Yuki WADA, Noriyuki FURUICHI, Yoshiya TERAO, Yoshiyuki TSUJI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 03, 2015

15-00362

Thermal, Engine and Power Engineering

Koji TORIYAMA, Shigeru TADA, Koichi ICHIMIYA, Shumpei FUNATANI, Yosuke TOMITA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 03, 2015

15-00090

Yuzuru IWASAWA, Yutaka ABE, Eiji MATSUO, Kazuya KOYAMA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 03, 2015

15-00147

Satoshi HOKIMOTO, Tatsuya KUBOYAMA, Yasuo MORIYOSHI, Toshio YAMADA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 03, 2015

15-00154

Shigeto YAHATA, Norihiko YOSHIKAWA, Nozomu KANNO

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 03, 2015

15-00205

Jun YAMADA, Yoshihiro JIN, Satoshi OKAMOTO

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 03, 2015

15-00218

Toshiyuki MISUMI, Sotaro TAJITSU, Kenzo KITAMURA, Akihiko MITSUISHI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: October 02, 2015

15-00258

Katsufumi KONDO, Teruo YAMAGUCHI, Hiroki NISHIGAI, Tetsuya AIZAWA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: October 02, 2015

15-00348

Dynamics & Control, Robotics & Mechatronics

Eiichi YAGI, Motonobu SATO, Kazuo SANO, Toshihito MITSUI, Hiroyuki MABUCHI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 11, 2015

14-00432

Kentaro TAKAGI, Kento OKUMURA, Tsuyoshi INOUE, Ichiro JIKUYA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 11, 2015

15-00056

Ryoji FUKUDA, Nobuo TANAKA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 15, 2015

15-00075

Nobuaki NAGAE, Tomoaki MURAYAMA, Seiichi YAMAJI, Tomonobu GOTO

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 11, 2015

15-00174

Yoshio UEDA, Fumitake FUJII, Dongbo LIU

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 25, 2015

15-00221

Takashi YAMAMOTO, Yoshio KUROSAWA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 25, 2015

15-00231

Hidetoshi TAKEUCHI, Nobuyuki SHIMIZU, Tsuyoshi INOUE, Kentaro TAKAGI, Masahiko AKI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 25, 2015

15-00267

Shin HARA, Masaru KASHIWAZAKI, Rie AOYAMA, Koichi OZAKI

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 15, 2015

15-00304

Yuichiro HAYASHI, Nobutaka TSUJIUCHI, Ryuji UNO, Yuta MAKINO, Youtaro TSUCHIYA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 15, 2015

15-00320

Daisuke NAKANISHI, Yasuhiro SUGIMOTO, Yuichiro SUEOKA, Masato ISHIKAWA, Koichi OSUKA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 25, 2015

15-00335

Micro/Nano Science and Technology

Akihiko ICHIKAWA, Takahiro ITO, Kouhei SHIMOGAITO, Takashi KUBO, Toshio FUKUDA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 29, 2015

14-00635

Computational Mechanics

Fumio FUJII, Kiyohiro IKEDA, Masato TANAKA, Masaki FUJIKAWA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 25, 2015

15-00419

Design, Systems, and Manufacturing

Sumitomo SAITO, Yasuyoshi TOZAKI, Ryo KAWAMURA, Ryota KONDO, Akihiro OTA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 18, 2015

15-00138

Kunihiko MORIKAWA, Kouji KUMAGAI, Ryuuta NISHIHARA, Junichi NEMOTO

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 25, 2015

15-00310

Satoru MAEGAWA, Fumihiro ITOIGAWA, Takashi NAKAMURA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 09, 2015

15-00316

Yoshimasa TAKADA, Hiroyuki SASAHARA

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 25, 2015

15-00350

Hironori MATSUOKA, Akio KUBO, Takahiro RYU, Hua QIU, Takashi NAKAE, Hajime ONO, Shintaro ISHIHARA, Shuuichi SHUTOU

Released: October 25, 2015

[Advance Publication] Released: September 18, 2015

15-00352

1 - 50 / 56 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title