J-STAGE Home > Publications - Top

MATERIALS TRANSACTIONS Vol. 57(2016) No. 12

Takashi Nagoshi, Tso-Fu Mark Chang, Masato Sone

Released: November 25, 2016

p.1979-1984

Mitsuo Niinomi, Takao Hanawa, Takayuki Narushima, Takayoshi Nakano, Masahiko Ikeda

Released: November 25, 2016

p.1985

Takanobu Shiraishi, Kunio Yubuta, Toetsu Shishido, Nobuya Shinozaki

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: June 17, 2016

p.1986-1992

Yoon-Seok Lee, Mitsuo Niinomi, Masaaki Nakai, Kengo Narita, Huihong Liu

Released: November 25, 2016

p.1993-1997

Yuri Shinohara, Daiki Narita, Masaki Tahara, Hideki Hosoda, Tomonari Inamura

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: August 26, 2016

p.1998-2001

Masato Ueda, Nobuyuki Hayashi, Yuri Nakano, Masahiko Ikeda, Kenji Doi, Shigeo Mori, Hisashi Kitagaki, Shuntaro Terauchi, Azusa Seki

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: July 15, 2016

p.2002-2007

Eri Miura-Fujiwara, Yoshinobu Tanaka, Hiroshi Harada, Takeyuki Kikuchi, Thoru Yamasaki

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 28, 2016

p.2008-2014

Yusuke Tsutsumi, Maki Ashida, Kei Nakahara, Ai Serizawa, Hisashi Doi, Carlos Roberto Grandini, Luís Augusto Rocha, Takao Hanawa

Released: November 25, 2016

p.2015-2019

Peng Chen, Maki Ashida, Hisashi Doi, Yusuke Tsutsumi, Zenji Horita, Takao Hanawa

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 07, 2016

p.2020-2025

Takumi Haruna, Yosuke Fujita, Daiki Morihashi, Youhei Hirohata

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 09, 2016

p.2026-2032

Yusuke Tsustumi, Hisashi Doi, Naoyuki Nomura, Maki Ashida, Peng Chen, Akira Kawasaki, Takao Hanawa

Released: November 25, 2016

p.2033-2040

Taiyo Takashima, Yuichiro Koizumi, Yunping Li, Kenta Yamanaka, Tsuyoshi Saito, Akihiko Chiba

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 14, 2016

p.2041-2047

Kosuke Ueki, Yuto Kurihara, Shingo Mineta, Alfirano, Kyosuke Ueda, Shigenobu Namba, Takashi Yoneda, Takayuki Narushima

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: August 26, 2016

p.2048-2053

Kyosuke Ueda, Motoka Kasamatsu, Masanori Tanno, Kosuke Ueki, Jean Geringer, Takayuki Narushima

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: September 30, 2016

p.2054-2059

Ryota Kondo, Naoyuki Nomura, Hisashi Doi, Hiroaki Matsumoto, Yusuke Tsutsumi, Takao Hanawa

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 07, 2016

p.2060-2064

Sayaka Miyabe, Takashi Suehiro, Yushi Fujinaga, Hiroaki Tsuchiya, Sachiko Hiromoto, Shinji Fujimoto

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 11, 2016

p.2065-2071

Sungho Lee, Hirotaka Uehara, Anthony L. B. Maçon, Hirotaka Maeda, Akiko Obata, Kyosuke Ueda, Takayuki Narushima, Toshihiro Kasuga

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: July 08, 2016

p.2072-2076

Aiko Sekita, Aira Matsugaki, Takayoshi Nakano

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 07, 2016

p.2077-2082

Jiheng Li, Qingli Qi, Chao Yuan, Xiaoqian Bao, Xuexu Gao

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 18, 2016

p.2083-2088

Masakazu Kobayashi, Tomohiko Matsuyama, Aya Kouno, Hiroyuki Toda, Hiromi Miura

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 14, 2016

p.2089-2096

Kyohei Nomura, Keiji Kubushiro, Hirokatsu Nakagawa, Yoshinori Murata

Released: November 25, 2016

p.2097-2103

Jaewoong Jung, Yang Ju, Yasuyuki Morita, Yuhki Toku, Yoshihiko Uematsu

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 11, 2016

p.2104-2109

Yuki Hamataka, Masahiko Hatakeyama, Toshiko Osada, Hideshi Miura, Osamu Iwatsu, Shigeo Tanaka, Satoshi Sunada

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 18, 2016

p.2110-2115

Su-Bin Shin, Sol-Ji Song, Young-Woong Shin, Jung-Gu Kim, Byung-Joon Park, Yong-Chan Suh

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 21, 2016

p.2116-2121
p.2122-2126

Yinting Wong, Liang Tong, Yan Hu, Peishi Wu

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 11, 2016

p.2127-2131

Tomohiro Ikeda, Takuo Umetani, Nobuhiro Kai, Keisaku Ogi, Nao-Aki Noda, Yoshikazu Sano

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 14, 2016

p.2132-2138

Shaoming Kang, Zhefeng Xu, Yong Bum Choi, Kazuhiro Matsugi, Hideaki Kuramoto, Jinku Yu

Released: November 25, 2016

p.2139-2145

Yuki Tsunazawa, Chiharu Tokoro, Mitsuaki Matsuoka, Shuji Owada, Hiroyuki Tokuichi, Masamichi Oida, Hirobumi Ohta

Released: November 25, 2016

p.2146-2152

Masato Kitamura, Kazuhiro Hasezaki

Released: November 25, 2016

p.2153-2157

Wantae Kim

Released: November 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 28, 2016

p.2158-2164

1 - 31 / 31 Articles.

Recommended ArticleSystem Maintenance

 • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
  Year 2016
  Dec 24(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
  (Dec 24(Sat) 01:00 - 06:00(UTC))

Details

Announcement From J-STAGE

 • November 21, 2016
  Please click here and answer the questionnaire to help us serve you better.
  Please click here and answer the questionnaire to help us serve you better.
 • May 18, 2016
  We have released “J-STAGE BETA site”.
  jstagebeta_banner
 • May 01, 2015
  Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title