J-STAGE Home > Publications - Top

Circulation Journal Vol. 79(2015) No. 7

Message From the Editor-in-Chief

Hiroaki Shimokawa

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 09, 2015

1397-

JCS Statement

Hideo Mitamura, Taku Iwami, Yoshihide Mitani, Satoshi Takeda, Seiji Takatsuki

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 16, 2015

1398-1401

Focus Reviews on Molecular Cardiology

Jian-Yan Wen, Chuan-Yu Wei, Khooshbu Shah, Johnson Wong, Cheng Wang, Huei-Sheng Vincent Chen

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: May 12, 2015

1402-1408

Elizabeth M. McNally, Megan J. Puckelwartz

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 04, 2015

1409-1415

Reviews

Carole A. Warnes

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 04, 2015

1416-1421

Michela Noseda, Marta Abreu-Paiva, Michael D. Schneider

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 12, 2015

1422-1430

Peter Ong, Ahmed Aziz, Henrik Steen Hansen, Eva Prescott, Anastasios Athanasiadis, Udo Sechtem

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 18, 2015

1431-1438

Editorials

Hiroki Aoki

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 02, 2015

1439-1440

Daisuke Sueta, Seiji Hokimoto

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 01, 2015

1444-1445

Nobuyuki Shiba

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 03, 2015

1446-1447

Nobuyoshi Azuma

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 11, 2015

1453-1455

Fumiki Yoshihara

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 01, 2015

1456-1457

Kyung-Duk Min

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: June 03, 2015

1458-1459

Original Articles

Aortic Disease

Carmen Ciavarella, Francesco Alviano, Enrico Gallitto, Francesca Ricci, Marina Buzzi, Claudio Velati, Andrea Stella, Antonio Freyrie, Gianandrea Pasquinelli

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 07, 2015

1460-1469

Takuma Yoshihara, Kazunori Shimada, Kosuke Fukao, Eiryu Sai, Yayoi Sato-Okabayashi, Rie Matsumori, Tomoyuki Shiozawa, Hamad Alshahi, Tetsuro Miyazaki, Norihiro Tada, Hiroyuki Daida

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 30, 2015

1470-1478

Arrhythmia/Electrophysiology

Kensuke Ihara, Takeshi Sasaki, Yasuhiro Shirai, Susumu Tao, Shingo Maeda, Mihoko Kawabata, Tetsuo Sasano, Yasuhiro Yokoyama, Mitsuaki Isobe, Kenzo Hirao

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: March 27, 2015

1479-1485

Yukihiro Koretsune, Takeshi Yamashita, Tetsuya Kimura, Masayuki Fukuzawa, Kenji Abe, Masahiro Yasaka

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 28, 2015

1486-1495

Cardiovascular Intervention

Takahide Arai, Thierry Lefèvre, Kentaro Hayashida, Yusuke Watanabe, Stephen A. O’Connor, Thomas Hovasse, Mauro Romano, Philippe Garot, Erik Bouvier, Bernard Chevalier, Marie-Claude Morice

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: May 01, 2015

1496-1503

Cardiovascular Surgery

Shigeyuki Ozaki, Isamu Kawase, Hiromasa Yamashita, Shin Uchida, Mikio Takatoh, So Hagiwara, Nagaki Kiyohara

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: March 30, 2015

1504-1510

Heart Failure

Fernanda Macedo de Oliveira Neves, Gdayllon Cavalcante Meneses, Nazareth Ermínia Araujo Sousa, Ramon Róseo Paula Pessoa Bezerra de Menezes, Marcelo Coelho Parahyba, Alice Maria Costa Martins, Alexandre Braga Libório

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 17, 2015

1511-1519

Yoichi Takaya, Fumiki Yoshihara, Hiroyuki Yokoyama, Hideaki Kanzaki, Masafumi Kitakaze, Yoichi Goto, Toshihisa Anzai, Satoshi Yasuda, Hisao Ogawa, Yuhei Kawano

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 08, 2015

1520-1525

Enrique Santas, Francisco Javier Chorro, Gema Miñana, José Méndez, Jaime Muñoz, David Escribano, Sergio García-Blas, Ernesto Valero, Vicent Bodí, Eduardo Núñez, Juan Sanchis, Julio Núñez

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 09, 2015

1526-1533

Imaging

Masaharu Kobayashi, Katsuyuki Hoshina, Sota Yamamoto, Youkou Nemoto, Takafumi Akai, Kunihiro Shigematsu, Toshiaki Watanabe, Marie Ohshima

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: March 25, 2015

1534-1541

Takuma Tsuda, Hideki Ishii, Satoshi Ichimiya, Masaaki Kanashiro, Jyunji Watanabe, Mikito Takefuji, Toru Aoyama, Susumu Suzuki, Akihito Tanaka, Tatsuaki Matsubara, Toyoaki Murohara

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: March 27, 2015

1542-1548

Kenichi Nakajima, Shinro Matsuo, Hiroshi Wakabayashi, Kunihiko Yokoyama, Hisashi Bunko, Koichi Okuda, Seigo Kinuya, Karin Nyström, Lars Edenbrandt

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 03, 2015

1549-1556

Ischemic Heart Disease

Toyoharu Oba, Hideo Yasukawa, Takanobu Nagata, Sachiko Kyogoku, Tomoko Minami, Michihide Nishihara, Hideki Ohshima, Kazutoshi Mawatari, Shoichiro Nohara, Jinya Takahashi, Yusuke Sugi, Sachiyo Igata, Yoshiko Iwamoto, Hisashi Kai, Hidehiro Matsuoka, Makoto Takano, Hiroki Aoki, Yoshihiro Fukumoto, Tsutomu Imaizumi

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: March 31, 2015

1557-1567

Francesco De Felice, Francesco Tomassini, Rosario Fiorilli, Andrea Gagnor, Antonio Parma, Enrico Cerrato, Carmine Musto, Marco Stefano Nazzaro, Ferdinando Varbella, Roberto Violini

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 24, 2015

1568-1574

Myocardial Disease

Ga Yeon Lee, Hyung-Kwan Kim, Jin-Oh Choi, Sung-A. Chang, Jae K. Oh, Eun-Seok Jeon, Dae-Won Sohn

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 07, 2015

1575-1584

Makoto Orii, Toshio Imanishi, Ikuko Teraguchi, Tsuyoshi Nishiguchi, Yasutsugu Shiono, Takashi Yamano, Yasushi Ino, Kumiko Hirata, Takashi Kubo, Atsushi Tanaka, Takashi Akasaka

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: March 31, 2015

1585-1592

Toshiyuki Nagai, Nobutaka Nagano, Yasuo Sugano, Yasuhide Asaumi, Takeshi Aiba, Hideaki Kanzaki, Kengo Kusano, Teruo Noguchi, Satoshi Yasuda, Hisao Ogawa, Toshihisa Anzai

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 16, 2015

1593-1600

Nobutaka Nagano, Toshiyuki Nagai, Yasuo Sugano, Yoshiaki Morita, Yasuhide Asaumi, Takeshi Aiba, Hideaki Kanzaki, Kengo Kusano, Teruo Noguchi, Satoshi Yasuda, Hisao Ogawa, Toshihisa Anzai

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: May 01, 2015

1601-1608

Pediatric Cardiology and Adult Congenital Heart Disease

Chun-Wei Lu, Jin-Chung Shih, Ssu-Yuan Chen, Hsin-Hui Chiu, Jou-Kou Wang, Chun-An Chen, Shuenn-Nan Chiu, Ming-Tai Lin, Chien-Nan Lee, Mei-Hwan Wu

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: May 09, 2015

1609-1617

Peripheral Vascular Disease

Takuro Shirasu, Katsuyuki Hoshina, Satoshi Yamamoto, Kunihiro Shigematsu, Tetsuro Miyata, Toshiaki Watanabe

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 28, 2015

1618-1623

Renal Disease

Yoshihiko Saito, Makoto Watanabe, Kazutaka Aonuma, Atsushi Hirayama, Nagara Tamaki, Hiroyuki Tsutsui, Toyoaki Murohara, Hisao Ogawa, Takashi Akasaka, Michihiro Yoshimura, Akira Sato, Tadateru Takayama, Mamoru Sakakibara, Susumu Suzuki, Kenichi Ishigami, Kenji Onoue, on behalf of the CINC-J study investigators

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: April 17, 2015

1624-1630

Valvular Heart Disease

Kenjiro Sato, Yasuhiko Sakata, Masanobu Miura, Soichiro Tadaki, Ryoichi Ushigome, Takeshi Yamauchi, Takeo Onose, Kanako Tsuji, Ruri Abe, Kotaro Nochioka, Jun Takahashi, Satoshi Miyata, Hiroaki Shimokawa, on behalf of the CHART-2 Investigators

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: May 01, 2015

1631-1638

Images in Cardiovascular Medicine

Yoichi Yamashita, Taiko Horii

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: March 31, 2015

1639-1640

Letters to the Editor

Luciana Ricca Gonçalves, Fernando Araújo

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: May 29, 2015

1641-

Johanne Silvain

Released: June 25, 2015

[Advance Publication] Released: May 29, 2015

1642-

Corrigendum

Masaharu Ishihara, Masashi Fujino, Hisao Ogawa, Satoshi Yasuda, Teruo Noguchi, Koichi Nakao, Yukio Ozaki, Kazuo Kimura, Satoru Suwa, Kazuteru Fujimoto, Yasuharu Nakama, Takashi Morita, Wataru Shimizu, Yoshihiko Saito, Kennichi Tsujita, Kunihiko Nishimura, Yoshihiro Miyamoto, on behalf of the J-MINUET investigators

Released: June 25, 2015

1643-

Released: June 25, 2015

Cover7-

Released: June 25, 2015

Content7-

1 - 44 / 44 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Jul 25(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (Jul 25(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title