J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

The Journal of Toxicological Sciences Vol. 40(2015) No. 2
April

Original Article

p.137-150

Original Article

p.151-161

Original Article

Tomoka Hisaki, Maki Aiba née Kaneko, Masahiko Yamaguchi, Hitoshi Sasa, Hirokazu Kouzuki

Released: March 14, 2015

p.163-180

Original Article

Kenji Takeuchi, Hirohiko Goto, Yuko Ito, Makoto Sato, Satoshi Matsumoto, Tadashi Senba, Hideyuki Yamada, Ken Umehara

Released: March 14, 2015

p.181-191

Original Article

Kyoko Tsujita-Inoue, Tomomi Atobe, Morihiko Hirota, Takao Ashikaga, Hirokazu Kouzuki

Released: March 14, 2015

p.193-209

Original Article

Atsushi Miyajima, Masaru Bamba, Takafumi Muto, Takashi Hirota

Released: March 14, 2015

p.211-221

Original Article

Hiroyuki Okazaki, Shuso Takeda, Eriko Ikeda, Yoshifumi Fukunishi, Hiroyuki Ishii, Aya Taniguchi, Miki Tokuyasu, Taichi Himeno, Kazuhiro Kakizoe, Kenji Matsumoto, Mitsuru Shindo, Hironori Aramaki

Released: March 14, 2015

p.223-233

Original Article

Yoshinori Okamoto, Takao Tobe, Koji Ueda, Tatsuyuki Takada, Nakao Kojima

Released: March 14, 2015

p.235-242

Letter

p.243-249

Original Article

p.251-261

Original Article

Shahab Ghaderi, Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, Hossein Najafzadeh Varzi, Masome Rashno

Released: March 14, 2015

p.263-275

Original Article

Tomomi Atobe, Masaaki Mori, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida, Hirokazu Kouzuki

Released: March 14, 2015

p.277-294

1 - 12 / 12 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    May 23(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (May 23(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title