J-STAGE Home > Publications - Top

Endocrine Journal Vol. 64(2017) No. 10

REVIEW

Ken-ichi Takayama

Released: October 28, 2017

[Advance Publication] Released: August 19, 2017

p.933-946

ORIGINALS

Atsushi Hattori, Yuko Katoh-Fukui, Akie Nakamura, Keiko Matsubara, Tsutomu Kamimaki, Hiroyuki Tanaka, Sumito Dateki, Masanori Adachi, Koji Muroya, Shinobu Yoshida, Shinobu Ida, Marie Mitani, Keisuke Nagasaki, Tsutomu Ogata, Erina Suzuki, Kenichiro Hata, Kazuhiko Nakabayashi, Yoichi Matsubara, Satoshi Narumi, Toshiaki Tanaka, Maki Fukami

Released: October 28, 2017

[Advance Publication] Released: August 03, 2017

p.947-954

Eijun Nishihara, Nobuyuki Amino, Takumi Kudo, Mitsuru Ito, Shuji Fukata, Mitsushige Nishikawa, Hirotoshi Nakamura, Akira Miyauchi

Released: October 28, 2017

[Advance Publication] Released: August 02, 2017

p.955-961

Min Sun, Juan Long, Yuxin Yi, Wei Xia

Released: October 28, 2017

[Advance Publication] Released: August 23, 2017

p.963-975

Tetiana I. Bogdanova, Vladimir A. Saenko, Mitsuyoshi Hirokawa, Masahiro Ito, Liudmyla Yu. Zurnadzhy, Toshitetsu Hayashi, Tatiana I. Rogounovitch, Akira Miyauchi, Mykola D. Tronko, Shunichi Yamashita

Released: October 28, 2017

[Advance Publication] Released: August 10, 2017

p.977-993

Soichi Takeishi, Hiroki Tsuboi, Shodo Takekoshi

Released: October 28, 2017

[Advance Publication] Released: August 18, 2017

p.995-1005

Fei Gao, Jiageng Chen, Xiaoqian Liu, Xuying Wang, Haozuo Zhao, Duolan Han, Xiyue Jing, Yuanyuan Liu, Zhuang Cui, Changping Li, Jun Ma

Released: October 28, 2017

[Advance Publication] Released: August 05, 2017

p.1007-1016

Nami Takada, Mitsuyoshi Hirokawa, Masahiro Ito, Aki Ito, Ayana Suzuki, Miyoko Higuchi, Seiji Kuma, Toshitetsu Hayashi, Masao Kishikawa, Shuichi Horikawa, Akira Miyauchi

Released: October 28, 2017

[Advance Publication] Released: August 10, 2017

p.1017-1023

Saki Tomari, Mikio Watanabe, Naoya Inoue, Tomoyo Mizuma, Chika Yamanaka, Yoh Hidaka, Yoshinori Iwatani

Released: October 28, 2017

[Advance Publication] Released: August 25, 2017

p.1025-1032

NOTE

Taijun Hana, Shota Tanaka, Hirofumi Nakatomi, Masaaki Shojima, Seiji Fukumoto, Masako Ikemura, Nobuhito Saito

Released: October 28, 2017

[Advance Publication] Released: August 02, 2017

p.1033-1039

ERRATA

Mitsuyoshi Hirokawa, Takumi Kudo, Hisashi Ota, Ayana Suzuki, Kaoru Kobayashi, Akira Miyauchi

Released: October 28, 2017

p.1041-1042

1 - 11 / 11 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title