J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Veterinary Medical Science Vol. 77(2015) No. 3
March

Anatomy

Masato HIYAMA, Ken Takeshi KUSAKABE, Ai TAKESHITA, Sinji SUGI, Nobue KUNIYOSHI, Hiroyuki IMAI, Kiyoshi KANO, Yasuo KISO

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 25, 2014

p.305-311

Tae-Ho CHUNG, Hee Soo CHOI, Choong Hyun LEE

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 26, 2014

p.349-352

Avian Pathology

Masaji MASE, Katsushi KANEHIRA

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: December 07, 2014

p.381-385

Bacteriology

Haruka SASAKI, Kiyoko WATANABE, Toshizo TOYAMA, Yasunori KOYATA, Nobushiro HAMADA

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 25, 2014

p.265-271

Arunee THANASARASAKULPONG, Pichayanut POOLPERM, Pallop TANKAEW, Takuo SAWADA, Nattawooti STHITMATEE

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: December 20, 2014

p.321-326

Clinical Pathology

p.313-319

Internal Medicine

Yasuo FUSHIMI, Mitsuhiro TAKAGI, Hiroaki KAWAGUCHI, Noriaki MIYOSHI, Takeshi TSUKA, Eisaburo DEGUCHI

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 12, 2014

p.337-340

Masumi YOSHIDA, Ken ONDA, Yasunori WADA, Masayoshi KUWAHARA

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: December 22, 2014

p.375-379

Laboratory Animal Science

Kimie NIIMI, Ayaka OGUCHI, Kenji NISHIO, Yasushi OKANO, Eiki TAKAHASHI

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 13, 2014

p.345-348

Jun-ichi SUTO

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 26, 2014

p.353-358

Pathology

Atigan THONGTHARB, James K. CHAMBERS, Kazuyuki UCHIDA, Ken-ichi WATANABE, Ayaka TAKAHASHI, Manabu MOCHIZUKI, Ryohei NISHIMURA, Hiroyuki NAKAYAMA

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: December 06, 2014

p.371-374

Pharmacology

Sileshi BELEW, Jin-Yoon KIM, Md.Akil HOSSAIN, Ji-Yong PARK, Seung-Jin LEE, Yong-Soo PARK, Joo-Won SUH, Jong-Choon KIM, Seung-Chun PARK

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 18, 2014

p.327-329

Physiology

Maki ISHIBASHI, Akiyoshi HAYASHI, Hideo AKIYOSHI, Fumihito OHASHI

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: December 07, 2014

p.297-304

Surgery

Ya-Pei CHANG, Hsuan-Ping HONG, Yen-Hua LEE, I-Hsuan LIU

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 12, 2014

p.273-280

Mohammed Ahmed UMAR, Sho FUKUI, Kodai KAWASE, Takaharu ITAMI, Kazuto YAMASHITA

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 19, 2014

p.281-288

Jun TAMURA, Tomohito ISHIZUKA, Sho FUKUI, Norihiko OYAMA, Kodai KAWASE, Kenjiro MIYOSHI, Tadashi SANO, Kirby PASLOSKE, Kazuto YAMASHITA

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 27, 2014

p.289-296

Takuma AOKI, Hiroshi SUNAHARA, Keisuke SUGIMOTO, Tetsuro ITO, Eiichi KANAI, Yoko FUJII

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 12, 2014

p.331-336

Yusuke IZUMI, Yuki HOSHINO, Kenji HOSOYA, Satoshi TAKAGI, Masahiro OKUMURA

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: December 05, 2014

p.359-363

Virology

Tomokazu TAMURA, Junki MINE, Shiho TORII, Yuri FUJIMOTO, Masatoshi OKAMATSU, Yoshihiro SAKODA

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: November 13, 2014

p.341-343

Erika ORNELAS-EUSEBIO, Alejandro OBREGÓN-ASCENCIO, Fernando CHÁVEZ-MAYA, Gary GARCÍA-ESPINOSA

Released: April 01, 2015

[Advance Publication] Released: December 05, 2014

p.365-369

1 - 20 / 20 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    May 23(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (May 23(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title