J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

Cerebral Blood Flow and Metabolism (Japanese journal of cerebral blood flow and metabolism) Vol. 25(2014) No. 2

Original Articles

Shinya Kobayashi, Tatsuya Ishikawa, Junta Moroi, Shotaro Yoshioka, Kentaro Hikichi, Shunsuke Takenaka, Takeshi Okada, Hiroshi Saito, Jun Tanabe, Akifumi Suzuki

Released: November 18, 2014

p.1-7

Eiichi Suehiro, Hirokazu Sadahiro, Hisaharu Goto, Takayuki Oku, Fumiaki Oka, Kazutaka Sugimoto, Yuichi Fujiyama, Akiko Yamane, Hiroshi Yoneda, Hiroyasu Koizumi, Hideyuki Ishihara, Michiyasu Suzuki

Released: November 18, 2014

p.9-14

Yoshiaki Kumon, Hideaki Watanabe, Masahiko Tagawa, Akihiro Inoue, Daisuke Yamashita, Shirabe Matsumoto, Takanori Ohnishi

Released: November 18, 2014

p.15-21

Kanako Muraga, Chikako Nito, Masayuki Ueda, Toshiki Inaba, Tomonari Saito, Seiko Egawa, Mohammad Ghazizadeh, Yasuo Katayama

Released: November 18, 2014

p.23-30

Hiroyasu Koizumi, Kazutaka Sugimoto, Satoshi Shirao, Hideyuki Ishihara, Hirokazu Sadahiro, Eiichi Suehiro, Hiroshi Yoneda, Sadahiro Nomura, Michiyasu Suzuki

Released: November 18, 2014

p.31-36

Keiji Igase, Ichiro Matsubara, Masamori Arai, Junji Goishi, Kazuhiko Sadamoto

Released: November 18, 2014

p.37-41

Kazuhiro Nakamura, Yasushi Kondoh, Shigenori Mizusawa, Toshibumi Kinoshita

Released: November 18, 2014

p.43-49

Symposium 2 Brain Protection and Neural Repair

Daisuke Shimbo, Takeo Abumiya, Hideo Shichinohe, Naoki Nakayama, Ken Kazumata, Kiyohiro Houkin, Takanobu Ishizuka

Released: November 18, 2014

p.51-55

Akira Kitashoji, Hideaki Hara

Released: November 18, 2014

p.57-61
p.63-66

Masahito Nakazaki, Junpei Suzuki, Masanori Sasaki, Shinichi Oka, Yuko Sasaki, Osamu Honmou

Released: November 18, 2014

p.67-71

Toru Yamashita, Koji Abe

Released: November 18, 2014

p.73-76

Symposium 3 Surgical Intervention and Cerebral Blood Flow

Ichiro Nakagawa, Hun-Soo Park, Toshiharu Murakami, Fumihiko Nishimura, Yasuo Hironaka, Yasushi Motoyama, Young-Su Park, Hiroyuki Nakase

Released: November 18, 2014

p.77-80

Articles by New Councilor

Hidenori Endo, Teiji Tominaga

Released: November 18, 2014

p.81-84
p.85-90

Masako Kudo, Hisashi Yonezawa, Toshihide Shibata, Satoko Obara, Junko Takahashi, Toshiaki Sasaki, Kazunori Terasaki, Kohichiro Sera, Yasuo Terayama

Released: November 18, 2014

p.91-96
p.97-99
p.101-103

Akihiko Taguchi

Released: November 18, 2014

p.105-107

Kuniyuki Nakamura, Tetsuro Ago

Released: November 18, 2014

p.109-115

Kuniyasu Niizuma, Teiji Tominaga

Released: November 18, 2014

p.117-121

Yu Hasegawa, Hidenori Suzuki, Ken Uekawa, Takayuki Kawano, Jun-ichi Kuratsu, Shokei Kim-Mitsuyama

Released: November 18, 2014

p.123-128

Kazuo Yamashiro

Released: November 18, 2014

p.129-135

1 - 23 / 23 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title