J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Agricultural and Biological Chemistry Vol. 55(1991) No. 12

Yoshiharu MATSUBARA, Takehiko YUSA, Akiyoshi SAWABE, Yoshitomi IIZUKA, Shin-ichi TAKEKUMA, Yasuji YOSHIDA

Released: April 05, 2006

P2923-2929
P2931-2937

Jun TAKEHARA, Takayuki ORITANI, Kyohei YAMASHITA

Released: April 05, 2006

P2939-2944
P2945-2949

Motonobu YOSHIDA, Hisao MAEDA, Yasushi IFUKU

Released: April 05, 2006

P2951-2957

Sergei Victrovich LOBOV, Ryoji KASAI, Kazuhiro OHTANI, Osamu TANAKA, Kazuo YAMASAKI

Released: April 05, 2006

P2959-2965
P2967-2970

Yoshihiro OGAWA, Hiroshi HOSOYAMA, Mitsutoshi HAMANO, Hiroshi MOTAI

Released: April 05, 2006

P2971-2977
P2979-2985

Tomohiro KURISAKI, Kazuko MUNEMURA, Kyuichi KOBAYASHI, Masakuni YAMAMOTO, Midori HAYASHI, Akito NAKAMURA, Junji MAGAE, Hiroo KUSAKABE, Masakazu URAMOTO, Kiyoshi ISONO, Kazuo NAGAI, Makari YAMASAKI

Released: April 05, 2006

P2987-2991

Koen DEKKER, Hideo YAMAGATA, Kenji SAKAGUCHI, Shigezo UDAKA

Released: April 05, 2006

P2993-2998
P2999-3004
P3005-3010

Masaharu ISHII, Tomokazu OMORI, Yasuo IGARASHI, Osao ADACHI, Minoru AMEYAMA, Tohru KODAMA

Released: April 05, 2006

P3011-3016

Yoshikazu MORISHITA, Mitsuru TAKAHASHI, Tomoyuki SANO, Isao KAWAMOTO, Katsuhiko ANDO, Hiroshi SANO, Yutaka SAITOH, Hiroshi KASE, Yuzuru MATSUDA

Released: April 05, 2006

P3017-3025

Young-Choon LEE, Yuko MIYATA, Ichiro TERADA, Takahisa OHTA, Hiroshi MATSUZAWA

Released: April 05, 2006

P3027-3032

Mitsunori KIRIHATA, Takeshi KAZIWARA, Yasuko KAWASHIMA, Itsuo ICHIMOTO

Released: April 05, 2006

P3033-3037

Masami KIMURA, Kiyozo HASEGAWA, Hitoshi TAKAMURA, Teruyoshi MATOBA

Released: April 05, 2006

P3039-3043
P3045-3051

Naomi KIUCHI, Atsushi NARUSE, Hiroki YAMAMOTO, Junichi SEKIGUCHI

Released: April 05, 2006

P3053-3057

Seibun SUZUKI, Toshikatsu HIRAHARA, Sueharu HORINOUCHI, Teruhiko BEPPU

Released: April 05, 2006

P3059-3066

Hiroshi KITAGUCHI, Mitsunori ONO, Isamu ITOH, Alexander M. KLIBANOV

Released: April 05, 2006

P3067-3073

Satoshi YAMAUCHI, Eiji TANIGUCHI

Released: April 05, 2006

P3075-3084

Hidehiko YOKOGOSHI, Toshinao GODA, Sachiko TAKASE, Masayoshi YAMAGUCHI, Takeshi HOSHI

Released: April 05, 2006

P3085-3089