J-STAGE Home > Publications - Top

Japanese Journal of Conservation Ecology Vol. 21(2016) No. 2

Released: July 17, 2017

p.Cover1-

Released: July 17, 2017

p.Toc1-

Feature 1 Biodiversity assessment in freshwater ecosystems

Noriko Takamura

Type: Article

Released: July 17, 2017

p.117-124

Toru Suzuki, Hiroko Fujita, Ahyoung Lee, Eriko Niimi, Satoru Ono

Type: Original Article

Released: July 17, 2017

p.125-134

Takashi Yamanouchi, Akasaka Munemitsu, Yasuro Kadono, Noriko Takamura

Type: Original Article

Released: July 17, 2017

p.135-146

Jun Nishihiro, Munemitsu Akasaka, Takashi Yamanouchi, Noriko Takamura

Type: Original Article

Released: July 17, 2017

p.147-154

Shin-ichiro S Matsuzaki, Jun Nishihiro, Takashi Yamanouchi, Akihiro Mori, Masahito Ebina, Masahiro Enomoto, Terumi Fukuda, Toshinori Fukui, Kazuhiko Fukumoto, Hiroyasu Goto, Ayaka Hagiwara, Yuya Hasegawa, Seiki Igarashi, Eiso Inoue, Hiroshi Kamiya, Yuko Kaneko, Hisao Kobinata, Kaori Konno, Toshiyuki Matsumura, Hidetoshi Mikami, Mitsuru Moriyama, Takamaru Nagata, Keita Nakagawa, Takao Ouchi, Yuichi Otsuji, Makoto Oyama, Yasushi Sakakibara, Shin-ichi Sato, Toshiyuki Sato, Midori Shimizu, Minoru Shimizu, Hitoshi Semura, Kunitoshi Shimonaka, Shin-ichi Toida, Kazuya Yoshizawa, Tatsuya Yuda, Masahiro Watanabe, Megumi Nakagawa, Noriko Takamura

Type: Report

Released: July 17, 2017

p.155-165

Masanao Sueyoshi, Takumi Akasaka, Terutaka Mori, Nobuo Ishiyama, Tomoaki Kawamoto, Yuya Takegawa, Mikio Inoue, Hiromune Mitsuhashi, Yoichi Kawaguchi, Norio Onikura, Yo Miyake, Izumi Katano, Futoshi Nakamura

Type: Review

Released: July 17, 2017

p.167-180

Toshikazu Kizuka, Shinya Ishida, Taku Kadoya, Munemitsu Akasaka, Noriko Takamura

Type: News

Released: July 17, 2017

p.181-192

Original Article

Kota Tsukamoto, Kazuki Tsuji

Type: Original Article

Released: July 17, 2017

p.193-201

Takayuki Adachi, Yoshiko Kuwahara, Seiki Takatsuki

Type: Original Article

Released: July 17, 2017

p.203-217

Report

p.219-226
p.227-235

News

Opinion

Hironobu Sasaki, Wataru Ohnishi, Takeshi Osawa

Type: Opinion

Released: July 17, 2017

p.243-248

Released: July 17, 2017

p.App1-

Released: July 17, 2017

p.Toc2-

1 - 17 / 17 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Nov. 24, 21:00 - Nov. 25, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title