J-STAGE Home > Publications - Top

Circulation Journal Vol. 80(2016) No. 2

Message From the Editor-in-Chief

Hiroaki Shimokawa

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: January 15, 2016

285-288

Reviews

John F. Beltrame, Filippo Crea, Juan Carlos Kaski, Hisao Ogawa, Peter Ong, Udo Sechtem, Hiroaki Shimokawa, C. Noel Bairey Merz, on behalf of the Coronary Vasomotion Disorders International Study Group (COVADIS)

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 18, 2015

289-298

Cristiana Vitale, Giuseppe MC Rosano, Juan Carlos Kaski

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: January 13, 2016

299-305

Li-Wei Lo, Yenn-Jiang Lin, Shih-Lin Chang, Yu-Feng Hu, Fa-Po Chung, Shih-Ann Chen

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: January 13, 2016

306-313

Editorials

Hiroki Aoki

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: January 06, 2016

314-315

Hidehira Fukaya, Junya Ako

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: January 13, 2016

316-317

Kenichi Tsujita, Kenshi Yamanaga, Koichi Kaikita, Seiji Hokimoto, Hisao Ogawa

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 25, 2015

318-320

Shiro Nakahara, Takaaki Komatsu, Isao Taguchi

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 25, 2015

321-322

Tomoaki Nakata, Koki Abe

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 25, 2015

325-326

Francesco Violi, Daniele Pastori

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 25, 2015

327-328

Kouji Kajinami

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: January 12, 2016

329-331

Original Articles

Aortic Disease

Atsuko Nakayama, Hiroyuki Morita, Naoto Hayashi, Yukihiro Nomura, Katsuyuki Hoshina, Kunihiro Shigematsu, Hiroshi Ohtsu, Tetsuro Miyata, Issei Komuro

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 07, 2015

332-339

Arrhythmia/Electrophysiology

Moritoshi Funasako, Takeshi Aiba, Kohei Ishibashi, Ikutaro Nakajima, Koji Miyamoto, Yuko Inoue, Hideo Okamura, Takashi Noda, Shiro Kamakura, Toshihisa Anzai, Teruo Noguchi, Satoshi Yasuda, Yoshihiro Miyamoto, Kengo Fukushima Kusano, Hisao Ogawa, Wataru Shimizu

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 03, 2015

340-345

Shinsuke Miyazaki, Akio Kuroi, Hitoshi Hachiya, Hiroaki Nakamura, Hiroshi Taniguchi, Noboru Ichihara, Takamitsu Takagi, Jin Iwasawa, Yoshito Iesaka

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 04, 2015

346-353

Antonia Sambola, Maria Mutuberría, Bruno García del Blanco, Albert Alonso, José A. Barrabés, Fernando Alfonso, Héctor Bueno, Angel Cequier, Javier Zueco, Oriol Rodríguez-Leor, Eduard Bosch, Pilar Tornos, David García-Dorado

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 25, 2015

354-362

Cardiovascular Intervention

Dong-Yi Chen, Chun-Tai Mao, Ming-Lung Tsai, Ming-Jer Hsieh, Yu-Sheng Lin, Wen-Jin Cherng, Ming-Shien Wen, Chao-Hung Wang, I-Chang Hsieh, Ming-Jui Hung, Chun-Chi Chen, Tien-Hsing Chen

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 19, 2015

363-370

Toshiaki Toyota, Hiroki Shiomi, Tomohiko Taniguchi, Takeshi Morimoto, Yutaka Furukawa, Yoshihisa Nakagawa, Minoru Horie, Takeshi Kimura, on behalf of the CREDO-Kyoto AMI Registry Investigators

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 20, 2015

371-378

Madlen Uhlemann, Sven Möbius-Winkler, Jennifer Adam, Sandra Erbs, Norman Mangner, Marcus Sandri, Enno Boudriot, Michael Woinke, Gerhard C. Schuler, Axel Linke

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 02, 2015

379-386

Cardiovascular Surgery

Daisuke Nitta, Koichiro Kinugawa, Teruhiko Imamura, Miyoko Endo, Toshiro Inaba, Hisataka Maki, Eisuke Amiya, Masaru Hatano, Osamu Kinoshita, Kan Nawata, Shunei Kyo, Minoru Ono

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 04, 2015

387-394

Takuma Sato, Osamu Seguchi, Hatsue Ishibashi-Ueda, Masanobu Yanase, Norihiro Okada, Kensuke Kuroda, Eriko Hisamatsu, Haruki Sunami, Takuya Watanabe, Seiko Nakajima, Kyoichi Wada, Hiroki Hata, Tomoyuki Fujita, Norihide Fukushima, Junjiro Kobayashi, Takeshi Nakatani

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 22, 2015

395-403

Heart Failure

Wei-Ming Huang, Pai-Feng Hsu, Hao-Min Cheng, Dai-Yin Lu, Yu-Lun Cheng, Chao-Yu Guo, Shih-Hsien Sung, Wen-Chung Yu, Chen-Huan Chen

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 20, 2015

404-410

Hiroaki Kusaka, Seigo Sugiyama, Eiichiro Yamamoto, Eiichi Akiyama, Yasushi Matsuzawa, Yoshihiro Hirata, Koichiro Fujisue, Hirofumi Kurokawa, Junichi Matsubara, Koichi Sugamura, Hirofumi Maeda, Hideaki Jinnouchi, Kunihiko Matsui, Hisao Ogawa

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 03, 2015

411-417

Yuichi Kawase, Kazushige Kadota, Takeshi Tada, Reo Hata, Keiichiro Iwasaki, Takeshi Maruo, Harumi Katoh, Kazuaki Mitsudo

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 15, 2015

418-425

Hypertension and Circulatory Control

Norihisa Toh, Katsuhisa Ishii, Hajime Kihara, Katsuomi Iwakura, Hiroyuki Watanabe, Junichi Yoshikawa, Hiroshi Ito, for Effect of ARB/Diuretics on Diastolic Function in Patients with Hypertension 2 (EDEN2) trial investigators

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 25, 2015

426-434

Imaging

Shinro Matsuo, Kenichi Nakajima, Tomoaki Nakata

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 04, 2015

435-441

Ischemic Heart Disease

Ioanna Xanthopoulou, Periklis Davlouros, Grigorios Tsigkas, Nikolaos Koutsogiannis, Sotirios Patsilinakos, Spyridon Deftereos, George Hahalis, Dimitrios Alexopoulos

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 24, 2015

442-449

Toshiyuki Niki, Tetsuzo Wakatsuki, Koji Yamaguchi, Yoshio Taketani, Hiroyasu Oeduka, Kenya Kusunose, Takayuki Ise, Takashi Iwase, Hirotsugu Yamada, Takeshi Soeki, Masataka Sata

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 11, 2015

450-460

Mizuki Miura, Masao Yamasaki, Yukari Uemura, Masatomo Yoshikawa, Katsumi Miyauchi, Hiroyuki Tanaka, Hideki Miyachi, Jun Yamashita, Makoto Suzuki, Takeshi Yamamoto, Ken Nagao, Issei Komuro, Morimasa Takayama

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 08, 2015

461-468

Takayuki Mitsuhashi, Kiyoshi Hibi, Masaaki Konishi, Nobuhiko Maejima, Noriaki Iwahashi, Kengo Tsukahara, Masami Kosuge, Toshiaki Ebina, Satoshi Umemura, Kazuo Kimura

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 10, 2015

469-476

Kenji Nakatsuma, Hiroki Shiomi, Takeshi Morimoto, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Hiroki Watanabe, Tomohiko Taniguchi, Takashi Yamamoto, Yutaka Furukawa, Yoshihisa Nakagawa, Minoru Horie, Takeshi Kimura, on behalf of the CREDO-Kyoto AMI investigators

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 15, 2015

477-484

Mario Petretta, Wanda Acampa, Stefania Daniele, Emilia Zampella, Roberta Assante, Carmela Nappi, Marco Salvatore, Alberto Cuocolo

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 18, 2015

485-493

Hsin-Ru Li, Tse-Min Lu, Hao-Min Cheng, Dai-Yin Lu, Chuen-Wang Chiou, Shao-Yuan Chuang, Albert C. Yang, Shih-Hsien Sung, Wen-Chung Yu, Chen-Huan Chen

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 22, 2015

494-501

Metabolic Disorder

Francesca Santilli, Maria Teresa Guagnano, Paolo Innocenti, Liberato Aceto, Natale Vazzana, Stefano Lattanzio, Rossella Liani, Romina Tripaldi, Valeria Creato, Mario Romano, Giovanni Davì

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 03, 2015

502-511

Hayato Tada, Masa-aki Kawashiri, Taiji Yoshida, Ryota Teramoto, Atsushi Nohara, Tetsuo Konno, Akihiro Inazu, Hiroshi Mabuchi, Masakazu Yamagishi, Kenshi Hayashi

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 02, 2015

512-518

Valvular Heart Disease

Kentaro Shibayama, Masao Daimon, Hiroyuki Watanabe, Takayuki Kawata, Sakiko Miyazaki, Ryoko Morimoto-Ichikawa, Masaki Maruyama, Shuo-Ju Chiang, Katsumi Miyauchi, Hiroyuki Daida

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: December 24, 2015

519-525

Tomohiko Taniguchi, Hiroki Shiomi, Masami Kosuge, Takeshi Morimoto, Kenji Nakatsuma, Masataka Nishiga, Tomoki Sasa, Naritatsu Saito, Takeshi Kimura

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: January 08, 2016

526-534

Images in Cardiovascular Medicine

Italo Porto, Domenico D’Amario, Lazzaro Paraggio, Filippo Crea

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 28, 2015

535-537

Eriko Hasumi, Katsuhito Fujiu, Teruhiko Imamura, Hiroshi Iwata, Daigo Sawaki, Yumiko Hosoya, Jiro Ando, Toshiya Kojima, Yu Shimizu, Gaku Oguri, Takumi Matsubara, Masaru Hatano, Hiroshi Akazawa, Masafumi Watanabe, Minoru Ono, Issei Komuro

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: October 27, 2015

538-540

Letters to the Editor

Orhan Gokalp, Ali Gurbuz, Nihan Karakas Yesilkaya, Yuksel Besir, Gamze Gokalp

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 24, 2015

541-

Suguru Ohira, Hitoshi Yaku

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: November 24, 2015

542-

Jesus M de la Hera, Maria Martín, Cecilia Corros, Ana García-Campos, Juan Calvo

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: January 15, 2016

543-

Michio Shimabukuro, Taro Saito, Hiroaki Masuzaki, Masataka Sata

Released: January 25, 2016

[Advance Publication] Released: January 15, 2016

544-

Released: January 25, 2016

Cover2-

Released: January 25, 2016

Content2-

1 - 45 / 45 Articles.

System Maintenance

 • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
  Year 2016
  Feb 20(Sat) 19:00 - 21(Sun) 22:00(JST)
  (Feb 20(Sat) 10:00 - 21(Sun) 13:00(UTC))

Details

Announcement From J-STAGE

 • January 20, 2016
  Please click here and answer the questionnaire to help us serve you better.
  Please click here and answer the questionnaire to help us serve you better.
 • May 01, 2015
  Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title