J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Oral Tissue Engineering Vol. 12(2014) No. 2

ORIGINAL ARTICLES

Hiromasa MORITA, Nobuhiro SHIGEMATSU, Tomoo KONO, Makoto UMEDA

Released: March 22, 2015

p.57-68

Momoe NANDO, Kazuya TOMINAGA, Tsurayuki TAKAHASHI, Akio TANAKA, Makoto UMEDA

Released: March 22, 2015

p.69-79

Nozomu FUKUI, Takaaki UENO, Yoshihiro KIMURA, Yoichiro NAKAJIMA, Akihiro SUNANO, Yuichi ITO, Shin KASUYA

Released: March 22, 2015

p.80-84

Koichi IMAI, Kazuhiko SUESE, Yoshitomo HONDA, Tsubasa SHIRAI, Fumiya OGAWA, Hirofumi SAWAI, Hiromasa TAKASHIMA

Released: March 22, 2015

p.85-92

Tomoharu OKAMURA, Tetsunari NISHIKAWA, Masahiro WATO, Kazuya TOMINAGA, Hirohito KATO, Koichi IMAI, Akio TANAKA

Released: March 22, 2015

p.93-99

REVIEW

Koichi IMAI

Released: March 22, 2015

p.100-105

Koichi IMAI

Released: March 22, 2015

p.106-110

1 - 7 / 7 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Mar 28(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (Mar 28(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title