J-STAGE Home > Publications - Top

Transactions of the JSME (in Japanese) Vol. 82(2016) No. 842

2016 Special Issue on New Developments in the field of Design and Systems Engineering

Yoshihiro SEJIMA, Koki ONO, Tomio WATANABE

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 17, 2016

16-00114

Tomoyuki KOYANAGI, Kazutaka UEDA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 05, 2016

16-00132

Satoshi KAWASAKI, Mitsuru SHIMAGAKI, Masaharu UCHIUMI, Kazuhiko ADACHI

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: August 24, 2016

16-00134

Shinsuke KONDOH, Hitoshi KOMOTO, Keijiro MASUI, Yukihisa KURIYAMA, Atsushi SHIRAYORI

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: July 13, 2016

16-00139

Tomoaki HIDAKA, Makoto YAMATO, Fubito TOYAMA, Hiroshi HASEGAWA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: July 07, 2016

16-00140

Yusuke ASAKA, Keiichi WATANUKI

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: August 24, 2016

16-00150

Keita MUTO, Koji KIMITA, Hiroki TANAKA, Eriko NUMATA, Shigeru HOSONO, Sayaka IZUKURA, Takashi SAKAKI, Yoshiki SHIMOMURA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 21, 2016

16-00152

Yuya FUJIMURA, Keiichi WATANUKI, Kazunori KAEDE, Lei HOU, Mariko KUDOU, Hideyuki MIYAKE

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 21, 2016

16-00156

Tomomi NONAKA, Kana SHIMIZU, Hajime MIZUYAMA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 17, 2016

16-00166

Yutaka NOMAGUCHI, Chunzi DONG, Hirotaka NAKASHIMA, Kikuo FUJITA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: August 30, 2016

16-00167

Solid Mechanics and Materials Engineering

Takehisa YAMADA, Yoichi YAMASHITA, Sohei KANNA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 14, 2016

16-00096

Naoki KUMAGAI, Osamu TAKAKUWA, Hitoshi SOYAMA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 16, 2016

16-00111

Toru OKAZAKI, Kazuma OIKAWA, Shigeaki SAKATANI, Tetsusei KURASHIKI

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 14, 2016

16-00135

Osamu TAKAKUWA, Kosuke MIYASAKA, Hitoshi SOYAMA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 30, 2016

16-00169

Jumpei KUSUYAMA, Ayumu HONDA, Takayuki KITAJIMA, Go OKAHATA, Akinori YUI, Toshihiro ITO, A. H. SLOCUM

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 30, 2016

16-00190

Toshifumi KAKIUCHI, Yoshihiko UEMATSU, Kentaro SANADA, Fumiya NAKAO, Kanehisa HATTORI

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 30, 2016

16-00218

Tatsujiro MIYAZAKI, Nao-Aki NODA, Yoshikazu SANO

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 14, 2016

16-00222

Thermal, Engine and Power Engineering

Ryota KATSUMATA, Takaaki FURUBAYASHI, Toshihiko NAKATA, Mitsuru MATSUMOTO

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 05, 2016

16-00119

Kazuhiro ISHIMARU

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 05, 2016

16-00122

Hironao HANAI, Yoshimasa NAGANUMA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 05, 2016

16-00201

Dynamics & Control, Robotics & Mechatronics

Yuki HAGIMORI, Kenichiro NONAKA, Kazuma SEKIGUCHI

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 12, 2016

16-00144

Osamu FURUYA, Haruo SHIMOSAKA, Hiroshi KURABAYASHI, Hitoshi MUTA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 23, 2016

16-00184

Tetsuro MIYAZAKI, Takuya IIJIMA, Yuuji SUZUKI, Kazushi SANADA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 12, 2016

16-00216

Yuhei SUZUKI, Hisashi OSUMI, Masafumi IWATA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 27, 2016

16-00230

Ryuichi UMEHARA, Masataka KAWAGUCHI, Toshiyuki HONDA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 23, 2016

16-00294

Computational Mechanics

Masanori NOGUCHI, Shuji OBATA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 20, 2016

16-00273

Design, Manufacturing, Information and Systems

Naoki HORIGUCHI, Kazuki OHTSUBO, Satoru YONEYAMA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 14, 2016

16-00020

Jun NANGO, Yoshikazu SATO, Shinpei MIURA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 14, 2016

16-00058

Yu ZHANG, Yasuhiro TANI, Okiharu KIRINO, Yuji KAWAHATA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 07, 2016

16-00180

Masatoshi YOSHIZAKI

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 07, 2016

16-00288

Transportation and Logistics

Takayuki TANAKA, Hisayo DOI, Takefumi MIYAMOTO, Hitoshi IIJIMA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 12, 2016

16-00054

Space Engineering

Atsushi SAKAMOTO, Yuichi IKEDA, Isao YAMAGUCHI, Takashi KIDA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 05, 2016

16-00198

Law, History, Education and Management Engineering

Fujitoshi TAKAMURA, Yoriko OHTA, Mitsunori OZAKI, Izumi NISHIZAWA

Released: October 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 07, 2016

16-00070

1 - 34 / 34 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title